Kalendorius iemet kitaip

Kadangi raau pla?iai primerktomis akimis (o tai tikrai n?ra lengva!), tai tiesiog trumpai post’telsiu arba, kitaip tariant, pasigirsiu savo naujais darbais :)

Kiekvienais metais kain kaip per v?lai susizgrimbu, kad vienam pilie?iui reikia gi Advento kalendoriaus!!11 Ir tada gimsta daugyb? pa?i? nerealiausi? id?j?,kuri? ?gyvendinimui tikrai neutekt? tos savait?s, likusios iki gruodio 1. Ir dar tikrai neutekt? tik mano rank? prikiimo ir tik mano galvos pasukimo :) Ir taip kiekvienais metais tie grand planai yra nukeliami “kitiems” metams.. bet a tikiu, kad kadanors tai tikrai bus ?gyvendinta ir tada a savimi didiuosiuos :) ir leisiu Jums mano s?kme (?) gro?tis :)

Viskas prasid?jo nuo to, kad tie Advento kalendoriai su paveiksl?liais ir langeliais, ir okoladukais tapo baisiai jau nuvalkioti.. Sta?iai slyktu i?r?ti ? Advento kalendori? su kokia ten Barbe ar tai Spiderman’u, sakykit k? norit, bet nes?mon?… Ne tai, kad Adventas man b?t? labai svarbus, bet kakam tai turi prasm?, ir turi j? pakankamai seniai, kad b?t? nekorektika i to ty?iotis. Negana to, tie pseudo Advento kalendoriai dar ir kainuoja brangiau u tuos tradicinius su “old good Santa” paveiksliukais. Kai man jie dar buvo reikalingi, tas malonumas kainuodavo 20Lt! O tai reik?, kad tur?jai j?, diaugeisi, kad turi pakankamai vyresn? ses? su kuria nebereikia juo dalintis :) ir laukei, kaip didiausio priekal?dinio stebuklo.. Koks stebuklas atsipraau u 3Lt?!? Kai t?veliams negaila tau juos xot 5 nupirkt… li?desys…

Tai tai… tada a supratau, kad noriu, kad Advento kalendorius b?t? iltas ir kak? reikt?, kad jis b?t? maas, bet tikras, naminis stebuklas. Pirmieji mano gaminti kalendoriai buvo pasi?ti, su maais maieliais saldainiams ir papildomomis uduotimis ugdymui :) Kadangi augame ir paveiksl?liai nebe taip svarbu, tai iemet kalendorius tiesiog suvalgomas, dar prie tai gali pab?ti Kal?dine vakide, jei sp?ja :)

advento_kalendorius_namas1

J?s dar irgi galite sp?ti… :)

Statyboms reikia visai nedaug… Statybin? mediaga – m?gstami sausainiai, okoladas ir cukraus ir citrinos sul?i? glajus.. na ir dar visokie saldainiukai, etc., etc. ir svarbiausia daug fantazijos :)

advento_kalendorius_namas2

Isvajotas apgavikas

Viskas tikrai ne taip dramatika, kaip galima b?t? pagalvoti :) Ir neturi nieko bendro su apgavyst?mis beigi aferomis, anei astrologu Leonidu :) Na gerai, daug? daugiausia tai galima b?t? pavadinti optine apgaule… Sp?kit kas? :)

Kol galvojat (ir nescrolinat i?r?ti nuotrauk?!), pasipasakosiu… Yra toks reikalas – mano pom?giuose visikai neveikia multitasking’as :) Kai jau kepyba, tai kepyba… ir pastaroji danai pirmauja, nes valgyt gi vis tiek reikia :) bet kai ueina mezgybos periodas, galima ir sumutiniais misti kur? laik? :) Na o jeigu rankose atsiduria gera knyga… ir taip visada, nors tikrai stengiuosi persiaukl?ti. itas post’as gal?t? b?ti puikus mano pastang? ?rodymas, nors projek?iukas ne i rimt?j?, kai pagalvoji. Bet vis pradia :) Tiesa dar yra mano aliasis megztulis, kuris laukia kol bus ?d?tas ? “Nu ?ia dar nebaigta”.. bet ?ia kit? kart? :)

Taigi, apgavikas… ?ia toks daiktas vietoj aliko i tikr?j? :) o apgavikas jis d?l to, kad atrodo kaip megztinio apykakl?… o megztinio tai n?ra :) Usieniuose jis turi neck gaiter’io arba neck warmer’io pavadinim?. Kod?l ne alikas galvojat?.. Turb?t tod?l, kad alik? reikia kruop?iai apsivynioti, jis b?na storas ir pro kok? plyel? vis tiek pu?ia v?jas… sakau “turb?t”, nes iaip nieko prie alikus neturiu ir puikiai su jais sugyvenu :) bet gal ?ia d?l to, kad a “ji”, o “jiems” danai kakaip kitaip :)

Taip gavosi, kad po i?kio pri?mimo ir ilgo pasiruoimo, susi?miau :) ir vat jums ir praom.. keturi vakarai su virbalais = isvajotas apgavikas :)

apgavikas_2

Trumpai papasakosiu kas ir kaip, jei susigundytum?te (apie vien? sugundyt?j? jau inau :)). Pradiai turiu pasakyti, kad man labai patiko pasirinkti si?lai – pusviln?, storas ir visai nep?kuotas si?las, atrodo matinis ir tur?t? nesivelti.. Kaip ?ia bus i tikr?j?, pai?r?sim, bet kol kas atrodo puikiai :) Virbalus naudojau plonesnius, nei rekomenduojami iems si?lams, kad mezginys b?t? tankesnis ir ne toks “skystas” – gi ?ia ne alikas! :)

Mezgiau “gera-bloga akis” ratu, penkiais virbalais. Prie tai nusimezgiau ma? pavyzd?l? ir pamatavau beveik maksimaliai itempus ? onus (nes mano apgavikas be sag?, o usimaunamas per galv?). Tokiu b?du imatuotas apgavikas lengvai usimaunamas, o umautas, gerai priglunda prie kaklo. Taigi pamatuojam galvos (o ne kaklo) apimt? ir isiskai?iuojam reikaling? umesti aki? skai?i? – man gavosi 90 aki?. Tai tai, tokiu b?du numezgiau 26cm (?ia reik?t? ?vertinti kaklo ilg?) – mano perlenktas apgavikas tur?jo b?ti 13-14cm auk?io. Tada apgavik? reikia iek tiek iplatinti, kad ueit? ant pe?i? ir nelikt? plyeli? v?jui, apsivilkus virutin? r?b? :) Platinau per du kartus: pirm? kart? ud?jau po vien? ivirk?i? ak? prie kas antros ivirk?ios akies (t.y. kas ketvirt? ak?), tada numezgiau dar vien? eil? neud?dama aki?. O tada ud?jau dar po ivirk?i? ak?, ten, kur buvo likus viena ivirk?ia akis. odiu, gal? gale ratas tur?t? b?ti “gera-bloga-bloga”. Visas praplatinimas tur?t? b?ti apie 4cm ilgio (aiku, viskas priklauso nuo poreikio). Ir viskas, lieka graiai nuimti akis, labai nesuspaudiant, kad netraukt?. O tada jau reikia naudoti fantazij? apgaviko mode’ams sugalvoti :)

apgavikas_1

Kai gerai dera vark?s s?ris. III dalis – kartais ateina tortadienis

Tai tai ir at?jo tortadienis ? mano namus.. ir jau i?jo :) dabar ateis geri prisiminimai ? Mildlandij? :) Turiu pasigirti, kad gavau daugyb? g?rybi? ir… komentar? Mildlandijoje :) Labai a?i? visiems dalyvavusiems :)

Neivengiamai, kai ateina tortadienis, ateina ir sve?iai :) o sve?ius, kaip inia, reikia kuo nors pavaiinti. Taip jau atsitiko, kad ? kart? man teko b?ti atsakingai tik u “sald?j? stal?”. Neinau kod?l, bet neturiu ?kv?pimo siekti kakoki? konditerini? auktum?, kai vent? mano – edevrus maloniau dovanoti :) o be to mano tortin? patirtis daug gero neada :)

Taigi, nu?jau paprastuoju keliu.. o jis visai neblogas – jei pabandysit, gal?sit man paantrinti :) Dar jeigu pai?r?sim ? original?j? skan?sto pavadinim? – “vark?s apkepas”… na gerai “skaniausias vark?s apkepas”, bet vis tiek apkepas :) Man apkepas asocijuojasi su varke ir makaronais, o va gimtadienis su makaronais nesiasocijuoja :) Laimei, is apkepas labiau panaus ? vark?s pyrag?, ar net tort?. Tod?l manau, kad sprendimas pasirinkti j? tortadienio skan?stu, teisingas ir labai vyk?s… sve?iai irgi gali parayt komentar? :)

Dar reikia pasakyti, kad gimtadienis vienos dienos (vent?s) reikalu buvo jau labai seniai.. tik vaikyst?je :) iais metais mano gimtadienis, kaip geros kaimikos vestuv?s, yra trij? dien? reikalas :) Tod?l tik k? i orkait?s itraukiau tre?i?j? skanumyn? – puding?, apie kur? papasakosiu kit? dien? :) o vakar valgiau pachlav?… recept? turiu jau senokai, o dabar turiu ir motyvacijos pabandyti :) coming soon, tskant :)

varskes_pyragas

Vark?s apkepas-pyragas-tortas arba tiesiog skanumynas :)

100g sviesto,

160g smulkint? rieut?, saul?gr??, moli?g?, sezamo s?kl?, malt? di?v?s?li? miinio (manau tikt? ir kokie sausainukai sutrupinti),

1kg vark?s arba iek tiek maiau vark?s s?rio (s?r? reikia smulkiai sutarkuoti ir ?pilti truput? pieno arba ?d?ti grietin?s, kad gaut?si mas? panai ? vark? :)),

200g cukraus,

4 kiauini?,

1/2 citrinos,

saujel? aguon?,

vanilinio cukraus,

250g grietin?s sumaiytos su pora aukt? cukraus.

Galima patiekti su trintomis uogomis arba kokia uogiene, bet a ? kart? patiekiau plain :)

Taigi, i smulkint? reikal? ir itirpinto sviesto ilipdome pagrind?, be joki? ten krateli? – patanojam ir tiek :) A naudoju (ir man atrodo labiausiai iam reikalui tinka) susegam? tortin? form? – toki?, kur galima atsegti ir nuimti krat?. Dar turiu pamin?ti, kad mano forma turi tok? apsaugin? griovel?, kad koks skystim?lis nety?ia neisiliet? ? orkait?, bet deja jis n?ra pakankamas iuo atveju :) Man vis tiek privarv?jo abu kartus :) Kit? kart? d?siu po apa?ia skard?, tegu sau varva :) Taigi, paruot? pagrind? aunam ? kart? (180) orkait? ir kepam apie 10 minu?i?.

Tada ruoiame vark?s krem?… Vark? arba s?rio mas? gerai itrinam. Sudedame cukr?, aguonas, vanilin? cukr?, turput? citrinos ievel?s, citrinos sultis ir kiauini? trynius (!). Baltymus iplakame atskirai iki standi? put?. Imaiome vark?s mas? ir tada atsargiai ?maiome plaktus baltymus. Vark?s mas? supilame ant ikepto pagrindo ir kepame tame pa?iame kartyje dar apie 50 minu?i?.

Ikept? pyrag? itraukiame i orkait?s ir vir? aptepame grietin?s ir cukraus miiniu. Tada dar 10 minu?i? pakepame. tai ir viskas, lieka ataldyti, sveikintis ir vaiintis :)

varskes_pyragas3

Ar neatrodo, kad jis ? Tave i?ri? :)

Kai gerai dera vark?s s?ris – I dalis: Marmurinis vark?s tart’as

Nepatik?sit, bet a ir v?l turiu pasiteisinim?.. ? kart? jis maas, p?kuotas, rainas ir labai mielas :) Sp?kit kas? Taip, tai naujoji Mildlandijos piliet? – Jos velnyb? Burkina Faso :)

burkina_faso

Tai tai mes maudom?s, ?sik?rin?jam, apsipirkin?jam, skiepijam?s, o vat dabar laipiojam k?d?s atkalte…Dabar namai tikri namai, nes tyla b?na akimirksniu upildoma murkimu arba akrobatiniais numeriais :) velnut?lis kailiukas kvepia iluma, namais ir dar tas jausmas, kad tav?s visada kakas laukia… Aiku nereikia nuvertinti ir adintuvo funkcijos – garsaus murkimo tiesiai ? aus? atsigulus ant pagalv?s, plauk? laiymo ir ukavimo nagu?iais :) Tai tai tokie m?s? n?dienos diaugsmai :)

Bet mes ?ia apie s?rio derli?… Taigi, Mildlandijoje gausiai uder?jo vark?s s?ris. Ir kai jau jo buvo atsivalgyta vieio, su medumi, su uogiene, kepto su prieskoniais su kiauiniene, virtinukuose ir t.t. ir pan. at?jo metas iekoti kako naujo :) Ironika, bet pirmasis ios temos ?raas n?ra one of the bestest pripainto vark?s s?rio sufle.. bet ateis ir jo eil? :)

Turiu ?dom? usi?mim? – kartais darau i s?rio vark? :) nes receptas teigia, kad reikalinga vark?… taigi jami vark?s s?r?, j? smulkiai sutarkuoji, ?dedi gietin?s, truput? pieno jei reikia ir vuolia – vark? :)

Jeigu kam nors nety?ia irgi uder?jo s?riai, J?s? d?mesiui tikrai neblogas vark?s s?rio tart’as su mano m?giamu vark?s ir okolado deriniu mmm…

marmurinis_varskes_pyragas2

Tart’o pagrindui reikia:

100g sviesto arba margarino,

1/2 stiklin?s cukraus,

1 kiauinio,

1 – 1 1/2 stiklin?s milt?,

2 aukt? kakavos.

Sviest? isukti su cukrumi, ?muti kiauin? ir gerai imaiyti. Suberti miltus ir kakav? ir suminkyti tel?. Tela ikloti kepimo form? su krateliu. A tai darau tiesiog pirtais ispaudydama tel? ant formos – jokio ko?iojimo ir terliojimosi :) Beje is pagrindas yra one of my favorites su pla?iomis panudojimo galimyb?mis, pavadinkim :)

Tada reik?t? ikloti pyrago pagrind? kepimo popieriumi ir priberti ten pup? (!) – steb?tinai geras b?das apsaugoti kepamo tu?io pagrindo kratus nuo suvarv?jimo ? vien? blyn? :) Taip pakepam apie 175 laipsni? kartyje madaug 10 minu?i?. Tada iimam popieri? su pupomis ir dar apkepam pagrindo vir?.

Marmuriniam ?darui reikia:

450g vark?s s?rio,

3 aukt? gietin?s,

2 aukt? cukraus,

250 ml moli?g? uogien?s (a naudojau savo pernykt? su apelsinais),

3 dideli? kiauini?,

3 aukt? milt?,

1 arbatinio auktelio cinamono,

1/2 arbatinio auktelio malto imbiero,

iupsnelio muskato,

iupsnelio druskos,

85g okolado.

S?r? aiku sutarkuojame ir sumaiome su grietine. Sudedame cukr?, kiauinius, moli?g? uogien?, miltus ir prieskonius ir gerai iplakame. A net pasinaudojau blenderio paslaugomis :) okolad? patirpiname dubenyje ant vandens. Daugiau nei pus? vark?s mas?s sukre?iame ant ikepto pagrindo. ? likusi? dal? ?maiome tirpint? okolad?. Gaut? miin? auktu id?liojame ant viesios mas?s ir peiliu pavingiuojame per krem? taip, kad jis iek tiek susimaiyt?. auname ? 175 laipsni? kar?io orkait? 45 minut?ms. Ikepus? pyrag? atv?siname ant groteli?, o po to dar palaikome aldytuve, kad sustingt?. O tada dovanojam ir ragaujam :)

marmurinis_varskes_pyragas

Truput? bik? atostoga

Ironika, bet atostogavo Mildlandija, ils?josi nuo man?s :) o J?s tur?jote prog? gerai ianalizuoti visus iki iol paraytus post’us, m? :) O a tuo tarpu gyvenau realyb?je, o atostogos dabar tik prasideda.. pseudo atostogos… geriau negu nieko. ?ia a esu d?kinga m?s? nustabiai aliai, visai ne karalystei, bet… neb?t? Mindaugo – neb?t? atostog? :)
Taigi, turim vakar? krypt?, vakar?jant? dang? ir prasidedan?io ilgo ilgai laukto savaitgalio diuges?, dar truput? kirbant? realyb?s alsavim? ? nugar?… bet jos vis tolsta ir darosi ramu ir giedra… kiek nedaug mogui reikia, kai pagalvoji…
Jau?iu pareig? pasiteisinti… gal reik?t? sakyti jau?iu atsakomyb?.. net ir interneto platyb?se :) O jeigu rimtai, tai kaip ir sakiau, mane ?trauk? real life… Ir turiu pasakyti, kad a daugiau tuo diaugiuosi nei gailiuosi. Realyb? b?na sud?tinga, b?na sunki, b?na ir nepakeliama, bet klaida yra net nebandyti jos pakelti, atsiriboti ir neidr?sti pai?r?ti jai ? akis…
Diaugiuosi, kad man nereikia sl?ptis u iliuzij?, kurias mon?s susikuria tik tam, kad gal?t? save pateisinti, “nurayti” savo r?pes?ius ir problemas. Man nereikia religijos, stebuklingai netikro virtualaus pasaulio, komun? ir dvasini? mokytoj? ar lyderi?… man per akis gana gyvenimo :)
Tai vat toks tas mano sugr?imas… kurio gal b?t? reik?j? gerokai ilgiau palaukti… jei ne kolegos, Mildlandijos skaitytojai ir i?r?tojai :) A?i? Jums, mielieji, u velnius spirtel?jimus ? minkt? viet?… Kaip ten beb?t?, didiausi? motyvacij? suk?l? kolega i usienio, uklausdamas, ar k? nors ikepiau.. taip g?da pasidar? ir kakaip nesmagu nuvilti.. usien? :) a praktikai Lietuvos ?vaizdiu r?pinuosi :)
Tai tai… kad man?s ?ia nebuvo, tai dar nereikia, kad a nieko nenuveikiau :) Buvo daug ypating? prog? pasireikti ir a tikrai stengiausi nepraleisti prog?… tik vien? praleidau :( shame on me, bet fizikai nebesutilpau laike… adu pasitaisyti…
O dabar smagiausia dalis – a supratau, kad Mildlandija turi keli? kategorij? sve?i?. Tuo a ir adu pasinaudoti i kart?…
Pirmoji kategorija – pavadinsime j? atrad?jos vardu – Rasiniai :) Tie, kurie skaito visk? iki recepto ir i?ri paveiksliukus :)
Antroji kategorija – -”- – Sauliniai :) Tie, kurie skaito visk? ir i?ri visk?, bet daniausiai rezultatus pamato gyvai ir anks?iau negu jie atkeliauja iki Mildlandijos… o kai pamato, tai isyk ir recepto pasiklausia :)
Tre?ioji kategorija – usienie?iai :) Jie iuri tik paveiksliukus, nes Mildlandija yra grynai lietuvikas reikalas (nedr?stu sakyti “kol kas”).
Ketvirtoji kategorija – a :) o a ?ia kaip ir superuser’is :) tai darau visk?, ne tik skaitau, bet ir karpau, resize’inu, raau ir t.t. ir pan. Tai tai, man smagu tur?ti ?ia visus receptukus, nes tai patogu ir smagu :) bet iandien a transliuoju i mobilios darbo vietos :) ir nepasi?miau savo talmud? ir nieko neinau – man atostogos :)
Atsipraau vis? (jeigu aiku toki? yra), kurie nepateko ? nei vien? i kategorij?. Praau Jus atsiliepti, ir a sugalvosiu dar kategorij? :) kurios niekam ner?pi, tik man :) bet ?ia mano blog’as muhaha :) Dar atsipraau, t?, kurie nor?t? kak? tokio pasigaminti, bet ? kart? neras apraymo kaip… ?ia bus antaas – paraykit komentar?, paraysiu recept? :)
Tai gro?kit?s…

keksas

Gimtadienikas keksas – citrininis su baltuoju okoladu…

pyragas_su_kiviais

Te?io dienos skanumynas – pistacij? pyragas su citrininiu kremu ir kiviais…

pyragas_su_pudingu

Jonin?s-Nejonin?s – pyragas su vaniliniu pudingu ir vaisiais…

Nuo a?i? iki piaro tik vienas ingsnis…

Negaliu pasigirti, kad pa?stu daugyb? moni?. Bet t?, kuriuos pa?stu, ?vairov? kartais stebina ir mane pa?i? :) Negali pasirinkti, kokius mones sutikti, gali pasirinkti bendravim? arba nebendravim?… O mane itoks pasirinkimo momentas itinka itin retai :) ir neinia, kas d?l to kaltas – tolerancija, simpatija, ar kaip tik apatija?..

iandien kaip tik buvo viena t? diugi?-li?dn? dien?, kai kakas baigiasi – diugu, kad pasiektas dar vienas tikslas, ?koptas kalnas, li?dnoka, kad reikia atsisveikinti su mogumi, buvusiu vedliu toje kelion?je. Kakaip per daug li?dnai ?ia nuskamb?jo… bet i tikr?j? labiau linksma nei li?dna :) O dar man dabar linksma, kad itas post’as bus vienas t? savalaiki?, kuris turi nuotaik? ir dar ilt? emocij?.

Taigi, a m?gstu sakyti “a?i? ir iki pasimatymo” graiai.. ir skaniai :) o kas ?ia yra the bestest visomis progomis?!?

keksiukai

Tai tiek apie “a?i?”, o dabar apie piar? :) is itin slaptas interneto kampelis buvo pavieintas mano mieloms kelion?s bendrayg?ms! :) Bet reklama dar niekam nepakenk?, ar kaip ten yra sakoma. Tikiuosi neitrypsit dar labai glen? Mildlandijos daigeli? ir pasijausite ?ia jaukiai ir maloniai bei rasite kur akeles paganyti :) Ganykit?s ? sveikat?! :)

Tortadienis – Mildlandija style

Gal ir netinkama proga sk?stis… tikriausiai netinkama.. bet skundas susij?s, tod?l leisiu sau ? kart? pasisk?sti net ir tokia graia proga. B?da ta, kad i proga juvo jau prie kur? laik?… t.y. pra?jus? savaitgal?, o man atrodo, kad jau aminyb? pra?jo, ir a tik dabar prisiruoiau apie tai parayti… tikra g?da ir negana to – galvos skausmas. O kaip grau b?t? ikepti tort? ir gimtadienio ivakar?se papost’inti… bet kur tau… ?ia ne tai kad ne ivakar?se… ?ia visai bala ino kada gaunasi… ir kas ?ia kaltas?

Gal a be reikalo grauiuosi… gal reikt? tiesiog post’inti ir nesileisti ? smulkmenas, kad tai buvo senokai ar ne visai taip, kaip papasakoju… k? J?s inot, gal? gale :) bet negarbinga taip… tame blog’o avesys – urayti akimirkos diaugsm?, emocij?… nes po kiek laiko jos ibl?sta, atrodo ne tokios svarbios, o post’as b?na l?ktas, apie pienes ir bites… Bet o k? daryt, kai geriausios mintys upuola ryte besivalant dantis, ar per kavos pertrauk?l? darbe?.. aiku, galima tur?t kien?j blonknot?l? ir pietuk?l?, kur visk? isyk usiraytum, bet… tai turb?t ne man :)

Nu ir k? daryt?.. meluot nenoriu… memuar? usirain?t irgi nenoriu… tada, kai turiu k? vieiai pasakyt, neturiu galimybi? rayt… tam, kas pasi?lys geniali? ieit?, atiduosiu pus? karalyst?s :)

Tai k?, gyvenam kaip gyvenom :)

Buvo tortadienis, kuris nusipeln? ypatingo kepinio. Po to, kai jis ikep? (o tiksliau, po to, kai tapo tuo, kuo tapo), a jau nebedr?sau vadinti jo tortu :) bet… kit? kart? turb?t jis bus panaesnis ? tort? :) Kad ir kaip ten b?t?, ne tame buvo esm?. O buvo ji nuo sen? senov?s mano barndintoje id?joje – tobuloje tortulio vizualizacijoje :)

tortas2

Nereikia sl?pti, kad rezultatas buvo labai toli nuo fantazijos, nes vis tiek rankos truput? kreivos :) Kaip ir galima buvo tik?tis, sprendimai gim? tiesiog vietoje, real time taip sakant :) nes pavyzdiui fantazijoj sur?sti sausaini? namel?, tai kaip “du pirtu…”, o vat realiai tam reikalingos dvi poros rank? + kalno ramyb? + kosmonauto kantryb? ir dar truputi-biki smegeno beigi tu?ia aldytuvo lentyna :) o po tokio ygdarbio, tai jau viskas normaliai :)

Dar kart? SU GIMTADIENIU, Zuiki :)

tortas

Tortulis

Biskvitui:

 • 3 kiauiniai,
 • 250ml cukraus,
 • 200g grietin?s,
 • 150g medaus,
 • 500ml milt?,
 • kupinas auktelis kepimo milteli?,
 • gera sauja reiut? (geriausia turb?t graikiniai, o a d?jau lazdynus bei migdolus, truput? pakapotus).

Kremui:

 • 1 indelis “RuDuDu”,
 • 400g grietin?l?s.

Groiui:

 • keli? spalv? kietos el? (tai reikia, kad gaminant el?, reikia miltukus skirtus 0.5l vandens, panaudoti madaug 0.25l vandens),
 • sausani? (galima naudoti pirktinius, o a isikepiau pus? kiekio it?),
 • okoladinio glajaus (2 auktai vandens, 125ml cukraus, 1 auktas sviesto, 2 auktai kakavos) arba tiesiog tirpinto okolado,
 • karamelini? saldainiuk? (a naudojau “Werther’s Original”, bet manai graiai atrodyt? ir m?sikieji “Cool”, ar kaip ten jie vadinasi),

Tai nu ir va :) Pasigaminam biskvit?, kuris beje man labai patiko, ir manau, kad j? dr?siai galima naudoti bet kokio tortulio gamybai. Kiauinius itrinam su cukrumi ir kepimo milteliais, dedam grietin? ir med? (jei jis kietas, tai itirpinam ir atv?sinam, o tik tada dedam :)), pamaiom. Tada beriam miltus ir rieutus, gerai sumaiom ir kepam kartoje orkait?je apie 20 min. Ikept? biskvit? atv?sinam ir perpjaunam.

Krem? reikia daryti prie sutepant tort? (nes a biskvit? isikepiau i vakaro). O darosi taip: iplakam grietinel?, rududu truput? patirpinam ant gar?, bet tik vos vos, kad isileist?, bet neb?t? iltas. Jei truput? suilo, reikia palikti pastov?ti, kad atv?st?. O tada atsargiai po aukt? ?maiyti j? i plakt? grietin?l?. Tada kremas iauriai suskyst?ja ir pradeda atrodyti, kad nieko gero ?ia jau negali gautis :) bet gaunasi… kremas susigeria ? biskvit?, tod?l jis ir pasidaro nebepanaus ? tort?, bet skoniu tikrai niekam nenusileidia :) ?ia aiku gal?jo b?ti mano asmenin? problema, t.y. reik?jo kepti maesnio ploto biskvit?, bet ?ia pabandysim kita kart? :)

Taigi, kad jau sutep?m tort? (laikom j? aldytuve), galim usiimti puoyba… O pasakoti ?ia kaip ir n?ra k?, tiesiog pasibalnojau fantazij? ir pirmyn! Tai nu ir va…

tortas3

A?i? dovalia. Antra dalis – keksas vulgaris

Netik?tai, nelauktai at?jo metas antrai a?i? dovaliai :) I mean it! Ta prasme, kad jau kur? laik? galvojau, kad ita dovalia bus skirta kitam mogui.. bet atsitiko, kaip atsitiko.

Net neinau ar smagu jaustis skolinga. Vienareikmikai ?ia kalba ne apie pinigus ir kitus materialius reikalus. Paaikinimas: kepiniai ir skanumynai n?ra material?s reikalai, nes Midlandijoje jie pagaminti i meil?s :) ?ia kaip kokia reklama :P taip man ir reikia. Tai tai ir neinau, kaip ?ia geriau b?ti ar neb?ti skolinga?!

Turb?t reikt? atsakyti, kad geriau b?ti, be iim?i? – b?ti skolinga, b?ti reikalinga, b?ti darbinga, b?ti laiminga, b?ti teisinga, b?ti imintinga, b?ti… nes kai b?ni, tai ir kitiem kakaip lengviau b?nasi :) Ir dar tai skatina galvoti ir nor?ti, ?gyvendinti visokias kulinarines fantazijas arba iaip lengvai praleisti laik? jaukiausioje nam? vietoje – virtuv?je, tobulinant senus gerus receptukus…

Vat taip ir atsitiko ? kart?, nes ilgai vartant visokias recept? knygas bei iaip kontempliuojant, nieko gero nesusikontempliavo :) o dar laiko, kaip visada nepasirod? per daug – taigi reik?jo kako paprasto, patikrinto ir kaip tik to, ko reikia :)

Jeigu rimtai, tai ne?tik?tina, kad ito receptuko dar n?ra Mildlandijoje. Turb?t buvau taip usi?musi naujovi? paiekomis ir bandymais, kad retai sugr?davau prie sen? ger? recept?. Ir visai be reikalo!

Taigi, keksas paprastasis – nuostabusis :) itas kepinys yra puiki a?i? dovalia, kuri? galima dovanoti ir dovanoti, net tam pa?iam mogui, nes yra tiek daug ?vairi? pried? ir j? derini?, kad niekada nenusibosta jais aisti :)

keksas

Keksas Vulgaris :)

 • 4 kiauiniai,
 • 1 stiklin? cukraus,
 • 100g margarino kepiniams,
 • 2 auktai grietin?s,
 • 6 auktai pieno,
 • 11 aukt? milt?,
 • pakelis kepimo milteli? (pranc?zik? i IKI :))
 • vienam i aidimo variant?: ? kart? aidiau su kokoso rieutais, kakava (ale marmurinis keksas, kurio J?s deja nepamatysit d?l suprantam? priea?i?) ir brendyje mirkytomis vyniomis. Uuominos kitiems kartams: rieutai, okoladas, diovinti vaisiai (man asmenikai jak, bet ?ia J?s? teis? rinktis :)), aguonos, viei obuoliai ir/ar slyvos ir turb?t viskas, k? galima sugalvoti. Esm? yra nepersistengti ir neprid?ti visko tiek, kad keksas neikilt? :)

Greitasis maiymas: kol kas bus ustatome tirpintis margarin? ir pai?rime, kad jis neuvirt?, o kai tik isilydo, nukeliame ant alto paviriaus. Tuo tarpu gerai isukame kiauinius su cukrumi. ? kiauini? mas? pilame prav?sus? margarin?, pamaiome, ?dedame grietin?, imaiome, pilame pien?, imaiome. Tada atskai?iuojame reikiam? kiek? milt?, ant j? ubarstome kepimo miltelius ir visk? gerai sumaiome. O tada jau laikas priedams, visk? sudedame ir imaiome. iek tiek gudrumo yra su kakava, kadangi pirmiausia reikt? ?pilti pus? telos ? kepimo form?, tada ? likusi? tel? ?d?ti kakavos (por? aukt?), gerai imaiyti ir pilti ant baltos telos arba d?ti po aukt?. Jei kakavim? tela labai sunkiai maiosi, galima ?pilti dar iek tiek pieno. i tela yra sunkesn?, tod?l ji nusk?sta prie tai ?piltoje teloje ir gaunasi graus margumas :) Tai vat tiek – kepam apie 1val., pyrag? dedam ? tik prad?jusi? ilti orkait?. Patikrinam mediniu pagaliuku. Paprasta, anea? :)

keksas2

Namelis naujajam draugui

Taip jau atsitiko, kad m?s? namuose atsirado naujas gyventojas.. negali sakyt, kad be prieasties ar tai progos.. toli grau.. ?ia v?l tas kolegas kaltas :) Gaila bet tas gyventojas daug gyvyb?s neturi, nors ?ia kaip pai?r?si… :) Tiesiog noriu nuraminti-nuli?dinti visus pagalvojusius apie kok? tais gyv?n?l?.

hdd_case4

Kai pagalvoju, tai labai seniai jau tas buvo – lygiai prie pat Velykas… vat jos ?ia ir sumai? visus reikalus ir d?l laiko stokos dovana nebuvo visikai complete.. bet a pasitaisiau! Nors tai ir utruko :) Bet mane diugina, kad galiu ?rayti dar vien? reikal? ? baigt? darb? s?ra?.

Trumpai tariant, naujajam draugui reik?jo namelio :) “o k? a darau geriausiai?” pagalvojau ir nusprendiau, kad megztas namas – tai ne lygis :) o vat tada nusprendiau pabandyti ? t? naujo ir jau labai seniai ir labai mane viliojan?io. Dar n?ra Mildlandijos em?j Veltinio rajono, tai ?ia bus prie mezgimo, o po to pagalvosim, kaip karjera seksis :)

Labai jau skambiai ?ia prista?iau, o i tikro, pa?io v?limo tai ?ia ne pr?dai.. nu bet vis tiek :) Veltinis mane suav?jo nuo pat tada, kai apie j? suinojau. Vis buvo baisu prad?ti, tod?l nedr?siai ?sigijau pagrindini? ?ranki? ir mediag?, godiai iklausiusi labai jau yk?ius pardav?jos patarimus. No wonder, kai pagalvoji, tai a abejoju ar jinai kadanors tai dar?.. tai n?r ko nor?t :) Anyway, niekada nieko nepadariau pagal taisykles iki galo.. shame on me :| utat imokau pamatyti suvelto karolio kain?, ir dabar ji man?s jau nestebina. Brangios ne mediagos, o laikas, kur? reikia praleisti baksnojant vilnos gabal?l?, kol jis tampa tobulai apskritu, kietu rutuliuku.. o kur dar visai muilavimai, plovimai, kuriais a neusi?miau :)

Ties? sakant, neturiu nei vieno velto daikto, kuriuo gal??iau pasigirti ar pasipuoti.. na netur?jau.. dabar jau pusiau turiu :P Prie dideli? gumul? vilnos teb?ra keli suvelti karoliai, kurie gal kada taps auskarais ar dar kuo nors.. ir viskas.. visa kita bandymai, bandymai… Bet a pasiryau, ir gerai apgalvojus reikal? nusprendiau ? kart? nepersistengti.. tai kaip viskas buvo…

… tokiems tinginiams kaip a, iais laikais yra parduodama veltinio mediaga. Tai toks jau suveltas gabalas kokios nori spalvos u ne per ma? kain?, i kurio lieka tik kirpti g?leles, skiauteles ir jas visaip dizaininti :) bet jis man pasirod? toks netikras, neiltas ir ties? sakant overpriced, turint omeny, kad ne kieno nors rankos juos suv?l?, o grei?iausiai geros galvos (negali gin?ytis) sugalvota technika. Tada prisiminiau ymiai tikresn? reikal?, t.y. tok? senovin? tikrin? pilk? veltin?, naudojam? visokiems ten pailtinimams ir pan. Patenkinta kaip slyva ir sumok?jusi 2.50 Lt u pus? metro, jau uoliavau generuodama tobulo namo projekt? :)

hdd_case_5

Tai ilgai nepasakosiu.. nors utruko projektas beveik tiek, kad buvo verta d?ti ? “Nu ?ia dar nebaigta” skilt?… bet ne?d?jau, nes labiau nor?jau grei?iau pabaigti nei usiimti paaliniais reikalais… no offence :) Tai vat v?liau v?liau, baksnojau baksnojau, po to greit ikirpau, greit susiuvau ir tadam! :)

hdd_case3

Nusprendiau, kad atradau labai nuostabi? mildlandik? rankdarbiavimo atmain? :) kuria planuoju dar ne kart? pasinaudoti, kai tik tur?siu kruopel? laisvo laiko.. yea right :) Priimu usakymus… motyvacijai :)

A?i? dovalia. Pirma dalis

?ia a be klaid? paraiau, jeigu k? :) Vienas Zuikis taip sakydavo, kai visai maiukas buvo… Matyt, kad nepamirt? pad?kot gav?s dovan?, kaip buvo mokomas :) A gi itam posakiui noriu suteikti truput? kit? prasm?… inot, kai reikia kam nors pad?koti… u gerus darbus…

Velykos nuostabios tuo, kad jos ne Kal?dos :) ir skolas galima gr?inti po j?, per daug nesigrauiant, kad pav?lavai. Taigi, oficialiai skelbiu skol? gr?inimo met?!

…I’m on fire!.. ar k?.. jau antras post’as iandien :)

Taigi, pirmoji a?i? dovalia geram draugui, kolegai, anonimui jis pats ino u k?, n?r ?ia ko pla?iajam pasauliui skelbti :) K? ?ia sl?psi, ita dovalia truput? ?takota ?vairi? velykini? skanumyn?, kai lieka truputis kremo ir daugyb? fantazijos… o iki kit? Velyk? dar toli :)

Kaip jau kakada esu min?jusi, saldainiai man atrodo puiki dovana. O dar puikesn? ji b?na tada, kai saldainiai yra hand made :) N?r ?ia k? sl?pt, pastang? aiku reikia, bet jos malonios, galvojant, kaip galima nudiuginti mog? rank? iluma suformuoto okolado gabal?liu.

saldainiai

Vienas dalykas yra skolos jausmas, kai jauti, kad reikt? kakaip atsilyginti, bet niekaip negimsta ta geniali mintis. Tada daniausiai viskas baigiasi tuo, kad nueini ? parduotuv? ir nuperki plytel? okolado… bet b?na taip, kad mintis kirba galvoje dar net neinant, kad jai teks b?ti ?gyvendintai. Ir tokie darbai b?na patys lengviausi, geriausiai pasisek? ir suteikiantys pasididiavimo savimi. itais saldainiais a didiuojuosi ir a visai ne persistengiau :P

Hand made saldainiams reikia:

 • juodojo okolado,
 • iek tiek ?vairi? rieutuk?,
 • karamelinio kremo (manikis buvo ir velykini? kiauini? ?daras :) jis virtas i kondensuoto pieno, cukraus, sviesto ir dirbtinio medaus),
 • keli? brendyje mirkyt? vyni?,
 • dar b?t? gerai tur?ti tam skirt? formeli?, bet jei yra pakankamai noro ir ryto, tai utenka ir stikliuk? bei folijos :)
 • nemaas kiekis rank? darbo :)

saldainiai2

Viskas vyko madaug taip: apdengi stikliuk? folija, aptepi aukteliu tirpint? okolad?, statai ? aldymo kamer?. Kai okoladas suauta, atsargiai nuimi gautus puodelius (kurie btw gal?t? b?ti puik?s valgomi stikliukai kokiam skaniam g?rim?liui) ir aldai kit? partij? :) Po kurio laiko, kai jauti, kad jau turi pakankamai okoladini? formeli?, prasideda k?ryba. Vienas formeles pripildiau kremu ir pagrainau rieutais, ? kitas prid?jau smulkint? rieut? ir vyni? bei apliejau tuo pa?iu tirpintu okoladu. Tikrai manau, kad ?ia yra pla?ios lankos fantazijai ir a tikrai po tas lankas dar pagrybausiu :)

saldainiai3

Kam patiko – sugalvokit, kaip priversti mane ?siskolinti ir gal Jums pavyks :)