Pel?da sako: “u-?”

Pastaruoju metu tai en tai ten pasirodantis pel?dos personaas anks?iau ar v?liau tur?jo atsirasti ir m?s? namuose. i? id?j? sugeneravau jau prie kur? laik? ir, kai tik tinkama proga atsirado, ?miausi ?gyvendinimo.

Turiu pasteb?ti, kad visos aplinkyb?s itin palankiai sukrito, nors beveik iki paskutin?s minut?s neinojau, ar sp?siu iki dovanojimo akimirkos visk? ubaigti… Tod?l darbo metu fone vis sukosi mintys, kaip ?ia fail’o atveju reik?s nors pusvaladukui isi?st eim? ? virtuv? ir nepasteb?tai pabaigt darbus. Daniausiai, tiesa, viskas vyksta kita kryptimi – i virtuv?s :) bet b?na ir iim?i? :)

Bet… kaip jau min?jau viskas buvo puikiai – praktikai ?vyko planas A :) Per metus baigiu priprast, kad reikia tur?ti ne tik plan? B, C, bet danai ir ? :) itas man labiausiai nepatinka, nes danai b?na taip toli nuo id?jos, kad net g?da – nu, bet o k?.. :)

Pora odi? apie proces? ir mediagas:

Naudojau lino atrai?les, kuri? turiu begalyb? ir tuo diaugiuosi kiekvien? kart?, kai susigalvoju kok? pana? projekt?l? (kas tikrai retai nutinka) :) Taip pat upildui sunaudojau beveik vis? flizelin?, kurio buvau nusipirkus visai kitam (taip ir ne?vykusiam) projektui. Dar naudojau siuvimo main? :) ir siuvimo si?lus – g?da pel?da, bet kei?iau tik virutin? si?l?, pagal reikiam? spalv?, nes kas gi ten ardys t? pagalv?, kad tie balti apatiniai si?lai pasimatyt? :P ten laisvai gal?jo b?t ir kokie raudoni, bet balti buvo lik? nuo ano karto :) ir dar viena s?km? – tie baltieji per vis? projekt? nesibaig?! Tai ?ia kaip kokioj loterijoj laim?t :)

O buvo taip… i pradi? nusipieiau i? porel? ant popieriaus, tada isikirpau detales i mediagos. Visos detal?s prisi?tos kaip aplikacijos ant pagrindo. Visas dvi minutes rinkausi koki? ?ia gudresn? si?l? panaudot, kad mandriau b?t?, bet nusprendiau, kad paprastinis zigzagas yra good enough :)

Apie klaidas, kuri? netaisiau… :) Rasa, neskaityk itos pastraipos :) Didioji pel?da turi toki? neymi? irdies yd? – sunku ten t? siuvam?j? suvaldyt ant smulki? detali? ir laiko prispautam… :) O maajai panaiai su snapu nepasisek?. Dar galima ?velgti, kad kai kur tr?ksta sparn? suvedimo :) Ne tai, kad a b??iau k? nors taisius, net jei b??iau tur?jus galimyb? – gamtoje irgi ne visos pel?dos tobulos :) Tai sumoje gal ?ia koks planas ? gavosi :)

Tai va, pel?dos dar vard? neturi, bet jau?iasi gerai ir buvo iltai priimtos :) Jeigu pamatysiu ma?j? labai dulkant kur kampe, atardysiu ir ?si?siu tictac’o d?ut? su keliais irniais – gal?s bark?t tada :)

Toks tad plunksnuotas m?s? Valentinas iemet :)

…Santa Claus is coming to town…

Kitaip tariant, laikas prad?ti skai?iuoti dieneles :) O jos, kaip inia, geriausiai skai?iuojasi kalendoriuje. Tiesa tokia, kad keli paskutiniai kalendoriai ? Mildlandija nepateko – my bad :) kita vertus gal jie nebuvo ir labai ?sp?dingi. Bet tendencija aiki – dabar kalendoriai popieriniai :) Kakaip tas lankstymas mane visai vea, o dar ta neaiki meil? popieriui… :)

i? met? kalendorius irgi n?ra tobulumo vir?n? (nors pai?r?jus visai ? j? panaus), bet a iemet didiuojuosi tuo, kad jis buvo baigtas laiku ir iandien, kaip priklauso, ?teiktas interesantui :) Aiku, kaip visuomet, planai virijo galimybes, tod?l teko eiti ? kompromis? su savimi, bet gal? gale viskas baig?si gerai :)

O dabar is tas apie kalendoriaus skanukus… Visi nusipelno ?ia papulti ir stengsiuos, kad taip ir nutikt?, bet tie rieut?liai… :) Tokio paprastai pagaminamo ir neatsivalgomo dalyko nepavieinti b?t? nusikaltimas :)

Karamelizuoti s?dyti rieutai

 • 2 stiklin?s rieut? (kol kas ibandiau tik em?s, bet planuoju ibandyti ir kitokius – s?kme neabejoju :))
 • 1 stiklin? cukraus
 • 6 auktai vandens
 • 1/2 auktelio druskos
 • 1/2 auktelio cinamono

Imam platesn? puod?, sudedam rieutus, cukr? ir upilame vandeniu. Kaitinam, kol cukrus itirpsta. Tada verdam kunkuliuojant? sirup? danokai pamaiant, kol cukrus ima kristalizuotis ir aplimpa rieutus. Sumainam kaitr? ir verdam toliau, kad prad?t? tirpti ir ruduoti lik?s surikristalizav?s cukrus ant puodo dugno. Vis pamaiom, kad itirpusia karamele apsivelt? rieutai – ir taip, kol visas cukrus itirpsta ir apvelia rieutus. Tada ubarstom drusk? ir cinamon?, permaiom ir ipilam rieutus vienu sluoksniu ant skardos padengtos kepimo popieriumi. Ir viskas, palaukiam, kol at?la, ir negalim sustot! :)
Ar jau laukiat Kal?d?? :)

Spalvos vea

iandien Mildlandijoje ven?iama Ourilijos vent? :) ?ia antra pagal m?gstamum? Mildlandijos gyventoj? alis, alis – partner?, ar kaip ?ia reik?t? sakyti :) Ekspertas bei Ourilijos kratotyrininkas teigia, kad ios alies v?liava yra i trij? alyvini? juost?… ta proga – teminis pyragas :)

O jeigu jau taip surimt?jus… tai realiai mes nieko neven?iam… mes tiesiog gaminam (nu nes kepimu ?ia proceso nepavadinsi) pyragus, o po to jais m?gaujam?s ir kartais dalinam?s su itin gerais Mildlandijos ir Ourilijos draugais :)

Ourilija ir Mildlandija panaios tuo, kad abi yra fiction… o skiriasi gyventoj? skai?iumi :) Prieingai nei Mildlandijoje, Ourilijoje gyvena labai daug moni?, kuri? dauguma apie tai nieko neino :)

Gerai, o dabar apie spalvas… A supratau, o gal prisiminiau, ar tai dar kart? ?sitikinau, kad vienas i t? virtuv?s stebukl? yra nuostabios spalvos, kurias galima igauti pa?iomis nat?raliausiomis priemon?mis… ir toks rezultatas dar labiau diugina… nes nu sorry, bet daugelio svajoni? alis (a.k.a. USA) man visada liks m?lyn? tort? alimi :) yak… tuos, kurie vis dar galvoja, kad m?lyn?s nudao m?lynai, turiu nuvilti – taip gali atsitikti nebent Ourilijoje :)

Jau praktikai gal??iau parayt knyga… “Mildos virtuv?s spalvos”… prisigrimuo?iau, pasisi??iau prijuost? pas dezainer?, pasidary?iau ieigin? ukuosen?, pasiim?iau ? rankas nei karto ind? kempin?l?s nema?ius? (supraskit, nesubraiyt?) shiny and brand new bli?d? prikraut? dirbtini? pinat? lap?… ir prisifotografuo?iau… u eglut?s, prie kr?melio, u spintel?s… aij tiesa pas mane spinteli? n?ra :) … bet kadangi nesu kokia tais ?ymyb? ar nacionalin? vertyb?, tai tiesiog papostinsiu :)

Spalvas a m?gstu ir, kaip turb?t pasteb?jot, danai naudoju savo diaugsmams ir nuotaikoms ireikti – pavyzdi? toli iekoti nereikia, utenka pai?r?ti ? prie tai buvus? post’? :) Kartais pavyksta geriau, kartais ne taip gerai kaip nor?t?si – vis tik daug kas priklauso nuo met? laiko ir aldytuvo ar “atsarg? spintel?s” turinio :) Bet spalvos vea… ir tikiu, kad rasiu dar ne vien? toki?, kuri mane nudiugins ir ?kv?ps :)

Tai vat tai, labai netik?tai Ourilijos garbei gavosi va toks pyragas tik fivoletinis (nuo pernyk?i? aldyt? trint? juod?j? serbent?) – kaip saul?lydis, tik alias :)

Meees laim???jom!!!

Nu k? a galiu pasakyt – pergal?s motyvuoja atsikelti 6 ryto! :)

alia – balta! alia – balta! alia – balta! Go go go!!!

Kolegos, virkit kava, here I come :)

“Ar padarysi man iemet kalendori??”

…tok? klausim? dar visai neseniai igirdau kitame “laido” gale… ir supratau, kad ?dirbis buvo ne veltui :) iemet, jei teisinga mano matematika, jau penktas (?ia kaip jubiliejinis:)) kalendorius!

Tiems, kas neskaito Mildlandijos naujien? (!), paaikinimas, kas tas kalendorius do daiktas :) Advento kalendorius skirtas vaik? diaugsmui ir dien? iki Kal?d? skai?iavimui nuo gruodio 1-osios iki pat K??i?. Kiekvien? dien? reikia “atrasti, iraizgyti, atriti ir pasidiaugti” – taigi, kalendorius ne kak? skiriasi nuo realyb?s :)

Jau antri metai kalendorius daugiau maiau susivalgomas ir, kad ir kaip b?t? keista, kuo toliau tuo maiau edukacinis reikalas :) Bet svarbiausia, kad jis teikia diaugsm? :)

Taigi vakar namai pakvipo meduoliais, o tuo pa?iu ir Kal?dom… kaip visada darbas usit?s? iki inakt?, bet rezultatas man visai mielas :) Tikiuosi patiks ir Jums… jeigu sukils id?jos, dar visa naktis iki tos gruodio 1-osios :)

Mano tortas

Laiku, ar nelabai… lauki, ar nelabai… bet jis kasmet ateina… jis – tortadienis!

iemet, skirtingai nei kitais metais, a jau gerokai i anksto inojau koks bus mano tortas. Ne taip seniai tur?jau prog? ibandyti it? nauj? derinuk?… lyd?jo j? didel? s?km?, tod?l jis bus kartojamas danai ir po daug :)

Taip jau atsitiko, kad itas gimtadienis buvo gausiai mildlandikas (gavau dovan? nuostabiai nuostabi? Mildlandijos lipduk? ;)), tod?l ir tortulis gal?t? b?ti Mildlandijos vizitin? kortel?… tam ir su papuoimu pasistengiau :)

O jeigu taip susikaupus ir atsisukus atgal - turiu pasakyti, kad uaugau tort? srityje… anks?iau buvo baugu ir nedr?su… papuoimai kreivoki, tai i?r?k ne taip ikep?, tai kremukas nesuauo, tai dar koks velnias… o ?ia staiga viskas ima ir pavyksta.. ir taip jau kur? laik?… tuoj leisim ? pla?i?j? visuotin? gamyb? :)

Mano tortas – gabalinis :) Pasiskolinau biskvit? i vieno, krem? i kito ir vat jums ir praom! Ir dar man labai patinka papuoimai – visai nat?ral?s, visai nenudayti ir net man labai gra?s… bet ?ia, kaip ir visame kitame – skonio reikalas.

Mano tortas daromas taip:

 • Biskvitas – pernaudotas i kito gimtadienio torto :) i?r?kite ?ia
 • Kremai – pasiskolinti i labai smagios ir iltos, visada saul?tos virtuv?s:
 • Kremas 1: 150g kambario temperat?ros sviesto, 1 indelis kambario temperat?ros Rududu, sauja smulkint? graikini? rieut? (jei norisi);
 • Kremas 2: 500ml grietin?l?s plakimui, 2 auktai cukraus pudros;
 • Sulaistymui: 150ml vandens, 1 auktas cukraus, lakelis stumbraoli? upiltin?s (optional).

Tortui reikia susigul?ti, tod?l patariu j? sutepti i vakaro. O tai reikia, kad biskvit? reik?t? isikepti prie 2 dienas. Biskvit? pjaustau ? 3 dalis, prie sutepdama, t.y. visikai atalus?.

Vienam kremui isukame sviest? ir ?maiome Rududu. ?ia svarbu, kad abu komponentai b?t? vienodos temperat?ros – tada kremas graiai susijungia. Jei naudojame, ?maiome ir rieutus.

Kitam kremui ir aptepimui tiesiog iplakame grietin?l? su cukraus pudra.

Tortas gana stabilus, tod?l gali b?ti surenkamas ne toje tortin?je, kurioje bus patiekiamas. T.y. j? atalus? ne sunkiai galima perkelti.

Susirenka tortas labai paprastai – beveik pats :) Klojam viena biskvito lap?, sulaistom pasiruotu sirupu, aptepam Rududu kremu. Klojam antr? – sulaistom, aptepam 2/3 plaktos grietin?l?s. Klojam tre?i? – sulaistom, aptepam vir? ir onus likusia grietin?le.

Lieka linksmoji dalis – papuoimas :) A onus apklijuoju smulkintais likusio biskvito trupiniais, o virui dar naudoju smulkintus rieutus, sezam? s?klas, lin? s?menis, s?lenas, perlin? cukr?, kakav? ir t.t. ir pan.

Vat toks nesud?tingas tas mano tortas…

Kaip a dariau mozzarella…

Man tikrai kakas yra su Italija… Gal a praeitam gyvenime buvau katinu Italijoj :) Bet ?ia ne tik d?l to, ?ia dar ir gerai derantis kaimikas pienukas.. ir jau kartais nusibostanti saldi ir r?gti vark?. Ir tai tada kolega lyg tarp kitko pasipasakoja apie tai, kaip youtube’j rodo kaip pasidaryti mozzarella.. Nuod?m? b?t? nepabandyt :)

Tai tai prisii?r?jus kaip tai daro d?d?s italai ir ne tokie jau d?d?s ir ne tokie jau italai, nusprendiau, kad ir man gali visai neblogai pavykti… ir pavyko :) ?domus dalykas, kad ko gero visus tris kartus gavosi iek tiek skirtingai :) gal dar ne visk? iki galo perpratau, bet practice makes it perfect :)

Tiesa, dar vienas niuans?lis – mozzarella’os gamybai tur?t? b?ti naudojamas buivol?s pienas… Kas pasakys, kur jo gauti – atiduosiu pus? karalyst?s :) O kol kas puikiai tinka karvyt?s pienukas :)

400g mozzarella reikia:

 • 3,5l vieio (nepasterizuoto) pieno,
 • gero auktelio citrinos r?gties.

Tai tai pien? supilam ? puod? ir ildom, kol pradeda “vaik?ioti”. Tai reikia, kad pienas dar neverda, bet jau yra gerokai iltas ir i?rint i viraus atrodo, kad jis juda :) jeigu darysit, tikrai pamatysit apie k? a ?ia..

Kol ildom pien?, pasiruoiam r?gties tirpaliuk?, pienui sutraukti. Tam reikalui imam kaupin? arbatin? auktel? citrinos r?gties ir upilam iek tiek vandens. Imaiom, kad nelikt? r?gties gr?deli?. Pienui sutraukti galima naudoti ir citrinos sultis, ir?gas ar r?gpien?, bet su citrinos r?gtimi man lengviausia reguliuoti reikaling? kiek?.

Kai jau pienas “vaikto”, ijungiame “ildym?” ir po truput? pilam r?gties tirpal? ir b?tinai maiome mediniu auktu. Kai tik pien? sutraukia, jis pradeda taip lyg ir t?sti, tai enklas, kad r?gties jau gana. Jei r?gties bus per daug, gausite saldi? vark?, kuri? bus sunku sulipdyti ? gabal? vien maiant. Jei jau taip atsitiko reikt? supilti gaut? vark? ? kiaur?samt? ir suminkyti ? gabal?, kurio jau grei?iausiai nepavyks padalinti ? tradicinius burbuliukus.

Bet gr?kim ? t? viet? kur mums pavyko gauti t?si? mas?, kuri maiant auktu sukimba ? vien? gabal?. Tada ?beriam ? puod? iek tiek druskos. Galima druskos ir nenaudoti, arba po to ?berti ? s?rym?, kuriame mozzarella bus laikoma. T? mozarella gabal? visaip minkom auktu ir tampom pakabin? ant aukto. Kai jau gaunam tenkinan?i? ivaizd? ir blizges?, galima daryti burbuliukus :)

?ia yra sunkioji dalis, nes tas skystimukas ir tas mozzarella’os gabalas yra tikrai kartoki :) D?l to galima nueiti lengvesniu keliu ir jokiu burbuliuk? nedaryti – suminkyti ? vien? gabal? ir tiek. Bet jei jau norisi burbuliuk?, imam gabal? gabalo ir spaudiam kumtyje, kol tarp nyk?io ir rodomojo pirto ilenda burbuliukas, kur? nusukam ir dedame ? duben? su altu vandeniu. Vat taip paprastai viskas darosi :) Ir dar po to b?na labai velnios rankos :)

Padaryt? mozzarella galima laikyti tiek tame skystyje, tiek i jo igriebt?, sandariai udaryt? kokiame nors inde, aldytuve. Kaip jau anks?iau min?jau, ? skyst? galima ?d?ti druskos. Taip pat nepatartina io s?rio labai ilgai sand?liuoti :) vieias yra vieias, kaip ten bei?r?si :) Skanaus!

Toffee saldainiukai

Man nepatinka mon?s, kurie augina medius vazonuose… Kokio velnio reikia irauti visk?, kas gyva, ukloti asfaltu, pasistatyti vazon? ir ?kiti ten med?, kad jis nudi?t?… Man nepatinka mon?s, kurie rao recept? knygas ir leidia sau pareikti, kad nedaryt? sluoksniuotos telos…

A kartais sau truput? nepatinku, kad raau apie all Italian ir neturiu nei menkiausio supratimo, kaip tai yra i tikr?j?… O dabar dar vienas reikalas.. ne italikas, ? kart? baisiau :) Nesmagu man kakaip, nes neturiu nei menkiausios minties, kaip ?ia tur?jo gautis i tikr?j?… nes Brazilija tai net ne Italija ir brigadeiros tai n? i tolo ne pica…

Diaugsmas tas, kad kaip kolega sako buvau “girta tarp moter?” :) Gavosi puikus pasveikinimas, kuris tobulai atitiko s?lyg? “nieko nekepk” :) Dar buvo gera, nes galvoje v?l sud?zg? spie?ius min?i?, kaip ?ia visk? b?t? galima padaryti iek tiek kitaip… geriau, skaniau, tobuliau :)

O dabar… tokie kokie buvo – toffee like saldainuliai su ?vairiausiais priedais :)

Kadangi, turiu manij? bandyti visk? i karto, tai nepasismulkinau ir dariau dviej? r?i? base mases – balt? ir okoladin? :)

Baltai masei:

 • 1 indelis saldinto kondensuoto pieno,
 • 100g balto okolado,
 • 1 auktas sviesto.

okoladinei masei:

 • 1 indelis saldinto kondensuoto pieno,
 • 3 auktai nesaldios kakavos,
 • 1 auktas sviesto.

Pabarstukai and stuff:

 • malti em?s rieutai,
 • blaniruoti migdolai,
 • blaniruoti lazdyno rieutai,
 • sezamo s?klos,
 • cinamonas,
 • cukrus,
 • brendyje mirkytos vynios,
 • smulk?s cukatai,
 • nediduk?s vynuog?s be s?kly?i?.

Viskas vyksta paprastai – jamam kondensuot? pien?, pilam ? puod?, dedam sviet? ir tarkuot? okolad? arba kakav? ir verdam. Beveik vis? laik? reikia maiyti, nes mas? gana greit pritraukia prie dugno. Taip verdam, kol mas? gerokai sutirt?ja – tiek, kad perbraukus auktu pasidaro takelis ant puodo dugno, kuris usitraukia labai l?tai.

Gaut? mas? supilam ? nema? l?kt? (kad grei?iau atalt?) ir atv?sinam. Taip pat padarom ir su kitos r?ies mase.

Kai jau mas? gerai atalusi, ir nebevarva i apverstos l?kt?s, galima imtis tikro darbo – saldainiuk? gamybos :) Svarbiausia taisykl? – visi ? saldainio vid? dedami dalykai turi b?ti sausi… d?l to brendyje mirkytas vynias apvoliojau cinamone ;) Ir dar vienas reikalas – b?tinai reikia pasisviestuoti rankas :) Ir dar iaip patarimas – saldainius geriau kame nors apvolioti, kad neprilipt? prie popier?li? ir vieni prie kit?, kad ir kaip miela tai b?t? :)

O kai darbas baigtas, saldainius geriausia laikyti aldytuve, ypa? d?l to kad jau vasara! Dar juos reikia dailiai supakuoti ir padovanoti :)

P.S. Sese, sese, ispausk komentar?, a? :)

Mamuk? dienos eksperimentai II

? kart? ?anga bus kur kas trumpesn? :) Pasakysiu tik tiek, kad ir taip gausiai skanus okoladinis pyragas buvo upgrade’intas iki puikaus torto! Upgrade’as tikrai vyk?s ir labai paprastas – plaktos grietin?l?s pertepimas :) kaip ten sakoma apie tobulum? ir paprastum?…

Tai tai, gavosi kakas panaaus ? “Juod?j? mik?”… geras skonis – dar geresnis vaizdas :) ko daugiau reikia puikiam tortuliui? :)

Nukrypstant nuo temos… turiu ibandyti dar vien? tortulio receptuk? ir jeigu viskas pavyks tai bus official – iuos metus skelbsiu tortuli? metais :) Ne?tik?tina, turint omeny, kad visada galvojau, kad tortuliai yra kakas tokio, k? a neitin gerai sugebu :) nu iskyrus “Pensinink?” :) bet ?ia beveik nesiskaito… anyway, noriu tik pasakyti, kad iemet man visai sekasi su tortuliais… tfu tfu tfu, kad neprisisnek??iau :)

okoladinis tortulis

 • 200g milt?,
 • 200g cukraus,
 • 2 auktai kakavos,
 • 2 aukteliai kepimo milteli?,
 • iek tiek vanilino arba vanilinio cukraus,
 • 75g tirpinto margarino,
 • 240ml ilto vandens,
 • 1 auktas citrinos sul?i?;
 • Kremui – 450g grietin?l?s (geriausia 36% riebumo), aukto cukraus pudros;
 • Sulaistymui – 100ml vyni? sirupo arba uogien?s skystimo, iek tiek vandens ir 3 aukt? vyni? trauktin?s;
 • okoladiniam glajui – 150g okolado, ~100g sviesto.

Kepam biskvit?, t.y. pyrag? :) Sumaiom miltus, cukr?, kakav?, kepimo miltelius ir vanil?. Tada ? saus? mas? pilam tirpint? margarin?, vanden? ir citrinos sultis ir visk? gerai imaiome akute. ?kaitiname orkait? iki 180 laipsni?. A darau taip, isikerpu apvalios kepimo formos dugno dydio kepimo popieriaus apskritim?, ?kloju j? ? form? ir supilu tel? – kepant kratai atlimpa patys, o dugnas neprilimpa ir lengvai isiima. Tai tai, aunam ? kart? orkait? madaug 35 minut?ms, galima pasitikrinti su mediniu pagaliuku.

Ikepus? pyrag? gerai atv?sinam (jeigu ieina ir per nakt?) ant groteli?. O tada perpjaunam pusiau ? du blynus.

Pirmiausia reik?t? pasiruoti okoladin? glaj?, kad jis sp?t? prav?sti, kol bus tepamas. Tam itirpiname okolad? ir sviest? ant silpnos ugnies. A dar ?pyliau lakel? (apie 50g) grietin?l?s – nuvogiau nuo kremo dalies :) Visk? gerai imaiome iki vientisos mas?s ir paliekame atv?sti.

Tada iplakame likusi? grietin?l? su cukraus pudra. A tortul? i karto dariau ? l?kt?, kurioje jis buvo patiektas, nes jo purumas man nedav? ramyb?s ir nusprendiau nerizikuoti su perk?lin?jimu :)

Tai tai dedame ? l?kt? apatin? blynuk?, sulaistome puse sumakaluoto skystim?lio ir aptepame 2/3 plaktos grietin?l?s. Tada udedame antr? blynuk?, iek tiek spustelim. Sulaistome likusiu skys?iu, aptepame likusia plakta grietin?le, jei reikia dar apkamome ja onus.

Galiausiai pasigalandame kantryb? ir aptepame vis? tortul? atalusiu okoladiniu glajum. Sud?tingiausia dalis yra onai – a tam reikalui naudojau ma? auktel? ir iek tiek laiko :) Nebijome, kad glajus skystokas – aldytuve jis puikiai suauta, o pjaustant visai nel?in?ja.

Puoyba priklauso nuo fantazijos ir nuotaikos. Man ? kart? gavosi gana prabangaus vaizdo tortulis :) Tam panaudojau medin? pagaliuk? suraiymui ir iek tiek “girt?” vyni? :)

Skanus, riebus, sotus ir graiai graus :)

Tobulieji…

A laukiau laukiau, laukiau laukiau… laukiau laukiau… laukiau laukiau.. ir nifiga nieko neatsitiko :) Ir kai jau visai nieko nebelaukiau, ir kai supratau, kad jau tikrai n?ra prasm?s girtis apie Kal?das su keturiais trij? r?i? tortais, ir apie ting? rekreacin? Nauj?met? su Tinginiu ir Kibinais… Ir netgi mano registracija feizb?che (!) jau nieko naujo… Kaip tik tada, nos? velniai pakuteno cinamono ir skrundan?i? rieut?li? kvapas… ir omg omg :) mano M?za gr?o! nuostabiausi? aviini? sausaini? pavidalu… ne?tik?tina :) daugiau nieko negaliu pridurti…

Su s?lyga, kad man gr?o noras girtis pla?iajame internete apie tai, k? darau savo siaurojoje virtuv?je :) imsiu ir nesusitur?siu :) Dabar a jau gal??iau b?ti geriausia mama pasaulyje! Anks?iau b??iau negal?jusi to pasakyti, d?l labai emikos ir paprastos prieasties – a nemok?jau kepti tobul? aviini? sausaini?… O dabar jau moku :) neinau kod?l, bet man tai tikrai labai svarbu ir a savimi didiuojuosi :) Nekuklu… bet k? gi :)

itas mano tr?kumas jau seniai nedav? man ramyb?s.. ir a vis laikas nuo laiko, progai pasitaikius, bandydavau taisyti pad?t?.. bet vis veltui… Buvo tikrai nemaai aviini? sausaini? mano gyvenime.. bet tobul? nebuvo… nors tu k?.. Nors negali sakyti, kad nebuvo – jie buvo, bet ne mano kepti, o receptas gilioje paslaptyje :( ir k?.. perki, kremti ir kremtiesi, kad pati taip nemoki… gilus li?desys, trumpai tariant…

Tai nu ir va… vien? dien? bebrausindama “k? ?ia isikepus skanaus”, prisiminiau, kad kakur ?snyje lapeli? lapeli?k?i? su ?vairaus plauko receptais lentynos kamputyje, tur?t? t?noti ir kakada vasar? atistiktinai unarytas aviini? sausaini? receptas su virtualiu tageliu “reikt? pabandyti”. Ir k? J?s sau manot – taigi ir bus jie, tie tikrieji, nuostabiausieji, tobulieji… trak?s, kvapn?s, didumo sulig delnu, su rieut?liais ir cukat?liais… mmm…

iandien jau tre?i? kart? namai pakvimpa tobulais aviiniais sausainiais, o pilna j? l?kt? jau auta ant stalo, laukia fotografo :) Ir tai tikrai ne paskutinis kartas… dar tik pradi? pradia :) mmjo.. o kita daina bus apie up?… kakaip tokia gaida gavosi :)

Anyway, itie sausainiai ymi mano sugr?im? ? Mildlandij?… kakaip netik?tai prad?jo stumtis antrieji m?s? metai.. apie dat? nesureikminim?, ignoravim? ir panaius reikalus paraysiu kitame post’e… o dabar tegu tobulyb? ateina ir J?s? namus :)

Tobuli aviiniai sausainiai

 • 250g margarino,
 • 250g aviini? dribsni?,
 • 400g all kinds of good (tai b?t? saul?graos, moli?go s?klos, sezamo s?klos, smulkinti rieutai),
 • sauja razin?,
 • sauja cukat?,
 • 2 kiauininiai,
 • 1 stiklin? cukraus,
 • 1 auktas milt?,
 • 1 auktas cinamono

Margarin? itirpinti dubenyje ir ?maiyti visus sausuolius (iskyrus razinas ir cukatus). Dar truput? pakaitinti, vis pamaiant, kad nepritraukt? prie dubens dugno. Pad?t? ? al?, kad atv?st?. Tuo tarpu isukti kiauinius su cukrumi ir mas? ?maiyti ? atv?sus? sausuoli? miin?. ?berti cinamon?, razinas ir cukatus, miltus ir visk? gerai imaiyti. Mas? gausis truput? byranti, bet taip ir turi b?ti. V?liau, margarinui ?lant, ji vis labiau byr?s, bet tai irgi nieko tokio :)

Taigi, gaut? mas? semiame su auktu, dedame ? kepimo popieriumi iklot? skard? ir patapnojam :) kad b?t? blynukas. Galima d?ti tiesiog kaubur?lius, bet tada reik?s iek tiek ilgiau kepti. Sausaini? dyd? pasirinkite pagal nor?, bet mano aviiniai sausainiai, kaip jau min?jau, turi b?ti delno dydio – kitaip jie bus pusiau tobuli :)

Piln? skard? sausaini? aunam ? 200 laipsni? kar?io orkait? ir kepam, kol graiai parunda, o nos? ima kutenti svajoni? kvapas, dar vis? vakar? pleviansi?s po namus..

P.S. ar pasiilgot man?s?.. :)