Oraniniai ravioli

tai ir at?jo metas ravioliams atsirasti Mildlandijoje… ?ia toks vienas i nedaugelio s?rumyn? ir ko gero vienas i t? dalyk?, d?l kuri? i viso atsirado Mildlandija :) Atrodo nieko ?ia labai ypatingo, bet ravioliai man visada yra pasididiavimo objektas ir a b?nu labai patenkinta… na bent jau juos valgydama :) nes gamybos procese kaip inia visko nutinka… bet turiu pasakyti, kad visi bandymai pasibaig? s?kme… anks?iau ar v?liau :)

O jeigu taip dar nuoirdiau, tai turb?t tai tiesiog virtiniai… bet man jie ravioliai, nes taip ymiai smagiau :) ir dar vienas prisipainimas – ? kart? jie ne tokie kaip kad a visada darau… ? kart? jie tokie truput? bik? ekperimentiniai, bet still labai geri :)

Dar vienas smagumas su ravioliais, kad jie gali b?ti (o pas mane visada ir b?na) spalvoti :) Anks?iau jie visada b?davo rykiai aliu ?daru… o ? kart? nebuvo pinat? :( tai teko keisti spalv? :) the next best thing – oraniniai ravioliai su baltu ?daru :)

Oranin? tela (ravioliams arba makaronams – abu totalus g?ris)

 • ~3 stiklin?s kvietini? milt?,
 • 3 dideli kiauiniai,
 • 70g pomidor? koncentrato,
 • iupsnelis druskos.

Miltus pilam ant stalo ir padarom viduryje duobut?. ? j? ?muam kiauinius ir sudedam pomidor? tyr?. I pradi? maiom tel? akute, o kai pasidaro per sunku imam?s minkymo rankomis. Tai tikrai n?ra pats lengviausias usi?mimas, bet rezultatas to vertas – patariu apie j? ir galvoti minkant :)

Tela turi b?ti tinkama b?ti iko?iota labai plonai, tod?l gali tekti ?d?ti daugiau milt? arba ?pilti lakel? vandens, jei atrodo per kieta. Geriausia ko?iojimui naudoti makaron? darymo main? be makaroninio antgalio :) bet jeigu tokios neturite, teks i peties pasidarbuoti ko??lu :) bet vis dar verta :)

?daras

 • 500g saldaus pieno vark?s (ricotta),
 • 2 kiauiniai,
 • 2 auktai tarkuoto Diugo s?rio,
 • druskos, vieiai malt? pipir? ir tarkuoto muskato.

Visk? gerai sumaiyti. Tel? iko?ioti kiek ?manoma ploniau. D?ti po auktel? ?daro ir formuoti norimos formos virtinukus, naudojant formeles arba tiesiog i akies :) Raviolius rikiuoti ant gausiai miltuoto pad?klo ar ? plastikin? d?ut?, jei ruoiat?s aldyti. Tokiu atveju ravioli? sluoksnius reik?t? perdengti folija, o j? pabarstyti miltais. Po to kai ravioliai gerai su?la aldiklyje, juos galima perd?ti ? maielius – tada jie jau nebesulips.

Patiekti

 • tirpinto sviesto,
 • tarkuoto Diugo arba plonai pjaustyto lydyto s?rio,
 • vieio baziliko,
 • juod? alyvuogi?.

Raviolius d?ti ? pas?dyt? verdant? vanden? ir virti apie 5 minutes. Po to nukoti, apipilti tirpintu sviestu su alyvuog?mis, apibarstyti s?rio drol?mis ir papuoti vieiu baziliku… Gausiai skanu su vynu :)

Papras?iausias pasaulyje pyragas

Net ne?tik?tina, kad iki iol io pyrago dar nebuvo Mildlandijoje… Galiu tik bandyti pasiteisinti, kad is pyragas, kaip koks savaime suprantamas dalykas, kuris tiesiog neminimas… Pavyzdiui, kad dangus m?lynas, arba kad saul? ildo :) daaa-a :)

Bet gyveni ir mokaisi… ir labai danai paaik?ja, kad kai kurie dalykai n?ra taip pla?iai paplit? ir inomi, kaip tau gal?jo atrodyti… ?ia toks pasaulio painimo kartais diaugsmas, kartais li?desys :) Diaugsmas – kai supranti, kad viskas yra gana paprasta, tik mes danai visk? matome arba norime pateikti labai jau sud?tingai ir paslaptingai, kad visi galvas nusisukt? begalvodami kas ir kaip… o va ?ia jau li?desys…

Kad b?t? daugiau diaugsmo, si?lau pavasario rezoliucij? – i?r?ti dr?siai ir tiesiai… ? priek?, ? akis… kalb?ti garsiai ir aikiai… kad visi gird?t? ir nereik?t? kartoti… nerayti ir neskaityti tarp eilu?i?… kad gal? gale viskas b?t? juodu ant balto – juk viskas taip paprasta, jeigu tik pats to nori!

Tai tai tokiame paprastame gyvenime, paprastoje virtuv?je ir dar paprastesn?je orkait?je (be ventiliatoriaus, lemput?s, gar? ir kit? “mon?”) kepa paprastas kaip trys kapeikos pyragas :) O rytoj jis labai paprastai keliaus, neamas paprast? rank?, ? paprast?, bet labai miel?, ofis? pas ?vairaus paprastumo kolegas :) Kurie, tikiuosi, kaip paprastai apsidiaugs :)

Paprasto pyrago – paprasti ir ingredientai :)

 • 8-10 obuoli?,
 • 2 stiklin?s cukraus,
 • 2 stiklin?s milt?,
 • 6 kiauiniai,
 • cinamono.

Kaip ir reik?t? tik?tis, pyrago kepybos procesas taip pat labai paprastas :) Sud?tingiausias darbas ?ia nulupti obuolius, iimti s?klas ir supjaustyti gabal?liais. ?ia dar reikia pamin?ti, kad geriausiai pyragui tinka r?gtesni obuoliai (antaniniai, bogatyr).

Obuoli? gabal?lius gausiai apibarstyti cinamonu, nes jis daro stebuklus – pyrag? tada valgo net pyrag? nevalgantys kolegos :) Sumaiyti obuolius, kad cinamonas pasiskirstyt? tolygiai ir d?ti ? kepimo form?. Obuoliai turi padengti vis? formos dugn?. Mano vaikyst?je, kai dar viskas nebuvo taip paprasta :) is pyragas buvo kepamas vaigdut?s arba irdel?s formoje, bet a uaugau ir dabar kepu pyrag? paprastoje sta?iakamp?je formoje :)

Toliau ruoiame labai jau paprast? tel? :) Tam reikalui kiauinius iplakame su cukrumi. ?ia puikiai tinka naudoti paprast? mikser?, bet galima apsieiti ir su ymiai paprastesniu mediniu auktu. Plakti reikia, kol itirpsta cukrus ir mas?s padaug?ja :) Tada ?plakame miltus ir that’s it!

Tel? daugiau maiau tolygiai upilame ant obuoli? ir auname ? ?kaitint? 200 laipsni? kartumo orkait?. Kepame apie 40 min. Ikepimo lyg? paprastai galima patikrinti mediniu pagaliuku :)

CAUTION! Atal?s pyragas turi labai skani? ir traki? plutel? – istorijoje yra buv? atvej?, kai be priei?ros palikto pyrago beveik visa plutel? dingo katulio nasruose :)

P.S. Kas rytoj i ryto pacituos it? post’? – gaus dvigub? doz? pyrago :)

Ar mylit J? J?s?..

Ar eisi pakelt v?liav??.. Ne? alta?.. Na taip… iema juk…

Ar eisi pakelt v?liav??.. Ne? A, slidin?t ? Lenkij? keliauji?.. Na taip, inoma, negi nepasinaudosi, kai “duoda” laisv? dien?… O per artim?j? gimtadienius irgi ivaiuoji, jei proga pasitaiko?.. Ne?.. Ach taip, gi supykt?, kad per vent? neb?si kartu…

Ar eisi pakelt v?liav??.. Ne? Aij projektas baigiasi – per kovo 11-?j? atsigriebsi?.. Taip taip, dar turb?t bus sniego, gal?si paslidin?t…

Ar eisi pakelt v?liav??.. Ne? Neverta? Nemoka lietuviai v?sti?.. Na taip, bet kalb?dami apie “juos” i tikro kalbame apie “save”… Ne?.. ?ia ne apie mus?.. ?ia apie tuos kitus, ne apie save ir mane, inoma… inoma…

Diugu, kad Vasario 16-?j? jau galima nusipirkti v?liav?l? ar enkliuk?, o ne ki?in? irdel? su nuolaida :)

Diugu, kad skais?iai viet? saul? :)

Diugu, kad arbata ild?, o pyragas diugino :)

Greitas ir labai geras pyragas

 • 360g okoladini? sausaini? (2 pakeliai),
 • 200g sviesto,
 • 500g vark?s,
 • 500ml grietin?l?s plakimui,
 • 1 indelis kondensuoto pieno,
 • 3-4 auktai cukraus,
 • 20g elatinos,
 • papuoim?: moli?gien?s el?, trint? braki? el?, saldintos grietin?s su “matcha” arbatos miltukais el?.

Sausainius sumalti, sumaiyti su itirpintu sviestu. Gauta mas? ilyginti ir prispausti prie formos dugno. Geriausia naudoti form? su nusegamu kratu, o jeigu ne, tai galima ?tiesti folijos, kad po to galima b?t? u krat? su?mus pyrag? ikelti.

Grietin?l? iplakti iki standi? put?. Vark? pertrinti, kad pasidaryt? kremin?. A d?jau vark? su kondensuotu pienu ? blender? ir sekiau gamintojo instrukcijas :) Po to gaut? mas? paragaujam ir ?dedam atitinkam? kiek? cukraus. Atsargiai ?maiom plakt? grietin?l?.

elatin? itirpinam nedideliame kiekyje karto vandens. ?maiome ? krem?. Upilame krem? ant paruoto pagrindo, ilyginame ir dedame ? aldytuv?, kad suaut?.

Pasiruoiame papuoimus. Kai vark?s kremas sustingsta tiek, kad papuoimai nenusk?st?, pieiam v?liavas :) aldom per nakt?, po to pjaustom maom v?liav?l?m ir ragaujam :)

Realyb? ir pudingas i vaikyst?s

Gal?site mesti ? mane kok? nors daikt? (tik kok? ne itin sunk?, a?i? :)), jeigu kada pasakysiu, kad neturiu k? veikti :) Aiku, tur?jimas ir nor?jimas, ar tai neting?jimas, yra i esm?s skirtingi dalykai… Bet visikai susipainiojusi prioritetuose, pagalvojau “o kod?l gi nepapostinus?” :)

Kita ?domyb?, a kakod?l vis dar esu ir visada buvau ?sitikinus, kad man negali pritr?kti mediagos postams… Ir a ?ia visai nenoriu pasigirti, o labiau noriu pasakyti, kad viskas priklauso nuo pateikimo – papras?iausia rytin? kiauinien? irgi gali b?ti ?domi!

Ir tada iryk?ja toks keistas dalykas – d?l ko viskas daroma, ar labiau reik?t? sakyti, raoma?.. Kartais imu ir apsidairau po savo artimesni? ir tolimesni? kaimyn? kiemus (supraskit blog’us), ir kain kaip usinori dar labiau usimauklinti kapion? ir susig?ti :/ Ne d?l to, kad ten kakas negero vykt?, o d?l to, kad pasijuntu balta varna :)

…?ia buvo iokia tokia pauz?, kol galvojau, ar verta ?ia rayti TAI, k? i tikro galvoju, ir TAIP, kaip i tikro galvoju…

A piktas mogus, tod?l nusprendiau, kad kur daugiau, jei ne ?ia :) ir vat tai yra tas skirtumas – a nejau?iu reikalo kakur dalyvauti, nes visi ten dalyvauja ir renkasi tarpusavyje geriausius, nuostabiausius ir maiktaikniausius :) Rao laiku ir ? tem? :) O a raau, kada noriu ir tai kas auna ? galv?… tod?l, kad, kaip jau kakada sakiau gerbiamiems emigrantams, ?ia viskas asmenika ir viskas mano! ?ia ne visai tas atvejis, kur “viskas, k? rasite mike – MANO!”, bet ? t? pus? :)

Nesakau, kad daryti tai, k? reikia ir kada reikia, yra blogai… tiesiog tam a turiu darb? :) o Mildlandija yra man, mano mintims, eksperimentams, diaugsmams ir nusivylimams… ir Jums, jei tik norite ir kada norite :)

Pikta pradia tokiam lengvam ir puriam skanumynui :) sori?kas :) bet taip jau gavosi…

Kad neb?t? taip sausa ir pikta – pora istorij? apie puding? :)

Apie iuolaikin? pien?…

Skambina man kart? mama, ir labai susir?pinusi aikina, kad iais laikais ? pien? turb?t ko nors prideda (arba k? nors iima :)), nes bo pudingas nebesigauna… totalus li?desys, nes kep? du kartus ir sugadino 12 kiauini?, o pudingas nepavyko – skystas ir tiek… Ir tada paaik?ja paslaptis – ? recept? reikia laikas nuo laiko pasii?r?ti, kad ir koks senas ir ?prastas jis b?t? :) Mat labai nesunku sumaiyti su kokiu kitu, kur produktai tokie patys, tik kad naudojami tik kiauini? tryniai :)

Apie isigalvojimus…

J?s? vaikai tikrai ne visada isigalvoja… i patirties sakau :) Valgom su mamuku, o desertui laukia pudingas :) Mamukas utruko, tai man teko puding? ragauti pirmai… Pirmas k?snis – keistuma, kartu kakaip… nu gerai, bandau dar kart? – vis tiek kartu… sakau mamai, kad kakas ne taip, kartu… Mamas: “valgyk ir neisigalvok!” Nu ok, valgyk tai valgyk – ?ia problem? mes niekada netur?jome :) Liko gal auktelis mano l?kt?j, kai pudingo paragauja mama… ir OMG! “Nevalgyk daugiau! Kas ?ia taip kartu?!?” Stebuklas – vietoj paprastai naudojamo vanilinio cukraus, buvo panaudotas vanilinas, tik vat kiekis nebuvo teisingai pamatuotas :)

Ir gal? gale vanilinio pudingo receptas

 • 6 kiauiniai,
 • 1ltr pieno,
 • 1 stiklin? cukraus,
 • iek tiek vanilino :) arba vanilinio cukraus

Pien? uvirti. Galima ?d?ti vanil?s ankt?, cinamono lazdel?, apelsino ievel?s arba anyiaus vaigdut? – gausis vis skirtingas skonis. Pus? stiklin?s cukraus supilkite ? stiklin? kepimo ind? ir upilkite trupu?iu vandens. Maiant ant silpnos ugnies itirpinti cukr? ir pavirti, kol ims karamelizuotis. Kiauinius iplakti su likusia puse stiklin?s cukraus ir vanilinu. ? gaut? plakin? ?plakti uvirt? pien?. Jeigu ? pien? d?jote kokiu prieskoni?, tai prie tai j? reik?t? nukoti :)

Suplakt? mas? pilti ant karamelizuoto cukraus. Orkait? ?kaitinti iki 200 laipsni?. Ind? su pudingu ?statyti ? kok? nors duben? arba kita form? su vandeniu. D?ti ? orkait? ir kepti 1 valand?. Prie ragaujant, b?tinai ataldykite (jei labai skubate, d?kite ? alto vandens vonel? arba ledukus).

Muffin’ai “Pl?mai kaip karv?s”

Nu su pra?jusiom ir Jus… :)

Eilinis naujas metas liko neatym?tas Mildlandijoj… kaip ir antrasis gimtadienis… ir nieko :) saul? vie?ia, em? sukasi, o namai kvepia muffin’ais :) Gal ?ia d?l teisingai prad?t? nauj? met? – kaip ir planuota, vis? pirm? met? dien? slampin?jau su piama, kaip reikiant numigau, pai?r?jau ?dom? film?, ikepiau pic? ir sausaini?… Done! Done! Done! :) Tikiuosi taip ir toliau pildyti planus :)

Pavadinimas muffin’ams buvo sugalvotas spontanikai, lygiai per fotosesij? nepaprastojo ir ?galiotojo Mildlandijos fotografo :) tai negi paliksi dabar mog? u kadro :)

Bet, kas mane labiausiai nustebino ir galima sakyti gr?ino tik?jim? okoladiniais muffin’ais, tai tikrai neblogas skonis. Jeigu nety?ia nesusigaudote apie k? a ?ia, si?lau paskaityti senesn? post’? apie okoladinius muffin’us (tuos su marcipanin?m g?lyt?m). Tai tai, galima sakyti, kad ?ia kakaip prieingai gavosi, nes tela atrod? taip ne itin.. o vat paragavus, neat?jo tas keistas nusivylimas… bet gal ?ia viskas kaip ir turi b?ti :) o gal ?ia ta vark? patais? reikalus :)

Kadangi paskutin?mis dienomis labiau draugavau su virbalais nei su auktais ir keptuv?m, tai iems muffin’ams teko truput? luktelti “ant lentynos”. Bet gal ir verta buvo – susigul?jo ir paaik?jo, kad a tikrai noriu juos ibandyti :) Dar vieni irgi okoladiniai, o be to dar ir m?tiniai, vis dar laukia savo eil?s – gal pavyks ir jiems :)

Receptulis

 • 4 kiauiniai,
 • 250g cukraus,
 • 100g tirpinto margarino kepiniams,
 • 200g vark?s,
 • 50ml espresso kavos,
 • 375g milt?,
 • 4 auktai kakavos,
 • maas maielis kepimo milteli? (a naudojau pam?gtus pranc?zikus),
 • “Pl?mams kaip karv?s”: 85g cukraus pudros ir lakelis stiprios kavos.

Kiauinius plakti su cukrumi, kol is itirpsta. Atv?sus? tirpint? margarin? ir kav? sumaiyti su varke. Atskirai sumaiyti miltus, kakav? ir kepimo miltelius. ? vark?s mas? ?maiyti kiauini? mas? ir ?sijoti milt? miin?. Visk? sumaiyti. Tada dalinti tel? ? formeles ir auti ? ?kaitint? 180 laipsni? kar?io orkait?. Kepti 20-30 min. (priklausomai nuo formeli? dydio), galim patikrinti mediniu pagaliuku.

Papuoimui sumaiom cukraus pudr? su kava, kad gaut?si tokia tirtoka mas?. Aptepam muffin’us kaip karvytes ar kaip nors kitaip :) Palaukiam, kol sustingsta, ir vaiinam kolegus :)

Kal?dom kvepiantis pyragas

Nuostabiausias dalykas, kad itas pyragas gali kvep?ti kuo tik panor?si… O a panor?jau, kad ? kart? jis kvep?t? Kal?dom :) Ir dar neabejoju, kad nor?siu ibandyti visoki? kitoki? kvap? ir skoni? ateityje.

O dabar pad?kos ir dedikacijos :)

A?i? Giedriui u urodyt? puik? recept? :)

A?i? savo intuicijai, kad ? kart? pasirinkau apelsin? vietoj vynios…

Ir tod?l galiu dedikuoti ? pyrag? Kal?doms :) ar bent jau j? pasiruoimui bei gi prieventin?ms skrandi? treniruot?ms :)

iaip tai niekaip nesugalvo?iau susieti vark?s pyrago su Kal?dom, bet apelsinai daro stebuklus :) Be to juk reikia sudaryti konkurencij? cinamonui, gvazdik?liams, muskatui, kvapiesiems pipiriukams, imbierui ir t.t.

Taigi, pranc?zikas vark?s pyragas, kuris pirm? kart? man pasirod? toks pr?skokas, bet vertas antro bandymo… akivaizdu :) Va taip ir b?na, kai tik skaitai recept? ir nesivalgai ? alis… po to reikia bandyti antr? kart? :) Nuoirdiai diaugiuosi, kad nenuraiau ito pyrago ? t? “nu gal dar kadanors…” s?ra? – i jo labai retai kas nors b?na ibrauktas :)

Dar vienas didelis io kepinio pliusas – greitas ir baisiai nesud?tingas paruoimas… o k? jau kalb?ti apie pagyrimus bei liaupses :) Man asmenikai labiausiai patiko apelsino kvapas ir tas crunchy virus… mmm…

Vark?s pyragas

 • 200g margarino kepiniams,
 • 1/2 stiklin?s cukraus,
 • 2 stiklin?s milt?,
 • vanilinio cukraus,
 • ?darui: 0.5 kg vark?s, 1/2 stiklin?s cukraus, 3 kiauiniai, 1 apelsino plonai nutarkuota ievel?, sauja apelsin? cukat?.

Margarin? sutarkuoti burokine tarka. Sud?ti miltus, cukr? ir vanilin? cukr? ir suminkyti pirtais, kol gausis biri trupini? mas?.

?darui sumaiyti visus ingredientus ir paskaninti, pasitarus su fantazija :) Kaip jau sakiau, man?s tikrai labai nenuvyl? apelsininis pasirinkimas – vertas b?ti pakartotas danai ir po daug :) bet lygiai taip pat noriu pabandyti ir visoki? kitoki? skoni? – man patinka receptai su galimybe pasireikti fantazijai :)

Pus? telos trupini? beriame ? kepimo skard? ir ilyginame. Tada supilame sumaiyt? ?dar?, o ant viraus tolygiai paskleidiame likusius telos trupinius.

Kepame 200 laipsni? kar?io orkait?je apie valand?. Palaukiam, kol atv?sta, ragaujam, diaugiam?s ir laukiam Kal?d? :)

Mano tortas

Laiku, ar nelabai… lauki, ar nelabai… bet jis kasmet ateina… jis – tortadienis!

iemet, skirtingai nei kitais metais, a jau gerokai i anksto inojau koks bus mano tortas. Ne taip seniai tur?jau prog? ibandyti it? nauj? derinuk?… lyd?jo j? didel? s?km?, tod?l jis bus kartojamas danai ir po daug :)

Taip jau atsitiko, kad itas gimtadienis buvo gausiai mildlandikas (gavau dovan? nuostabiai nuostabi? Mildlandijos lipduk? ;)), tod?l ir tortulis gal?t? b?ti Mildlandijos vizitin? kortel?… tam ir su papuoimu pasistengiau :)

O jeigu taip susikaupus ir atsisukus atgal - turiu pasakyti, kad uaugau tort? srityje… anks?iau buvo baugu ir nedr?su… papuoimai kreivoki, tai i?r?k ne taip ikep?, tai kremukas nesuauo, tai dar koks velnias… o ?ia staiga viskas ima ir pavyksta.. ir taip jau kur? laik?… tuoj leisim ? pla?i?j? visuotin? gamyb? :)

Mano tortas – gabalinis :) Pasiskolinau biskvit? i vieno, krem? i kito ir vat jums ir praom! Ir dar man labai patinka papuoimai – visai nat?ral?s, visai nenudayti ir net man labai gra?s… bet ?ia, kaip ir visame kitame – skonio reikalas.

Mano tortas daromas taip:

 • Biskvitas – pernaudotas i kito gimtadienio torto :) i?r?kite ?ia
 • Kremai – pasiskolinti i labai smagios ir iltos, visada saul?tos virtuv?s:
 • Kremas 1: 150g kambario temperat?ros sviesto, 1 indelis kambario temperat?ros Rududu, sauja smulkint? graikini? rieut? (jei norisi);
 • Kremas 2: 500ml grietin?l?s plakimui, 2 auktai cukraus pudros;
 • Sulaistymui: 150ml vandens, 1 auktas cukraus, lakelis stumbraoli? upiltin?s (optional).

Tortui reikia susigul?ti, tod?l patariu j? sutepti i vakaro. O tai reikia, kad biskvit? reik?t? isikepti prie 2 dienas. Biskvit? pjaustau ? 3 dalis, prie sutepdama, t.y. visikai atalus?.

Vienam kremui isukame sviest? ir ?maiome Rududu. ?ia svarbu, kad abu komponentai b?t? vienodos temperat?ros – tada kremas graiai susijungia. Jei naudojame, ?maiome ir rieutus.

Kitam kremui ir aptepimui tiesiog iplakame grietin?l? su cukraus pudra.

Tortas gana stabilus, tod?l gali b?ti surenkamas ne toje tortin?je, kurioje bus patiekiamas. T.y. j? atalus? ne sunkiai galima perkelti.

Susirenka tortas labai paprastai – beveik pats :) Klojam viena biskvito lap?, sulaistom pasiruotu sirupu, aptepam Rududu kremu. Klojam antr? – sulaistom, aptepam 2/3 plaktos grietin?l?s. Klojam tre?i? – sulaistom, aptepam vir? ir onus likusia grietin?le.

Lieka linksmoji dalis – papuoimas :) A onus apklijuoju smulkintais likusio biskvito trupiniais, o virui dar naudoju smulkintus rieutus, sezam? s?klas, lin? s?menis, s?lenas, perlin? cukr?, kakav? ir t.t. ir pan.

Vat toks nesud?tingas tas mano tortas…

“Rieutinis iz da bestest”

…ir tai visada yra atsakymas ? skanumyno klausim? :) Ir negali pykti…

inau, kad niekur nepab?gsiu nuo pasiaikinimo, kur dingau… Gal tai tik man pa?iai r?pi, mane tas nepasakytas pasiaikinimas ir persekios… O baisiausia, kad a net neinau, kas ?ia atsitiko.. vasara.. kartis.. min?i? sausra, nesuskai?iuojami reikaliukai ir rimti reikalai… viskas!

Bet ateina ruduo… ateina kakokia ramyb? ir atrodo, kad viskas gr?ta ? savo vietas, o mano vieta ?ia… Mildlandija mano namai, gal kartais truput? paliekami be priei?ros, su sluoksneliu dulki? ant knyg? lentynos, su k?rybine netvarka maoje virtuv?je, su murkian?iu katinu ant palang?s, su u lango krentan?iais spalvotais lapais ir art?jan?iu Kal?d? kvapu (nes uvakar kepiau meduolius – treniravausi)… su i orkait?s i?rin?iu “rieutiniu” :)

O dabar dar vienas prisipainimas (kam uteko prie tai buvusio, it? pastraip? galite praleisti :))… Rieutinis jau senokai gyvena Mildlandijoje, tik pasirodo jis labai trumpam ir i karto dingsta :) sunku j? pagauti… bet kart? jis buvo nutvertas ir ?amintas.. o dabar tai, nepra?jo nei pora met?, ir jis bus pavieintas :)

Prasid?jo viskas nuo kavos ir skanumyno prie kavos Vero Cafe :) Tas rieutinis ten toks nuostabiai nuostabus… ir tapo taip m?giamas, kad neliko nieko kito, kaip isiaikinti rieutinio paslapt? :) Trumpai tariant, sek? keli bandymai, kuri? kiekvienas buvo vis ar?iau ir ar?iau tiesos… ir ta-dam! Dabar a moku kepti rieutin? ir prog? atvieinti ?g?dius bent por? syki? per metus :) Reverse engineering rulez :)

Rieutinis tartas

Tartui

 • 200g milt?,
 • 125g sviesto,
 • 50g cukraus pudros,
 • 1 kiauinis,
 • 1 auktelis kepimo milteli?,
 • 1 auktelis druskos.

Sviest? supjaustom gabaliukais (a nepasididiuoju naudoti ir margarin? kepiniams, tik tada nededu druskos) ir supilam miltus su kepimo milteliais. Tada pirtukais sugniauom sviest? su miltais, kol gaunasi trupiniai.

Padarom duobut? ir ten supilam iplakt? kiauin?, cukr? (a kartais dedu ir ne pudr?), drusk?. Greitai greitut?liai suminkom, bet nepersistiangiam – tela gali pasidaryti kietoka. Surenkam tel? ? rutul?, dedam ? maiel? arba maistin? pl?vel? ir ? aldytuv? bent jau pusvalandiui.

Ataldyt? tel? iko?iojam arba tiesiog ilipdom tarto form? su krateliais. Ant viraus patiesiam kepimo popieriaus ir upilam pup? (nevirt? aiku :)), kad krateliai nenuslinkt? ir ilaikyt? form?.

Kepam iki 200 laipsni? ?kaitintoje orkait?je, kol krateliai graiai pagelsta. Tada nuimame pupas ir popieri? ir dar apkepame.

Rieut? – karamel?s ?daras

 • 1 1/4 stiklin?s cukraus,
 • 2/3 stiklin?s plakamosios grietin?l?s,
 • 2 auktai sviesto,
 • 1 auktas medaus,
 • 1 stiklin? graikini? rieut?,
 • 1/2 stiklin?s lazdyno rieut?,
 • 1/2 stiklin?s migdol?.

Cukr? supilam ? puod? ir upilam madaug 100ml vandens. Vandens gali reik?ti iek tiek daugiau, bet reikia i?r?ti pagal situacij?. Svarbus moment?lis – teisingo dydio puodas! Vandenyje itirpusio cukraus sluoksnis tur?t? b?ti apie 1cm.

Tai tai, ant nedidel?s ugnies itirpinam cukr? vandenyje, kol gaunam skaidr? sirup?l?. Tada padidinam kart? ir nemaiant (!) verdam. Reikia prii?r?ti, kad neprad?t? per daug burbuliuoti, nes kylantys purslai pradeda kristalizuotis, o po to nebe itirpsta… jei taip atsitinka, gali tekti visk? prad?ti i naujo…

Taigi, verdam sirup? nemaiant, tik kartais pateliukuojant vis? puod?. Ant krat? prilipus? sirup? kartais galima nuplauti vandenyje pamirkytu konditeriniu teptuku. Taip verdam, kol sirupas pasidaro tamsaus gintaro spalvos. Svarbu nepersistengti, nes prideg?s sirupas b?na kartus. odiu, nepatartina pasitraukti nuo puodo, kai sirupas ima geltonuoti.

? tinkamos spalvos sirup? po truput?, maiant, pilam grietin?l?. Mas? burbuliuos ir kils karti garai – atsargiai.. Sudedame gabal?liais supjaustyt? sviest?, med?, gerai imaiome.

? gaut? mas? sudedame rieutus. Dal? rieut? galima pasmulkinti, bet a m?gstu whole :) Taip pat migdolus ir lazdynus (arba kuriuos nors) galima nulupti (prie tai upilti verdan?iu vandeniu). Bet ?ia optional ir priklauso nuo poreikio bei laiko resurs? :)

Rieut? – karamel?s mas? pilam ? ikepusi? tarto form? ir dar pakepame, kol karamel? pradeda burbuliuoti visame paviriuje. Itrauktas tartas atv?sinamas ant groteli?.

Nujau?iu, kad is pyragas turi savyb? ilgai galioti, tik m?suose jam tai niekada nepavyksta :) Tiesa, vien? kart? jam yra tek? keliauti ? Norvegij? ir atgal (picos de?je :)), ir nieko – vis tiek buvo nenugin?ijamai skanu :)

Tai tai koks tas da bestest :)

Nostalgija madingoms salotoms

Keista, kaip atrodo niekuo neypatinga, arba kaip tik ypatingai ne Tavo skonio vieta, gali pateikti tiek ? atmint? ?sir?ian?i? patiekal?.. Ir tai visikai sugriauna nuostabiai jaukios kavinuk?s su mau?iais staliukais ant grindinio ir baltai-m?lynai juostuotu stogeliu ?vaizdio prasm?… t? tik?jim?, kad tokioje nuostabioje vietoje, viskas yra nuostabu… nes vietose su akivaizdiai ouverpriced plastmasin?mis k?d?mis, juk negali b?ti nieko gero… bet tai jau antras post’as Mildlandijoje apie mading? maistel? i Fashion baro :)

Tai tai, kiek anks?iau buvo gryb? sriubyt?… O dabar at?jo laikas salotik?ms :) Su sriubyte, aiku, reik?jo daugiau laiko ir eksperiment?, o salotos ymiai paprastesnis reikalas, jau vien d?l to, kad visos sud?tin?s dalys puikiai matomos :) Tiesa, a kaip k? truput? pakei?iau, bet skonis… skonis liko toks pats geras, kaip a j? prisimenu ir diaugiuosi gal?dama lamti ias puikias salotas s?d?dama ant savo alios sofos, o ne ant baisi? plastmasini? k?di? :)

Ir apskritai, salotos yra puikus vasarinis maistas – greitai pasiruoia, nemigdo :) ir yra sveika. Salotos su m?syte yra so?ios, o brukn?s… mmm…beveik gurmanika :)

Salotos su kalakutiena ir brukn?mis

 • m?gstamuose prieskoniuose pamarinuot? kalakutienos kepsneli?, ikept? keptuv?je be riebal?,
 • salot? lap? (a naudoju Iceberg ir i iltnamio :)),
 • poros aukt? tarkuoto parmezano tipo s?rio (tai b?t? Diugas),
 • keli? mozzarella burbuliuk? (?ia, jeigu sugalvotum?t, kad Jums reikia namin?s mozzarella’os, kaip maoje jaukioje kavinuk?je…),
 • brukni?-kriaui? uogien?s,
 • saujos skrudint? moli?go s?kl?,
 • iek tiek aliejaus salotoms.

Keista rayti, kaip darosi salotos :) Bet tarkim, kad yra moni?, niekada nedariusi? ar nema?iusi?, kaip jos daromos :)

Tai tai, reikia supl?yti salot? lapus, apibarstyti tarkuotu parmezanu ir aplakstyti aliejumi. Ant viraus d?ti mozzarella’?, kuri? jei norisi galima apvolioti diuv?s?liuose ir apkepti. Tada kalakutienos kepsniukai, ? onel? uogien? (originaliai tai b?davo brukni? ir jogurto padaiukas), ir paskutinis mostas – apibarstom skrudintom moli?go s?klom.. Valgom ir m?gaujam?s, kol neatalo :)

Kaip a dariau mozzarella…

Man tikrai kakas yra su Italija… Gal a praeitam gyvenime buvau katinu Italijoj :) Bet ?ia ne tik d?l to, ?ia dar ir gerai derantis kaimikas pienukas.. ir jau kartais nusibostanti saldi ir r?gti vark?. Ir tai tada kolega lyg tarp kitko pasipasakoja apie tai, kaip youtube’j rodo kaip pasidaryti mozzarella.. Nuod?m? b?t? nepabandyt :)

Tai tai prisii?r?jus kaip tai daro d?d?s italai ir ne tokie jau d?d?s ir ne tokie jau italai, nusprendiau, kad ir man gali visai neblogai pavykti… ir pavyko :) ?domus dalykas, kad ko gero visus tris kartus gavosi iek tiek skirtingai :) gal dar ne visk? iki galo perpratau, bet practice makes it perfect :)

Tiesa, dar vienas niuans?lis – mozzarella’os gamybai tur?t? b?ti naudojamas buivol?s pienas… Kas pasakys, kur jo gauti – atiduosiu pus? karalyst?s :) O kol kas puikiai tinka karvyt?s pienukas :)

400g mozzarella reikia:

 • 3,5l vieio (nepasterizuoto) pieno,
 • gero auktelio citrinos r?gties.

Tai tai pien? supilam ? puod? ir ildom, kol pradeda “vaik?ioti”. Tai reikia, kad pienas dar neverda, bet jau yra gerokai iltas ir i?rint i viraus atrodo, kad jis juda :) jeigu darysit, tikrai pamatysit apie k? a ?ia..

Kol ildom pien?, pasiruoiam r?gties tirpaliuk?, pienui sutraukti. Tam reikalui imam kaupin? arbatin? auktel? citrinos r?gties ir upilam iek tiek vandens. Imaiom, kad nelikt? r?gties gr?deli?. Pienui sutraukti galima naudoti ir citrinos sultis, ir?gas ar r?gpien?, bet su citrinos r?gtimi man lengviausia reguliuoti reikaling? kiek?.

Kai jau pienas “vaikto”, ijungiame “ildym?” ir po truput? pilam r?gties tirpal? ir b?tinai maiome mediniu auktu. Kai tik pien? sutraukia, jis pradeda taip lyg ir t?sti, tai enklas, kad r?gties jau gana. Jei r?gties bus per daug, gausite saldi? vark?, kuri? bus sunku sulipdyti ? gabal? vien maiant. Jei jau taip atsitiko reikt? supilti gaut? vark? ? kiaur?samt? ir suminkyti ? gabal?, kurio jau grei?iausiai nepavyks padalinti ? tradicinius burbuliukus.

Bet gr?kim ? t? viet? kur mums pavyko gauti t?si? mas?, kuri maiant auktu sukimba ? vien? gabal?. Tada ?beriam ? puod? iek tiek druskos. Galima druskos ir nenaudoti, arba po to ?berti ? s?rym?, kuriame mozzarella bus laikoma. T? mozarella gabal? visaip minkom auktu ir tampom pakabin? ant aukto. Kai jau gaunam tenkinan?i? ivaizd? ir blizges?, galima daryti burbuliukus :)

?ia yra sunkioji dalis, nes tas skystimukas ir tas mozzarella’os gabalas yra tikrai kartoki :) D?l to galima nueiti lengvesniu keliu ir jokiu burbuliuk? nedaryti – suminkyti ? vien? gabal? ir tiek. Bet jei jau norisi burbuliuk?, imam gabal? gabalo ir spaudiam kumtyje, kol tarp nyk?io ir rodomojo pirto ilenda burbuliukas, kur? nusukam ir dedame ? duben? su altu vandeniu. Vat taip paprastai viskas darosi :) Ir dar po to b?na labai velnios rankos :)

Padaryt? mozzarella galima laikyti tiek tame skystyje, tiek i jo igriebt?, sandariai udaryt? kokiame nors inde, aldytuve. Kaip jau anks?iau min?jau, ? skyst? galima ?d?ti druskos. Taip pat nepatartina io s?rio labai ilgai sand?liuoti :) vieias yra vieias, kaip ten bei?r?si :) Skanaus!