Taip jau atsitiko, kad m?s? namuose atsirado naujas gyventojas.. negali sakyt, kad be prieasties ar tai progos.. toli grau.. ?ia v?l tas kolegas kaltas :) Gaila bet tas gyventojas daug gyvyb?s neturi, nors ?ia kaip pai?r?si… :) Tiesiog noriu nuraminti-nuli?dinti visus pagalvojusius apie kok? tais gyv?n?l?.

hdd_case4

Kai pagalvoju, tai labai seniai jau tas buvo – lygiai prie pat Velykas… vat jos ?ia ir sumai? visus reikalus ir d?l laiko stokos dovana nebuvo visikai complete.. bet a pasitaisiau! Nors tai ir utruko :) Bet mane diugina, kad galiu ?rayti dar vien? reikal? ? baigt? darb? s?ra?.

Trumpai tariant, naujajam draugui reik?jo namelio :) “o k? a darau geriausiai?” pagalvojau ir nusprendiau, kad megztas namas – tai ne lygis :) o vat tada nusprendiau pabandyti ? t? naujo ir jau labai seniai ir labai mane viliojan?io. Dar n?ra Mildlandijos em?j Veltinio rajono, tai ?ia bus prie mezgimo, o po to pagalvosim, kaip karjera seksis :)

Labai jau skambiai ?ia prista?iau, o i tikro, pa?io v?limo tai ?ia ne pr?dai.. nu bet vis tiek :) Veltinis mane suav?jo nuo pat tada, kai apie j? suinojau. Vis buvo baisu prad?ti, tod?l nedr?siai ?sigijau pagrindini? ?ranki? ir mediag?, godiai iklausiusi labai jau yk?ius pardav?jos patarimus. No wonder, kai pagalvoji, tai a abejoju ar jinai kadanors tai dar?.. tai n?r ko nor?t :) Anyway, niekada nieko nepadariau pagal taisykles iki galo.. shame on me :| utat imokau pamatyti suvelto karolio kain?, ir dabar ji man?s jau nestebina. Brangios ne mediagos, o laikas, kur? reikia praleisti baksnojant vilnos gabal?l?, kol jis tampa tobulai apskritu, kietu rutuliuku.. o kur dar visai muilavimai, plovimai, kuriais a neusi?miau :)

Ties? sakant, neturiu nei vieno velto daikto, kuriuo gal??iau pasigirti ar pasipuoti.. na netur?jau.. dabar jau pusiau turiu :P Prie dideli? gumul? vilnos teb?ra keli suvelti karoliai, kurie gal kada taps auskarais ar dar kuo nors.. ir viskas.. visa kita bandymai, bandymai… Bet a pasiryau, ir gerai apgalvojus reikal? nusprendiau ? kart? nepersistengti.. tai kaip viskas buvo…

… tokiems tinginiams kaip a, iais laikais yra parduodama veltinio mediaga. Tai toks jau suveltas gabalas kokios nori spalvos u ne per ma? kain?, i kurio lieka tik kirpti g?leles, skiauteles ir jas visaip dizaininti :) bet jis man pasirod? toks netikras, neiltas ir ties? sakant overpriced, turint omeny, kad ne kieno nors rankos juos suv?l?, o grei?iausiai geros galvos (negali gin?ytis) sugalvota technika. Tada prisiminiau ymiai tikresn? reikal?, t.y. tok? senovin? tikrin? pilk? veltin?, naudojam? visokiems ten pailtinimams ir pan. Patenkinta kaip slyva ir sumok?jusi 2.50 Lt u pus? metro, jau uoliavau generuodama tobulo namo projekt? :)

hdd_case_5

Tai ilgai nepasakosiu.. nors utruko projektas beveik tiek, kad buvo verta d?ti ? “Nu ?ia dar nebaigta” skilt?… bet ne?d?jau, nes labiau nor?jau grei?iau pabaigti nei usiimti paaliniais reikalais… no offence :) Tai vat v?liau v?liau, baksnojau baksnojau, po to greit ikirpau, greit susiuvau ir tadam! :)

hdd_case3

Nusprendiau, kad atradau labai nuostabi? mildlandik? rankdarbiavimo atmain? :) kuria planuoju dar ne kart? pasinaudoti, kai tik tur?siu kruopel? laisvo laiko.. yea right :) Priimu usakymus… motyvacijai :)