Plikyti pyragai?iai arba The X Files

Mano ?sivaizuojamoje recept? knygoje plikyti pyragai?iai tikrai yra ties raide X – prie virtuvini? X fail? :) O j? n?ra tiek daug, kai gerai pagalvoji :) bet va plikytiniai…

Kai pirm? kart? sugalvojau kepti plikytinius, nei ? galv? neat?jo, kad viskas gali baigtis ne taip s?kmingai, kaip planuota – o baig?si :) Tiesa, su plikytiniais ta nes?km? tokia… i kurios pus?s pai?r?si.. :) Ta prasme man dar nepavyko ikepti nevalgom? :) Bet jeigu jau i?r?ti pagal apibr?im?, tai b?t? gerai jei ? ikept? plikytin? b?t? ?manoma ?gr?st auktel? kit? kremuko :) o vat tai tikrai ne kiekvien? kart? pavyksta.

Visa mistika prasideda nuo to, kad a tikrai nuoirdiai nebeinau, kur mano b?da… madaug prie metus buvau taip usikabliavus ?valdyti plikyt? tel?, kad bandydavau bent kart? per savait?… ir nieko… tik tiek, kad dabar jau galiu pasakyti, kad ibandiau turb?t visk?, apie k? pagalvodavau po nes?kming? bandym? ir vis tiek neinau, k? daryti, kad usitikrinti s?km? :) Statistika madaug tokia – vienas i trij? bandym? b?na tobulas; po s?km?s daniausiai seka nes?km?; dar nepavyko ikepti teising? plikytini? i dvigubos telos normos (bet ?ia grei?iausiai tod?l, kad paprastai bandau dvigub? norm? ?kv?pta paskutinio s?kmingo bandymo, r. antr? punkt? :)). Taip ir gyvenam :) Sakau, paraysiu post’?, gal nuimsiu prakeiksm? :) O jei nepad?s, tai k?… skambinsiu Mulderiui :)

Jei man niekada neb?t? pavyk? ikepti teising? plikytini?, tikrai kaltin?iau savo kreivas rankas ar dar k?, bet gi kartais ima ir pavyksta :) Prisiskai?iau ?vairiausi? recept? ir iaip proceso apraym?, gal? gale inau, kaip visk? dariau tada, kai pavyko, and yet – tikrai inau, kad nieko neinau :) sako ?ia geras bruoas, bet mane jis kartais ima nervinti :) Dar reikia pamin?ti, kad tie visi s?kmingi ir nes?kmingi bandymai pastaruoju metu vyksta pagal t? pat? recept? – dar vienas X fail? poymis :)

Taigi, plikytini?, kurie kartais pavyksta, receptas :)

 • 190g pieno arba vandens,
 • 90g sviesto arba margarino,
 • 1/2 auktelio cukraus,
 • iupsnelio druskos
 • 150g milt?,
 • 3 didesni? kiauini?.

(Jeigu kam nors kyla klausimas, tai buvo ibandytos visos vandens/pieno/sviesto/margarino kombinacijos :))

Nedideliame puode ukaitinam pien? ir sviest? su druska ir cukrumi. Reikia, kad sviestas itirpt? ir pienas uvirt?. Tada sumainam kaitr?, supilam miltus ir energingai maiom mediniu auktu, kol tela suoka ? vien? gumul? ir nebelimpa prie puodo krat?. Man tai beveik visada trunka itin trumpai. Beveik, nes buvo vienas kartas, kai reik?jo tikrai nuoirdiai pamaiyti. Galvojau, gal ?ia taip i tikro turi b?ti ir dabar jau pavyks, bet ne :) Grei?iausiai, tiesiog paskub?jau supilti miltus, kol pienas nebuvo pakankamai ?kait?s. Beja, ?ia d?l to jie ir plikytiniai, nes miltai uplikomi kartu pienu.

Tai gr?tam prie telos, kuri vienam gabale guli puode ir truput? atv?sta, kol, pavyzdiui, nusiplausite kiauinius. ?ia b?na ?vairi? pasi?lym?, toki?, kaip perkelti tel? ? duben?, bet a taip nedarau… nors ir bandiau :) Dar kakur skai?iau, kad su aldymu persistengti nereikia, nes formuojant pyrag?lius ji dar turi b?ti ilta. Aiku, jei tela bus per karta, sukeps ?mutas kiauinis, o tai irgi nieko gero :) odiu, reikia, kad tela b?t? teisingos temperat?ros :)

Kai jau turim teisingos temperat?ros tel?, ?muam vien? kiauin? ir energingai maiom tuo pa?iu mediniu auktu, kol v?l turim vientis? tel?. Tas pirmas kiauinis tikrai reikalauja pastang? ir gali atrodyti, kad nieko ?ia gero nesigauna, bet J?s maiykite, maykite :) Tada v?l muam kiauin? ir v?l maiom. Ir dar i?rim, kas gaunasi :) ?ia tas labiausiai mane gluminantis momentas – nepatik?sit, bet tela turi b?ti teisingos konsistencijos :) odiu taip, pasta?ius auktu kaubur?l? jis turi tur?ti vir?n?l?, kad ir kiek nulinkusi?, bet daugiau maiau ilaikan?i? form?. Gali pasirodyti, kad jau ?maiius vien? kiauinis viskas puiku, bet taip tikrai n?ra, nes kiauiniai ?ia tas daiktas, kuris duoda telai kilim?, tai vieno jo tikrai maai. ?ia gerai tur?ti visoki? dydi? kiauini? ir elgtis pagal situacij?. Jeigu kiauiniai labai dideli, tai trij? gali b?ti per daug – tela bus per skysta, nelaikys formos ir neikils. Bet dviej? gali b?ti maoka, tod?l gal verta ?muti dar vien? nediduk?. Nu tai vat taip ir aidiu :) O jei rimtai, tai iam vykusiam bandymui a sunaudojau 4 vidutinio dydio kiauinius.

Kai jau nusprendiat, kad tela “teisinga”, laikas formuoti pyragai?ius. T? galima daryti naudojant konditerin? mai? arba tiesiog aukt?. A d?lioju 3-4 cm skersmens pyrag?lius palikdama madaug 5 cm tarpus skardoje, iklotoje kepimo popieriumi. Tokio dydio pyrag?liai kepa ?kaitintoje iki 200 laipsni? orkait?je apie 20min. ?ia v?l verta steb?ti pad?t? ir svarbiausia nepaskub?ti atidaryti orkait?s dureli? per anksti. Joki? tikrinim? pagaliukais! :)

Per itiek bandym? isiugdiau negalvojim? apie ?dar?, kol nelaikau rankoje viso puikiai ikepusio plikytinio (tai, kad jie puikiai atrodo orkait?je ir “dar por? minu?i? ir trauksiu” dar tikrai nieko nereikia :)). O kai pavyksta tai danai tenka improvizuoti – gerai, kad plikytiniai turb?t ir buvo sugalvoti fantazijai lavinti :) Prie j? tinka viskas, nes pats kepinys nesaldus, o toks maloniai s?rstelnas :) Taigi, kas labiau patinka ar, ko yra aldytuve, tas ir tiks :) Galima ?t?ti pikantikos mirain?s, vark?s su olel?mis ar diovintais pomidoriais, sviestinio ar plikyto kremo, arba tiesiog plaktos grietin?l?s… ir dar daug ?vairiausi? variant?… Na, o jei atsitinka tas kartas, kai nepavyksta, tai tiesiog pasibarstom cukraus pudra ir valgom :)

A ? kart? sugavojau panaudoti savo atalus? kart? okolad?. Receptas labai paparastas ir itin tinkamas, kai norisi ko nors skanaus :)

okoladas

 • 6 auktai cukraus,
 • 6 auktai grietin?s,
 • 3 auktai kakavos.

Nedideliame puode itirpinam ir paildom cukr? ir grietin?. Sudedam kakav? ir gerai imaiom, kad nelikt? gumuliuk?. Tadam! :)

Atv?sus? okolad? supyliau ? konditerin? mai? su specialiu kimimo antgaliu ir prip??iau ? kiekvien? pyragiuk?. O galima tiesiog ?pjauti ir ?daro ?d?ti aukteliu.

Ir viskas :) Valgom :) O a eisiu bandyti v?l :P

P.S. o ?ia okoladas tikrai atrodo kaip tas black oil i X fail?… Sutapimas?.. :)

Karamelinis skan?stas arba dar is tas i da bestest serijos

Keista, bet ?ia bus jau antras i eil?s toks susistov?j?s ir susigul?j?s receptas :) Neinau, ar ?ia kak? reikia… Galb?t tai, kad mane uvald? klasika :)

Tai tai, tiksliai nepasakysiu, bet itas skanumynas m?suose yra atrastas jau kur? laik? (metus du-tris). Negaliu pasakyti, kad juo yra danai piktnaudiaujama (gal ?ia ir ? ger? :)), bet vienas pilietis akivaizdiai turi j? savo pageidavim? s?rae usira?s pirmu numeriu. O su s?lyga, kad iandien kai kuriems pilie?iams vent?, tai sp?kit, koks buvo atsakymas ? klausim? “K??” :) jeigu kada prireikt?, tai atsakymas skamba madaug taip: “mmm… nu inai… t?… t? kur sausainis ir karamel?…”

Vardan teisyb?s reikt? pasakyti, kad skan?stas skanus ir tikrai saldus ir iaip toks stambesnio kalibro reikalas :) Paskai?ius recept? viskas bus aiku :)

Ir dar odis kitas apie t? vent?… Ruduo prasideda… kokia ?ia vent?, kai pagalvoji :) o kai kuriems dar ir kiti vargai prisideda :) O man… man rugs?jo 1-oji kaip Naujieji Metai :) neinau kod?l, bet jau kur? laik? kak? sau pasiadu itos vent?s proga… gerai, kad pamirtu iki kit? met?, k? pasiad?jau :) O jeigu rimtai, tai turb?t kakaip susij? su oro atv?simu ir t? spalv? atsiradimu i?rint ? horizont? – lengvai ?kvepi gaivaus oro ir pamatai kak? naujo, dar nematyto… ir pasiadi susipainti :)

O kartais horizont? slepia r?kas… bet nieko… jis irgi kada nors isisklaidys… gal su stipresniu v?jo g?siu, raudonskruos?io obuolio dunkstel?jimu ? rasot? piev?, o gal tik su pirmomis snaig?mis…

Taigi, kai atv?sta ir vis daniau norisi vakaroti apsikabinus puodel? arbatos, si?lau kompanij? (puodeliui :)) – ildan?ius ir diuginan?ius skanumynus…

Karameliniai skan?stai

Sausainio pagrindui

 • 180g tirpinto sviesto,
 • 50g cukraus,
 • 225g milt?,
 • 1 auktelis kepimo milteli?,
 • iupsnelis druskos,
 • vanilinio cukraus arba vanilino

Karameliniam sluoksniui

 • 125g sviesto,
 • 100g cukraus,
 • 2 auktai medaus,
 • 1 auktas rudo sirupo (neb?tinai, a naudoju tik d?l spalvos),
 • 400g kondensuoto pieno

okoladiniam glaistui

 • 100-150g juodojo okolado,
 • gabal?lis sviesto, jei norisi minktesnio glaisto.

Taigi, viskas prasideda nuo sausainio kepimo. ? itirpint? sviest? ?maiome cukr?, drusk?. Po to sudedame miltus su ant j? ubarstytais kepimo milteliais. Sumaiome tel?. J? tolygiai paskirstome ant ~25cm skersmens formos dugno. Ko?ioti ?ia nereikia, tiesiog pirtais ilyginti tel?.

Taip suformuot? sausain? kepti ~15min, 180 laipsni? kartyje.

Tuo tarpu galima pasiruoti karamel?. ? nedidel? puod? supilame cukr?, ?pjaustome sviest?, sudedame med? ir sirup?. Pakaitiname ant vidutin?s ugnies, maiant, kol itirpsta sviestas. Tada supilame kondensuot? pien? ir toliau verdam maiydami. Uvirusi? mas? dar paverdame 5min. Galima pajusti, kad karamel? ima tirt?ti – tai enklas, kad virti gana :)

Karamel? upilame ant ikepto sausainio. Tada visk? v?sinam – pradioje kambario temperat?roje, po to ir aldytuve.

Kai karamel? sustingsta galima upilti okoladin? glaj?, t.y. tiesiog itirpint? okolad? su ?maiytu sviestu, jeigu j? naudojate. Glajaus paslaptis ta, kad jeigu norite skan?st? supjaustyti labai graiomis plytel?mis, tai reikia daryti, kol okoladas visikai nesustingo. Arba, jei ?d?sime sviesto, jis net susting?s nebus toks kietas ir neskilin?s pjaunant. Taigi viskas priklauso nuo strategijos pasirinkimo :)

Skan?stas laikomas aldytuve supjaustytas plytel?mis, o ragaujamas su kava… mmm :)

Mamuk? dienos eksperimentai II

? kart? ?anga bus kur kas trumpesn? :) Pasakysiu tik tiek, kad ir taip gausiai skanus okoladinis pyragas buvo upgrade’intas iki puikaus torto! Upgrade’as tikrai vyk?s ir labai paprastas – plaktos grietin?l?s pertepimas :) kaip ten sakoma apie tobulum? ir paprastum?…

Tai tai, gavosi kakas panaaus ? “Juod?j? mik?”… geras skonis – dar geresnis vaizdas :) ko daugiau reikia puikiam tortuliui? :)

Nukrypstant nuo temos… turiu ibandyti dar vien? tortulio receptuk? ir jeigu viskas pavyks tai bus official – iuos metus skelbsiu tortuli? metais :) Ne?tik?tina, turint omeny, kad visada galvojau, kad tortuliai yra kakas tokio, k? a neitin gerai sugebu :) nu iskyrus “Pensinink?” :) bet ?ia beveik nesiskaito… anyway, noriu tik pasakyti, kad iemet man visai sekasi su tortuliais… tfu tfu tfu, kad neprisisnek??iau :)

okoladinis tortulis

 • 200g milt?,
 • 200g cukraus,
 • 2 auktai kakavos,
 • 2 aukteliai kepimo milteli?,
 • iek tiek vanilino arba vanilinio cukraus,
 • 75g tirpinto margarino,
 • 240ml ilto vandens,
 • 1 auktas citrinos sul?i?;
 • Kremui – 450g grietin?l?s (geriausia 36% riebumo), aukto cukraus pudros;
 • Sulaistymui – 100ml vyni? sirupo arba uogien?s skystimo, iek tiek vandens ir 3 aukt? vyni? trauktin?s;
 • okoladiniam glajui – 150g okolado, ~100g sviesto.

Kepam biskvit?, t.y. pyrag? :) Sumaiom miltus, cukr?, kakav?, kepimo miltelius ir vanil?. Tada ? saus? mas? pilam tirpint? margarin?, vanden? ir citrinos sultis ir visk? gerai imaiome akute. ?kaitiname orkait? iki 180 laipsni?. A darau taip, isikerpu apvalios kepimo formos dugno dydio kepimo popieriaus apskritim?, ?kloju j? ? form? ir supilu tel? – kepant kratai atlimpa patys, o dugnas neprilimpa ir lengvai isiima. Tai tai, aunam ? kart? orkait? madaug 35 minut?ms, galima pasitikrinti su mediniu pagaliuku.

Ikepus? pyrag? gerai atv?sinam (jeigu ieina ir per nakt?) ant groteli?. O tada perpjaunam pusiau ? du blynus.

Pirmiausia reik?t? pasiruoti okoladin? glaj?, kad jis sp?t? prav?sti, kol bus tepamas. Tam itirpiname okolad? ir sviest? ant silpnos ugnies. A dar ?pyliau lakel? (apie 50g) grietin?l?s – nuvogiau nuo kremo dalies :) Visk? gerai imaiome iki vientisos mas?s ir paliekame atv?sti.

Tada iplakame likusi? grietin?l? su cukraus pudra. A tortul? i karto dariau ? l?kt?, kurioje jis buvo patiektas, nes jo purumas man nedav? ramyb?s ir nusprendiau nerizikuoti su perk?lin?jimu :)

Tai tai dedame ? l?kt? apatin? blynuk?, sulaistome puse sumakaluoto skystim?lio ir aptepame 2/3 plaktos grietin?l?s. Tada udedame antr? blynuk?, iek tiek spustelim. Sulaistome likusiu skys?iu, aptepame likusia plakta grietin?le, jei reikia dar apkamome ja onus.

Galiausiai pasigalandame kantryb? ir aptepame vis? tortul? atalusiu okoladiniu glajum. Sud?tingiausia dalis yra onai – a tam reikalui naudojau ma? auktel? ir iek tiek laiko :) Nebijome, kad glajus skystokas – aldytuve jis puikiai suauta, o pjaustant visai nel?in?ja.

Puoyba priklauso nuo fantazijos ir nuotaikos. Man ? kart? gavosi gana prabangaus vaizdo tortulis :) Tam panaudojau medin? pagaliuk? suraiymui ir iek tiek “girt?” vyni? :)

Skanus, riebus, sotus ir graiai graus :)

Tiesiog chocolate brownie

Taip… tiesiog brownie, nes lietuvikai vadinti nesiver?ia lieuvis :)

Kitas dalykas, kad brownie nelabai ?sipaio ? lietuvik? deserto ar tai pyrago suvokim?. O jeigu taip realiai, tai mes net tinkamo apib?dinimo ar tai deserto tipo brownie’iui neturim. Labiausiai artimas pavadinimas yra “plytel?”, bet tai kakaip nenuoirdiai skamba, ne?tikina ir tiek. Gal ?ia tik man taip atrodo, bet manau, kad t?las lietuvis nesuabejoj?s pavadint? j? “zakalcu” :) Ir a pati negal??iau paneigti, kad brownie turi to, mano jau nupasakoto, okoladini? muffin’? keistumo, bet… kad ir kaip ten b?t? brownie yra labai skanu, labai okoladas, labai sodrus skonis ir iaip labai gerai :)

Mano paintis su brownie ?vyko u j?r? mari? :) ir neinau ar tos j?ros ir marios mane taip veik? ar dar kakas, bet is desertas padar? man labai ger? ir ilgalaik? ?sp?d?. Vis? laik? pagalvojus apie Amerik?, pirmiausia prisimenu brownie.. kuris buvo toks iauriai skanus, toks tikras ir rimtas reikalas… galb?t tiesiog brownie buvo tai, ko man tada labai reik?jo… atsimenu, kaip utaupiau pus? brownie’io kitai dienai… ir kaip jis buvo nepakartojamai skanus, iimtas i aldytuvo…

Nu ir k?… nepra?jo nei kokie 5 metai :) ir a jau moku tai padaryti savo namuose :) ir vis tiek… kai valgau brownie man em? slysta i po koj?… nors aplink yra viskas, ko reikia – mylimi mon?s, maas rainas ir plytel? tikro okolado “skladuke”… teisingas desertas, k? ?ia ir pasakysi :)

Chocolate brownie

 • 140g juodojo okolado,
 • 100g margarino,
 • 200g cukraus,
 • 3 kiauiniai,
 • 2 auktai nesaldintos kakavos milteli?,
 • 100g milt?,
 • ~100g brendyje mirkyt? diovint? vyni? arba baltojo,pieniko ar to paties juodojo okolado,
 • vanil?s.

Margarin? ir okolad? itirpiname dubenyje ant verdan?io vandens. Nukeliame nuo vandens ir imaiome. Dar ?maiome kakav? ir cukr?. Kai cukrus isimaio ir mas? truput? atv?sta, po vien? ?maiome kiauinius. Galiausiai ?maiome miltus ir vanil?. Dar pagardiname mas? pasirinktais priedais.

Tel? pilame ? skard? (a naudoju tart’o form?) ir auname ? 175 laipsni? orkait? madaug pusvalandiui. Svarbus momentas – brownie neturi perkepti ir b?ti sausas kaip koks pyragas :) Brownie turi b?ti fudgy :) o tai reikia, kad reikia vis pasitikrinti, ?smeigiant medin? pagaliuk? ? kepant? brownie. Pagaliukas neturi b?ti varus ir sausas, itrauktas i kepinio vidurio. Jis turi b?ti iek tiek apsiv?l?s tela ir prapjovus atrodyti kaip susmeg?s pyragas :)

Brownie yra puiku patiekti ilt? (arba paildyt? :)) su plakta grietin?le arba vaniliniais ledais… mmm… skanum?lis :)

Keisti okoladiniai muffinai

J?s man?s nepa?stat, bet a inau, kad iandien J?s? gimtadienis :) Sveikinimai i Mildlandijos!


O dabar apie tuos muffinus ir j? keistum?.. Kaip okolado ir panaaus g?rio gerb?jai, man turb?t negal?t? b?ti nieko geriau u okoladinius muffinus, bet.. nu kakaip jie man nelimpa :) Ta proga a kartais darau eksperimentus su mon?mis – kepu okoladinius muffinus ir atiduodu daugiau ar maiau pa?stam? moni? teismui :) Kiek pamenu, muffinai visada b?na iteisinami :)

Bet kakas su jais vis tiek yra… tokio keisto :) Ir negaliu pasakyti, kad jie neskan?s ar kak?… gali b?ti, kad jie ikep? nesuteikia man tiek diaugsmo, kiek vil?i? a ? juos sudedu…

Tarkim okoladini? muffin? tela yra turb?t tobuliausios konsistencijos ir taip iauriai skaniai kvepia… mmm.. vaikyste… okoladiniu plombyru… yami :) o po to jie ikepa ir pradeda kitaip skaniai kvep?ti.. skaniai, bet kitaip :/ tai nu ir va… gal tame ir paslaptis :)

Dar vienas dalykas – okoladiniai muffinai yra labai fotogeniki :) tie paviriaus sukeld?jimai tokie… gra?s ir daug adantys :) atrodo, imsi, perlaui ir pasipils okolado up?… :) ir dar tas tamsumas, ant kurio puikiai matosi visi priedai ir spalvos… grau :)

Tai tai, jeigu neatmuiau entuziazmo, galite pabandyti :)

okoladiniai muffinai

 • 225g milt?,
 • 2 geri auktai kakavos su okoladu (arba iek tiek daugiau paprastos kakavos),
 • 2 aukteliai kepimo milteli?,
 • 125g itirpinto margarino kepiniams,
 • 100g cukraus,
 • 2 kiauiniai,
 • 180ml pieno,
 • brendyje mirkyt? vyni?.

Viename inde sumaiome miltus, kakav? ir kepimo miltelius. Kitame inde suplakame itirpint? ir atv?sint? margarin?, kiauinius ir cukr?. ? i? mas? dalimis ?plakame milt? miin? ir pien?.

Pasiruoiame muffin? formeles ir popier?lius, paskirstome tel? ? juos. Prismaigstome “girt?” vyni? ir auname ? 190 laipsni? kar?io orkait?. Kepame apie 20 min., kol pradeda skeld?ti, o ?smeigtas ir itrauktas medinis pagaliukas b?na sausas.

Puodelis laim?s ir ilumos

Klausimas tik, ar tas puodelis pusiau tu?ias, ar pusiau pilnas?.. :) Ir taip visada, kol gyvi b?sim… Kakaip iandien dviej? medalio pusi?, pusiau piln? ir tu?i? stiklini? bei gi reliatyvumo poj?tis mane persekioja.. tiesiog iaip, bet pasidar? ?domu :)

Neinau, kaip J?s, bet a akivaizdiai turiu (net neinau kaip pavadinti) polink? ar tai geb?jim?, t? pat? dalyk? matyti skirtingai… Sakykime tas dalykas yra gyvenimas, ar tai laikas… ir tai atsikeli vien? ryt? ir galvoji, arba labiau tikt? sakyti, jauti “viskas puikiai.. aij ?ia dar reikia ? bei t? nuveikti, apie t? ir kit? pagalvoti, en bei ten nueiti.. bet jau kai tik visk? padarysiu (o b?tinai padarysiu!), tai bent pagyvensiu, gi laiko marios, tikrai uteks…”

Ir tada b?na kitoks rytas, kitos kojos :) tos kuri matyt turi kakoki? rimtesni? matematini? gabum?, arba turi skaitliukus :) ir dar ji (ta koja) akivaizdiai moka traukti per dant? t? kit? (koj? :))… ir kas gi tada galvojasi?.. “ou really?.. ar ?ia tikrai to laiko marios.. na gal ir marios, bet jos gi ne tavo, jos bendro naudojimo :) kiekvienas semia kiek gali, kol gali.. o po to pasideda kibir? ir eina ils?tis.. ? dykum?.. kur semti gali tik sm?liuk?, saujom (nes kibiras liko ten prie mari?)… sunkus reikalas…”

Tai vat tai… bet kita vertus gerai, kad yra okoladas :) gerai, kad ? gal? iemos, ima po truput? atsibosti arbata, bet vis dar norisi pagurknoti ko nors ilto… gerai, kad okoladas gali suteikti laim?s jausm?, nors ma? ir trump?, bet juk nieko n?ra amino :)

Ir dar gerai, kad kartais reikia tiek nedaug.. net kai labai skubi ir labai n?ra kada, ir labai reikia daryti kak? kito, gali skirti penkias minutes pasigaminti puodel? ilumos ir laim?s :) o puodeliai ?ia gaunasi du (beje) :)

Vienam pusiau pilnam ir vienam pusiau tu?iam puodeliui karto okolado

 • 3 auktai grietin?s,
 • 4 auktai cukraus,
 • 2 auktai kakavos milteli?,
 • 50ml riebios grietin?l?s,
 • 50g juodojo okolado.

Nedideliame puodelyje ant vidutin?s kaitros maiome grietin?, grietin?l? ir cukr?, kol cukrus itirpsta. Tada ?dedame kakav? ir gerai imaiome, kad nelikt? gumuliuk?. Dar ? mas? prilauome okolado, ir maiome, kol jis itirpsta. Vuolia, pilstome ? dailius stiklinius puodelius ir diaugiam?s su rieutais, cukatais… arba tiesiog diaugiam?s :)

Kai gerai dera vark?s s?ris – I dalis: Marmurinis vark?s tart’as

Nepatik?sit, bet a ir v?l turiu pasiteisinim?.. ? kart? jis maas, p?kuotas, rainas ir labai mielas :) Sp?kit kas? Taip, tai naujoji Mildlandijos piliet? – Jos velnyb? Burkina Faso :)

burkina_faso

Tai tai mes maudom?s, ?sik?rin?jam, apsipirkin?jam, skiepijam?s, o vat dabar laipiojam k?d?s atkalte…Dabar namai tikri namai, nes tyla b?na akimirksniu upildoma murkimu arba akrobatiniais numeriais :) velnut?lis kailiukas kvepia iluma, namais ir dar tas jausmas, kad tav?s visada kakas laukia… Aiku nereikia nuvertinti ir adintuvo funkcijos – garsaus murkimo tiesiai ? aus? atsigulus ant pagalv?s, plauk? laiymo ir ukavimo nagu?iais :) Tai tai tokie m?s? n?dienos diaugsmai :)

Bet mes ?ia apie s?rio derli?… Taigi, Mildlandijoje gausiai uder?jo vark?s s?ris. Ir kai jau jo buvo atsivalgyta vieio, su medumi, su uogiene, kepto su prieskoniais su kiauiniene, virtinukuose ir t.t. ir pan. at?jo metas iekoti kako naujo :) Ironika, bet pirmasis ios temos ?raas n?ra one of the bestest pripainto vark?s s?rio sufle.. bet ateis ir jo eil? :)

Turiu ?dom? usi?mim? – kartais darau i s?rio vark? :) nes receptas teigia, kad reikalinga vark?… taigi jami vark?s s?r?, j? smulkiai sutarkuoji, ?dedi gietin?s, truput? pieno jei reikia ir vuolia – vark? :)

Jeigu kam nors nety?ia irgi uder?jo s?riai, J?s? d?mesiui tikrai neblogas vark?s s?rio tart’as su mano m?giamu vark?s ir okolado deriniu mmm…

marmurinis_varskes_pyragas2

Tart’o pagrindui reikia:

100g sviesto arba margarino,

1/2 stiklin?s cukraus,

1 kiauinio,

1 – 1 1/2 stiklin?s milt?,

2 aukt? kakavos.

Sviest? isukti su cukrumi, ?muti kiauin? ir gerai imaiyti. Suberti miltus ir kakav? ir suminkyti tel?. Tela ikloti kepimo form? su krateliu. A tai darau tiesiog pirtais ispaudydama tel? ant formos – jokio ko?iojimo ir terliojimosi :) Beje is pagrindas yra one of my favorites su pla?iomis panudojimo galimyb?mis, pavadinkim :)

Tada reik?t? ikloti pyrago pagrind? kepimo popieriumi ir priberti ten pup? (!) – steb?tinai geras b?das apsaugoti kepamo tu?io pagrindo kratus nuo suvarv?jimo ? vien? blyn? :) Taip pakepam apie 175 laipsni? kartyje madaug 10 minu?i?. Tada iimam popieri? su pupomis ir dar apkepam pagrindo vir?.

Marmuriniam ?darui reikia:

450g vark?s s?rio,

3 aukt? gietin?s,

2 aukt? cukraus,

250 ml moli?g? uogien?s (a naudojau savo pernykt? su apelsinais),

3 dideli? kiauini?,

3 aukt? milt?,

1 arbatinio auktelio cinamono,

1/2 arbatinio auktelio malto imbiero,

iupsnelio muskato,

iupsnelio druskos,

85g okolado.

S?r? aiku sutarkuojame ir sumaiome su grietine. Sudedame cukr?, kiauinius, moli?g? uogien?, miltus ir prieskonius ir gerai iplakame. A net pasinaudojau blenderio paslaugomis :) okolad? patirpiname dubenyje ant vandens. Daugiau nei pus? vark?s mas?s sukre?iame ant ikepto pagrindo. ? likusi? dal? ?maiome tirpint? okolad?. Gaut? miin? auktu id?liojame ant viesios mas?s ir peiliu pavingiuojame per krem? taip, kad jis iek tiek susimaiyt?. auname ? 175 laipsni? kar?io orkait? 45 minut?ms. Ikepus? pyrag? atv?siname ant groteli?, o po to dar palaikome aldytuve, kad sustingt?. O tada dovanojam ir ragaujam :)

marmurinis_varskes_pyragas

Mamuk? dienos skanumynai

O plano kaip ir nebuvo… :) tiksliau turb?t plan? buvo tiek daug, kad neinojau, ko ?ia griebtis. Ta proga prisipirkau ?vairi? produkt? i s?rao “gali prireikti”. Tai va utat iandien viriau makaronus su grietinele :) nes taip ir neprireik?… ?ia aiku jokia b?da, nes paprastai tai teisingi, pla?iai panaudojami produktai :)

Taigi, aldytuvas pilnas, o geniali mintis neateina… perver?iau visas turimas recept? knygas… po tris kartus… ir nieko… Turb?t tokia ypatinga proga labai ?pareigoja.. norisi kako tobulo ir nuostabaus, kako, kas b?t? verta nors maojo Mamuko pirtelio :) Ir niekas n?ra pakankamai nuostabu ir d?l to ima panika…

Kaip ir reik?jo tik?tis visk? isprend? laikas :) tai reikia – turim penktadienio vakar? ir iaur? poreik? jau rytoj tur?ti kok? nors skanumyn?. Pasirinkau grauolius pyragai?ius, kurie niekada nenuvilia, labai graiai atrodo ir yra tikrai skan?s. Dar galiu pasididiuoti, kad ?ia toks truput? mano iradimas, kuris apvainikavo desperatikus bandymus pagaminti klasika tapusius sviestinius “Tulp?s” pyragai?ius (iais laikais juos gamina “Alkava”, jie vadinasi “Miko pasaka” ir yra iauriai overpriced).

sausainiai2

Aiku, n?ra ko ir tik?tis, kad pavyks aplieti pyragait? su svietiniu bokteliu plonu okolado sluoksniu… nes tas okoladas tai ivirtas… ant ugnies :) supraskit, kartas, o sviestas tai lydosi… Laim? a visas itas frustracijas aptur?jau pirmojo bandymo metu (kas buvo seniai seniai, kai Mildlandijos dar nebuvo ant interneto :)), tai ? kart? buvo aiku, k? daryti galima ir ko ne :) Tai gal ir prad?kim…

Grauoliai pyragai?iai

Sausainiams:

 • 125g margarino,
 • 75g cukraus,
 • 2 kiauini?,
 • auktelis kepimo milteli?,
 • iupsnelis druskos,
 • 250g milt? (gali prireikti ir truput? daugiau, reikia i?r?ti, kaip minkosi).

Margarin?, cukr? ir kiauinius itrinti iki purios mas?s. ?berti druskos, imaiyti. Tada uberti miltus ir kepimo miltelius ir suminkyti tel?. Jei tela labai limpa prie rank?, dar ?d?ti iek tiek milt?. Patartina tel? minkyti kuo trumpiau, tik tiek, kiek reikia. I suminkytos telos suformuoti rutul?, ?vynioti ? maistin? pl?vel? ir pad?ti ? aldytuv? pusvalandiui.

Atalusi? tel? iko?ioti ? 3-4mm storio lakt?, g?lyt?s formele ispausti sausainius ir kepti skardoje, iklotoje kepimo popieriumi, kol graiai pagelsta.

Kremui:

 • 75g cukraus,
 • 2 kiauini? tryni?,
 • 125g sviesto,
 • 50g juodojo okolado.

? puod? ?pilti 60ml vandens, suberti cukr? ir kaitinti ant vidutin?s ugnies. ilt? sirup? ?pilti ? gerai iplaktus kiauini? trynius. i? mas? reikia kaitinti dubenyje ant puodo su silpnai verdan?iu vandeniu. Virti reikia ilgokai… ? t? tarp? a bent por? kart? sp?jau pagalvoti, kad ?ia nes?mon? ir nieko nesigaus, ir niekas ten netirt?ja ir i viso… :) bet kremas tikrai pradeda tirt?ti, po kurio laiko :) Kai jau jis sutirt?ja ir graiai b?ga nuo aukto, duben? reikia ?statyti ? alt? vanden? arba led?, kad atalt?. Tuo tarpu sviest? iplakti iki purumo ir sud?ti ? atv?sus? krem?. okolad? itirpinti taip pat ant verdan?io vandens – tirpinti tik tiek, kad okoladas suminkt?t?, bet ne?kaist?, ir sud?ti ? krem? .Visk? gerai sumaiyti, kad nelikt? sviesto gabaliuk?.

O tada jau prasideda k?ryba… Jamam konditerin? virkt? ir liejam fantazij? ant sausainuk? kremo pavidalu :) Aij dar reikt? papasakot apie t? okolad?… galima isitirpinti okolado arba isivirti glajaus, bet naudoti j? pataru tik gerokai prav?sus?. Grei?iausiai nepavyks jo tolygiai utepti ar ulieti, tod?l v?l patariu naudoti konditerin? virkt? ir fantazij?. Mane ? kart? su glaistu truput? itiko nes?km?, tod?l a dariau okolado k?snelius ir naudojau juos puoybai. Dar naudojau vien? kit? rieut? bei perlin? cukr?…

sausainiai

O po to visi diaug?si, gro?josi ir ragavo :) Buvo grai ir saul?ta Mamuk? diena!

A?i? dovalia. Pirma dalis

?ia a be klaid? paraiau, jeigu k? :) Vienas Zuikis taip sakydavo, kai visai maiukas buvo… Matyt, kad nepamirt? pad?kot gav?s dovan?, kaip buvo mokomas :) A gi itam posakiui noriu suteikti truput? kit? prasm?… inot, kai reikia kam nors pad?koti… u gerus darbus…

Velykos nuostabios tuo, kad jos ne Kal?dos :) ir skolas galima gr?inti po j?, per daug nesigrauiant, kad pav?lavai. Taigi, oficialiai skelbiu skol? gr?inimo met?!

…I’m on fire!.. ar k?.. jau antras post’as iandien :)

Taigi, pirmoji a?i? dovalia geram draugui, kolegai, anonimui jis pats ino u k?, n?r ?ia ko pla?iajam pasauliui skelbti :) K? ?ia sl?psi, ita dovalia truput? ?takota ?vairi? velykini? skanumyn?, kai lieka truputis kremo ir daugyb? fantazijos… o iki kit? Velyk? dar toli :)

Kaip jau kakada esu min?jusi, saldainiai man atrodo puiki dovana. O dar puikesn? ji b?na tada, kai saldainiai yra hand made :) N?r ?ia k? sl?pt, pastang? aiku reikia, bet jos malonios, galvojant, kaip galima nudiuginti mog? rank? iluma suformuoto okolado gabal?liu.

saldainiai

Vienas dalykas yra skolos jausmas, kai jauti, kad reikt? kakaip atsilyginti, bet niekaip negimsta ta geniali mintis. Tada daniausiai viskas baigiasi tuo, kad nueini ? parduotuv? ir nuperki plytel? okolado… bet b?na taip, kad mintis kirba galvoje dar net neinant, kad jai teks b?ti ?gyvendintai. Ir tokie darbai b?na patys lengviausi, geriausiai pasisek? ir suteikiantys pasididiavimo savimi. itais saldainiais a didiuojuosi ir a visai ne persistengiau :P

Hand made saldainiams reikia:

 • juodojo okolado,
 • iek tiek ?vairi? rieutuk?,
 • karamelinio kremo (manikis buvo ir velykini? kiauini? ?daras :) jis virtas i kondensuoto pieno, cukraus, sviesto ir dirbtinio medaus),
 • keli? brendyje mirkyt? vyni?,
 • dar b?t? gerai tur?ti tam skirt? formeli?, bet jei yra pakankamai noro ir ryto, tai utenka ir stikliuk? bei folijos :)
 • nemaas kiekis rank? darbo :)

saldainiai2

Viskas vyko madaug taip: apdengi stikliuk? folija, aptepi aukteliu tirpint? okolad?, statai ? aldymo kamer?. Kai okoladas suauta, atsargiai nuimi gautus puodelius (kurie btw gal?t? b?ti puik?s valgomi stikliukai kokiam skaniam g?rim?liui) ir aldai kit? partij? :) Po kurio laiko, kai jauti, kad jau turi pakankamai okoladini? formeli?, prasideda k?ryba. Vienas formeles pripildiau kremu ir pagrainau rieutais, ? kitas prid?jau smulkint? rieut? ir vyni? bei apliejau tuo pa?iu tirpintu okoladu. Tikrai manau, kad ?ia yra pla?ios lankos fantazijai ir a tikrai po tas lankas dar pagrybausiu :)

saldainiai3

Kam patiko – sugalvokit, kaip priversti mane ?siskolinti ir gal Jums pavyks :)