Pel?da sako: “u-?”

Pastaruoju metu tai en tai ten pasirodantis pel?dos personaas anks?iau ar v?liau tur?jo atsirasti ir m?s? namuose. i? id?j? sugeneravau jau prie kur? laik? ir, kai tik tinkama proga atsirado, ?miausi ?gyvendinimo.

Turiu pasteb?ti, kad visos aplinkyb?s itin palankiai sukrito, nors beveik iki paskutin?s minut?s neinojau, ar sp?siu iki dovanojimo akimirkos visk? ubaigti… Tod?l darbo metu fone vis sukosi mintys, kaip ?ia fail’o atveju reik?s nors pusvaladukui isi?st eim? ? virtuv? ir nepasteb?tai pabaigt darbus. Daniausiai, tiesa, viskas vyksta kita kryptimi – i virtuv?s :) bet b?na ir iim?i? :)

Bet… kaip jau min?jau viskas buvo puikiai – praktikai ?vyko planas A :) Per metus baigiu priprast, kad reikia tur?ti ne tik plan? B, C, bet danai ir ? :) itas man labiausiai nepatinka, nes danai b?na taip toli nuo id?jos, kad net g?da – nu, bet o k?.. :)

Pora odi? apie proces? ir mediagas:

Naudojau lino atrai?les, kuri? turiu begalyb? ir tuo diaugiuosi kiekvien? kart?, kai susigalvoju kok? pana? projekt?l? (kas tikrai retai nutinka) :) Taip pat upildui sunaudojau beveik vis? flizelin?, kurio buvau nusipirkus visai kitam (taip ir ne?vykusiam) projektui. Dar naudojau siuvimo main? :) ir siuvimo si?lus – g?da pel?da, bet kei?iau tik virutin? si?l?, pagal reikiam? spalv?, nes kas gi ten ardys t? pagalv?, kad tie balti apatiniai si?lai pasimatyt? :P ten laisvai gal?jo b?t ir kokie raudoni, bet balti buvo lik? nuo ano karto :) ir dar viena s?km? – tie baltieji per vis? projekt? nesibaig?! Tai ?ia kaip kokioj loterijoj laim?t :)

O buvo taip… i pradi? nusipieiau i? porel? ant popieriaus, tada isikirpau detales i mediagos. Visos detal?s prisi?tos kaip aplikacijos ant pagrindo. Visas dvi minutes rinkausi koki? ?ia gudresn? si?l? panaudot, kad mandriau b?t?, bet nusprendiau, kad paprastinis zigzagas yra good enough :)

Apie klaidas, kuri? netaisiau… :) Rasa, neskaityk itos pastraipos :) Didioji pel?da turi toki? neymi? irdies yd? – sunku ten t? siuvam?j? suvaldyt ant smulki? detali? ir laiko prispautam… :) O maajai panaiai su snapu nepasisek?. Dar galima ?velgti, kad kai kur tr?ksta sparn? suvedimo :) Ne tai, kad a b??iau k? nors taisius, net jei b??iau tur?jus galimyb? – gamtoje irgi ne visos pel?dos tobulos :) Tai sumoje gal ?ia koks planas ? gavosi :)

Tai va, pel?dos dar vard? neturi, bet jau?iasi gerai ir buvo iltai priimtos :) Jeigu pamatysiu ma?j? labai dulkant kur kampe, atardysiu ir ?si?siu tictac’o d?ut? su keliais irniais – gal?s bark?t tada :)

Toks tad plunksnuotas m?s? Valentinas iemet :)

Namelis naujajam draugui

Taip jau atsitiko, kad m?s? namuose atsirado naujas gyventojas.. negali sakyt, kad be prieasties ar tai progos.. toli grau.. ?ia v?l tas kolegas kaltas :) Gaila bet tas gyventojas daug gyvyb?s neturi, nors ?ia kaip pai?r?si… :) Tiesiog noriu nuraminti-nuli?dinti visus pagalvojusius apie kok? tais gyv?n?l?.

hdd_case4

Kai pagalvoju, tai labai seniai jau tas buvo – lygiai prie pat Velykas… vat jos ?ia ir sumai? visus reikalus ir d?l laiko stokos dovana nebuvo visikai complete.. bet a pasitaisiau! Nors tai ir utruko :) Bet mane diugina, kad galiu ?rayti dar vien? reikal? ? baigt? darb? s?ra?.

Trumpai tariant, naujajam draugui reik?jo namelio :) “o k? a darau geriausiai?” pagalvojau ir nusprendiau, kad megztas namas – tai ne lygis :) o vat tada nusprendiau pabandyti ? t? naujo ir jau labai seniai ir labai mane viliojan?io. Dar n?ra Mildlandijos em?j Veltinio rajono, tai ?ia bus prie mezgimo, o po to pagalvosim, kaip karjera seksis :)

Labai jau skambiai ?ia prista?iau, o i tikro, pa?io v?limo tai ?ia ne pr?dai.. nu bet vis tiek :) Veltinis mane suav?jo nuo pat tada, kai apie j? suinojau. Vis buvo baisu prad?ti, tod?l nedr?siai ?sigijau pagrindini? ?ranki? ir mediag?, godiai iklausiusi labai jau yk?ius pardav?jos patarimus. No wonder, kai pagalvoji, tai a abejoju ar jinai kadanors tai dar?.. tai n?r ko nor?t :) Anyway, niekada nieko nepadariau pagal taisykles iki galo.. shame on me :| utat imokau pamatyti suvelto karolio kain?, ir dabar ji man?s jau nestebina. Brangios ne mediagos, o laikas, kur? reikia praleisti baksnojant vilnos gabal?l?, kol jis tampa tobulai apskritu, kietu rutuliuku.. o kur dar visai muilavimai, plovimai, kuriais a neusi?miau :)

Ties? sakant, neturiu nei vieno velto daikto, kuriuo gal??iau pasigirti ar pasipuoti.. na netur?jau.. dabar jau pusiau turiu :P Prie dideli? gumul? vilnos teb?ra keli suvelti karoliai, kurie gal kada taps auskarais ar dar kuo nors.. ir viskas.. visa kita bandymai, bandymai… Bet a pasiryau, ir gerai apgalvojus reikal? nusprendiau ? kart? nepersistengti.. tai kaip viskas buvo…

… tokiems tinginiams kaip a, iais laikais yra parduodama veltinio mediaga. Tai toks jau suveltas gabalas kokios nori spalvos u ne per ma? kain?, i kurio lieka tik kirpti g?leles, skiauteles ir jas visaip dizaininti :) bet jis man pasirod? toks netikras, neiltas ir ties? sakant overpriced, turint omeny, kad ne kieno nors rankos juos suv?l?, o grei?iausiai geros galvos (negali gin?ytis) sugalvota technika. Tada prisiminiau ymiai tikresn? reikal?, t.y. tok? senovin? tikrin? pilk? veltin?, naudojam? visokiems ten pailtinimams ir pan. Patenkinta kaip slyva ir sumok?jusi 2.50 Lt u pus? metro, jau uoliavau generuodama tobulo namo projekt? :)

hdd_case_5

Tai ilgai nepasakosiu.. nors utruko projektas beveik tiek, kad buvo verta d?ti ? “Nu ?ia dar nebaigta” skilt?… bet ne?d?jau, nes labiau nor?jau grei?iau pabaigti nei usiimti paaliniais reikalais… no offence :) Tai vat v?liau v?liau, baksnojau baksnojau, po to greit ikirpau, greit susiuvau ir tadam! :)

hdd_case3

Nusprendiau, kad atradau labai nuostabi? mildlandik? rankdarbiavimo atmain? :) kuria planuoju dar ne kart? pasinaudoti, kai tik tur?siu kruopel? laisvo laiko.. yea right :) Priimu usakymus… motyvacijai :)

Savaitgalio projek?iukas

Jau?iu, kad ne man vienai b?na toks jausmas, kai tiesiai ? akis priekaitingai i?ri gera kr?va nebaigt? arba t?stin? darb?… ir gal tik man tada kyla tokia pagunda imtis kokio nors super-duper projek?iuko visai ne ? tem? – lyg neb?t? k? veikti :) kas baisiausia, kad a daniausiai susigundau… ar ?ia sunku vidury sesijos nusimegzt kok? alikiuk??!? :) Diugu, kad po to b?na kuo diaugtis (ir pasipuot per egzamino perlaikym? :))

Dabar aiku viskas kitaip, daug papras?iau, saky?iau… maiau azarto, daugiau dvejoni? :) bet pagunda toks dalykas… ?miausi naikinti senokai prad?tas kaupti lino atrai?les – sugalvojau pasisi?ti marg? servet?li?. Rimta svajon? ir kaupimo prieastis yra didelis skiautini? utiesalas su pailtinimu and everything, po kuriuo galima leisti varbius iemos vakarus… mmm :)

Tai va, v?lyvokok? etadienio vakar? prad?jau matuoti (?), braiyti, kirpti beigi lyginti (!), tada dar truputis sekmadienio priepie?io apm?tymams, vidin?ms si?l?ms ir portotipui :) …ir tikrai perv?lus sekmadienio vakaras paskutiniems trichams!

Beje, turiu gr?ti prie lyginimo, kas i principo n?ra blogas ?protis, ir net negal??iau pasakyt, kad jis man nepatinka, kai yra teisingos priemon?s, bet danais atvejais jis uima tikrai per daug laiko ir suteikia tikrai per maai naudos. Nu kokia nauda i ilygint? rankluos?i? ar patalyn?s – grois iki lygiai pirmo panaudojimo? itas supratimas man turb?t tiesiog neduotas :) bet utai galiu pasigirti, kad labai gerai suprantu ir patikrinau (!) lyginimo naud? siuvant (o ne tik susiuvus :)). Siuvimo pamokos neina perniek :)

Taigi, apytiksliai pamatavus, laiku palyginus ir truput? pasistengus… TADAM!!!

itaip itaip va ir va kaip:

servetele1

…arba taip:

servetele2

O gal? gale tai ?ia du viename daiktas, kuris manau tur?s gili? prasm?, kai ant vienos kurios pus?s bus kleckas :)

servetele3