Mano ?sivaizuojamoje recept? knygoje plikyti pyragai?iai tikrai yra ties raide X – prie virtuvini? X fail? :) O j? n?ra tiek daug, kai gerai pagalvoji :) bet va plikytiniai…

Kai pirm? kart? sugalvojau kepti plikytinius, nei ? galv? neat?jo, kad viskas gali baigtis ne taip s?kmingai, kaip planuota – o baig?si :) Tiesa, su plikytiniais ta nes?km? tokia… i kurios pus?s pai?r?si.. :) Ta prasme man dar nepavyko ikepti nevalgom? :) Bet jeigu jau i?r?ti pagal apibr?im?, tai b?t? gerai jei ? ikept? plikytin? b?t? ?manoma ?gr?st auktel? kit? kremuko :) o vat tai tikrai ne kiekvien? kart? pavyksta.

Visa mistika prasideda nuo to, kad a tikrai nuoirdiai nebeinau, kur mano b?da… madaug prie metus buvau taip usikabliavus ?valdyti plikyt? tel?, kad bandydavau bent kart? per savait?… ir nieko… tik tiek, kad dabar jau galiu pasakyti, kad ibandiau turb?t visk?, apie k? pagalvodavau po nes?kming? bandym? ir vis tiek neinau, k? daryti, kad usitikrinti s?km? :) Statistika madaug tokia – vienas i trij? bandym? b?na tobulas; po s?km?s daniausiai seka nes?km?; dar nepavyko ikepti teising? plikytini? i dvigubos telos normos (bet ?ia grei?iausiai tod?l, kad paprastai bandau dvigub? norm? ?kv?pta paskutinio s?kmingo bandymo, r. antr? punkt? :)). Taip ir gyvenam :) Sakau, paraysiu post’?, gal nuimsiu prakeiksm? :) O jei nepad?s, tai k?… skambinsiu Mulderiui :)

Jei man niekada neb?t? pavyk? ikepti teising? plikytini?, tikrai kaltin?iau savo kreivas rankas ar dar k?, bet gi kartais ima ir pavyksta :) Prisiskai?iau ?vairiausi? recept? ir iaip proceso apraym?, gal? gale inau, kaip visk? dariau tada, kai pavyko, and yet – tikrai inau, kad nieko neinau :) sako ?ia geras bruoas, bet mane jis kartais ima nervinti :) Dar reikia pamin?ti, kad tie visi s?kmingi ir nes?kmingi bandymai pastaruoju metu vyksta pagal t? pat? recept? – dar vienas X fail? poymis :)

Taigi, plikytini?, kurie kartais pavyksta, receptas :)

  • 190g pieno arba vandens,
  • 90g sviesto arba margarino,
  • 1/2 auktelio cukraus,
  • iupsnelio druskos
  • 150g milt?,
  • 3 didesni? kiauini?.

(Jeigu kam nors kyla klausimas, tai buvo ibandytos visos vandens/pieno/sviesto/margarino kombinacijos :))

Nedideliame puode ukaitinam pien? ir sviest? su druska ir cukrumi. Reikia, kad sviestas itirpt? ir pienas uvirt?. Tada sumainam kaitr?, supilam miltus ir energingai maiom mediniu auktu, kol tela suoka ? vien? gumul? ir nebelimpa prie puodo krat?. Man tai beveik visada trunka itin trumpai. Beveik, nes buvo vienas kartas, kai reik?jo tikrai nuoirdiai pamaiyti. Galvojau, gal ?ia taip i tikro turi b?ti ir dabar jau pavyks, bet ne :) Grei?iausiai, tiesiog paskub?jau supilti miltus, kol pienas nebuvo pakankamai ?kait?s. Beja, ?ia d?l to jie ir plikytiniai, nes miltai uplikomi kartu pienu.

Tai gr?tam prie telos, kuri vienam gabale guli puode ir truput? atv?sta, kol, pavyzdiui, nusiplausite kiauinius. ?ia b?na ?vairi? pasi?lym?, toki?, kaip perkelti tel? ? duben?, bet a taip nedarau… nors ir bandiau :) Dar kakur skai?iau, kad su aldymu persistengti nereikia, nes formuojant pyrag?lius ji dar turi b?ti ilta. Aiku, jei tela bus per karta, sukeps ?mutas kiauinis, o tai irgi nieko gero :) odiu, reikia, kad tela b?t? teisingos temperat?ros :)

Kai jau turim teisingos temperat?ros tel?, ?muam vien? kiauin? ir energingai maiom tuo pa?iu mediniu auktu, kol v?l turim vientis? tel?. Tas pirmas kiauinis tikrai reikalauja pastang? ir gali atrodyti, kad nieko ?ia gero nesigauna, bet J?s maiykite, maykite :) Tada v?l muam kiauin? ir v?l maiom. Ir dar i?rim, kas gaunasi :) ?ia tas labiausiai mane gluminantis momentas – nepatik?sit, bet tela turi b?ti teisingos konsistencijos :) odiu taip, pasta?ius auktu kaubur?l? jis turi tur?ti vir?n?l?, kad ir kiek nulinkusi?, bet daugiau maiau ilaikan?i? form?. Gali pasirodyti, kad jau ?maiius vien? kiauinis viskas puiku, bet taip tikrai n?ra, nes kiauiniai ?ia tas daiktas, kuris duoda telai kilim?, tai vieno jo tikrai maai. ?ia gerai tur?ti visoki? dydi? kiauini? ir elgtis pagal situacij?. Jeigu kiauiniai labai dideli, tai trij? gali b?ti per daug – tela bus per skysta, nelaikys formos ir neikils. Bet dviej? gali b?ti maoka, tod?l gal verta ?muti dar vien? nediduk?. Nu tai vat taip ir aidiu :) O jei rimtai, tai iam vykusiam bandymui a sunaudojau 4 vidutinio dydio kiauinius.

Kai jau nusprendiat, kad tela “teisinga”, laikas formuoti pyragai?ius. T? galima daryti naudojant konditerin? mai? arba tiesiog aukt?. A d?lioju 3-4 cm skersmens pyrag?lius palikdama madaug 5 cm tarpus skardoje, iklotoje kepimo popieriumi. Tokio dydio pyrag?liai kepa ?kaitintoje iki 200 laipsni? orkait?je apie 20min. ?ia v?l verta steb?ti pad?t? ir svarbiausia nepaskub?ti atidaryti orkait?s dureli? per anksti. Joki? tikrinim? pagaliukais! :)

Per itiek bandym? isiugdiau negalvojim? apie ?dar?, kol nelaikau rankoje viso puikiai ikepusio plikytinio (tai, kad jie puikiai atrodo orkait?je ir “dar por? minu?i? ir trauksiu” dar tikrai nieko nereikia :)). O kai pavyksta tai danai tenka improvizuoti – gerai, kad plikytiniai turb?t ir buvo sugalvoti fantazijai lavinti :) Prie j? tinka viskas, nes pats kepinys nesaldus, o toks maloniai s?rstelnas :) Taigi, kas labiau patinka ar, ko yra aldytuve, tas ir tiks :) Galima ?t?ti pikantikos mirain?s, vark?s su olel?mis ar diovintais pomidoriais, sviestinio ar plikyto kremo, arba tiesiog plaktos grietin?l?s… ir dar daug ?vairiausi? variant?… Na, o jei atsitinka tas kartas, kai nepavyksta, tai tiesiog pasibarstom cukraus pudra ir valgom :)

A ? kart? sugavojau panaudoti savo atalus? kart? okolad?. Receptas labai paparastas ir itin tinkamas, kai norisi ko nors skanaus :)

okoladas

  • 6 auktai cukraus,
  • 6 auktai grietin?s,
  • 3 auktai kakavos.

Nedideliame puode itirpinam ir paildom cukr? ir grietin?. Sudedam kakav? ir gerai imaiom, kad nelikt? gumuliuk?. Tadam! :)

Atv?sus? okolad? supyliau ? konditerin? mai? su specialiu kimimo antgaliu ir prip??iau ? kiekvien? pyragiuk?. O galima tiesiog ?pjauti ir ?daro ?d?ti aukteliu.

Ir viskas :) Valgom :) O a eisiu bandyti v?l :P

P.S. o ?ia okoladas tikrai atrodo kaip tas black oil i X fail?… Sutapimas?.. :)