Isvajotas apgavikas

Viskas tikrai ne taip dramatika, kaip galima b?t? pagalvoti :) Ir neturi nieko bendro su apgavyst?mis beigi aferomis, anei astrologu Leonidu :) Na gerai, daug? daugiausia tai galima b?t? pavadinti optine apgaule… Sp?kit kas? :)

Kol galvojat (ir nescrolinat i?r?ti nuotrauk?!), pasipasakosiu… Yra toks reikalas – mano pom?giuose visikai neveikia multitasking’as :) Kai jau kepyba, tai kepyba… ir pastaroji danai pirmauja, nes valgyt gi vis tiek reikia :) bet kai ueina mezgybos periodas, galima ir sumutiniais misti kur? laik? :) Na o jeigu rankose atsiduria gera knyga… ir taip visada, nors tikrai stengiuosi persiaukl?ti. itas post’as gal?t? b?ti puikus mano pastang? ?rodymas, nors projek?iukas ne i rimt?j?, kai pagalvoji. Bet vis pradia :) Tiesa dar yra mano aliasis megztulis, kuris laukia kol bus ?d?tas ? “Nu ?ia dar nebaigta”.. bet ?ia kit? kart? :)

Taigi, apgavikas… ?ia toks daiktas vietoj aliko i tikr?j? :) o apgavikas jis d?l to, kad atrodo kaip megztinio apykakl?… o megztinio tai n?ra :) Usieniuose jis turi neck gaiter’io arba neck warmer’io pavadinim?. Kod?l ne alikas galvojat?.. Turb?t tod?l, kad alik? reikia kruop?iai apsivynioti, jis b?na storas ir pro kok? plyel? vis tiek pu?ia v?jas… sakau “turb?t”, nes iaip nieko prie alikus neturiu ir puikiai su jais sugyvenu :) bet gal ?ia d?l to, kad a “ji”, o “jiems” danai kakaip kitaip :)

Taip gavosi, kad po i?kio pri?mimo ir ilgo pasiruoimo, susi?miau :) ir vat jums ir praom.. keturi vakarai su virbalais = isvajotas apgavikas :)

apgavikas_2

Trumpai papasakosiu kas ir kaip, jei susigundytum?te (apie vien? sugundyt?j? jau inau :)). Pradiai turiu pasakyti, kad man labai patiko pasirinkti si?lai – pusviln?, storas ir visai nep?kuotas si?las, atrodo matinis ir tur?t? nesivelti.. Kaip ?ia bus i tikr?j?, pai?r?sim, bet kol kas atrodo puikiai :) Virbalus naudojau plonesnius, nei rekomenduojami iems si?lams, kad mezginys b?t? tankesnis ir ne toks “skystas” – gi ?ia ne alikas! :)

Mezgiau “gera-bloga akis” ratu, penkiais virbalais. Prie tai nusimezgiau ma? pavyzd?l? ir pamatavau beveik maksimaliai itempus ? onus (nes mano apgavikas be sag?, o usimaunamas per galv?). Tokiu b?du imatuotas apgavikas lengvai usimaunamas, o umautas, gerai priglunda prie kaklo. Taigi pamatuojam galvos (o ne kaklo) apimt? ir isiskai?iuojam reikaling? umesti aki? skai?i? – man gavosi 90 aki?. Tai tai, tokiu b?du numezgiau 26cm (?ia reik?t? ?vertinti kaklo ilg?) – mano perlenktas apgavikas tur?jo b?ti 13-14cm auk?io. Tada apgavik? reikia iek tiek iplatinti, kad ueit? ant pe?i? ir nelikt? plyeli? v?jui, apsivilkus virutin? r?b? :) Platinau per du kartus: pirm? kart? ud?jau po vien? ivirk?i? ak? prie kas antros ivirk?ios akies (t.y. kas ketvirt? ak?), tada numezgiau dar vien? eil? neud?dama aki?. O tada ud?jau dar po ivirk?i? ak?, ten, kur buvo likus viena ivirk?ia akis. odiu, gal? gale ratas tur?t? b?ti “gera-bloga-bloga”. Visas praplatinimas tur?t? b?ti apie 4cm ilgio (aiku, viskas priklauso nuo poreikio). Ir viskas, lieka graiai nuimti akis, labai nesuspaudiant, kad netraukt?. O tada jau reikia naudoti fantazij? apgaviko mode’ams sugalvoti :)

apgavikas_1

Pirmas projektas. Pirmas dublis

Na k? gi, i nuostabi tema startuoja su nauju megztinio projek?iuku :) Kaip danai atsitinka, visai neaiku, kas gausis gal? gale, bet kadangi iki rankovi? dar toli, tai laukiu genialios minties ir mezgin?ju…

Ties? sakant ne visai viskas taip ir neaiku… Vaikyst?je tur?jau labai gra? mamos megzt? megztuk?… tok? balt?, ilt? ir su stiebeliais :) Iaugau t? megztuk? dar tada, kai nemok?jau megzti, bet prisiminimas mane persekioja iki dabar – labai jau graus buvo daiktas… Beje jau vien? kart? buvo bandymas prad?ti it? projekt?, bet jis lugo paaik?jus, kad tokiam ratui neuteks si?l?.

Laimei, atsirado kit? si?l? (?ia taip madaug nepra?jo n? 4 metai… :)).. ali?! “patys tie stiebeliams megzti”, pagalvojau ir gr?au prie seniai brandintos minties… ir tada paaik?jo, kad ta mintis ne taip gerai subarndinta :) ?ia kaip su daina – odiai yra, o vat muzika kakaip nesuskamba nors tu k?… arba atvirk?iai :) Trumpai tariant, turiu rat?, bet modeliukas dar miglotas… bet kakas vistiek gausis!

Taigi, antras dublis coming soon, o kol kas so far, so good:

megztas1

megztas2