iandien Mildlandijoje ven?iama Ourilijos vent? :) ?ia antra pagal m?gstamum? Mildlandijos gyventoj? alis, alis – partner?, ar kaip ?ia reik?t? sakyti :) Ekspertas bei Ourilijos kratotyrininkas teigia, kad ios alies v?liava yra i trij? alyvini? juost?… ta proga – teminis pyragas :)

O jeigu jau taip surimt?jus… tai realiai mes nieko neven?iam… mes tiesiog gaminam (nu nes kepimu ?ia proceso nepavadinsi) pyragus, o po to jais m?gaujam?s ir kartais dalinam?s su itin gerais Mildlandijos ir Ourilijos draugais :)

Ourilija ir Mildlandija panaios tuo, kad abi yra fiction… o skiriasi gyventoj? skai?iumi :) Prieingai nei Mildlandijoje, Ourilijoje gyvena labai daug moni?, kuri? dauguma apie tai nieko neino :)

Gerai, o dabar apie spalvas… A supratau, o gal prisiminiau, ar tai dar kart? ?sitikinau, kad vienas i t? virtuv?s stebukl? yra nuostabios spalvos, kurias galima igauti pa?iomis nat?raliausiomis priemon?mis… ir toks rezultatas dar labiau diugina… nes nu sorry, bet daugelio svajoni? alis (a.k.a. USA) man visada liks m?lyn? tort? alimi :) yak… tuos, kurie vis dar galvoja, kad m?lyn?s nudao m?lynai, turiu nuvilti – taip gali atsitikti nebent Ourilijoje :)

Jau praktikai gal??iau parayt knyga… “Mildos virtuv?s spalvos”… prisigrimuo?iau, pasisi??iau prijuost? pas dezainer?, pasidary?iau ieigin? ukuosen?, pasiim?iau ? rankas nei karto ind? kempin?l?s nema?ius? (supraskit, nesubraiyt?) shiny and brand new bli?d? prikraut? dirbtini? pinat? lap?… ir prisifotografuo?iau… u eglut?s, prie kr?melio, u spintel?s… aij tiesa pas mane spinteli? n?ra :) … bet kadangi nesu kokia tais ?ymyb? ar nacionalin? vertyb?, tai tiesiog papostinsiu :)

Spalvas a m?gstu ir, kaip turb?t pasteb?jot, danai naudoju savo diaugsmams ir nuotaikoms ireikti – pavyzdi? toli iekoti nereikia, utenka pai?r?ti ? prie tai buvus? post’? :) Kartais pavyksta geriau, kartais ne taip gerai kaip nor?t?si – vis tik daug kas priklauso nuo met? laiko ir aldytuvo ar “atsarg? spintel?s” turinio :) Bet spalvos vea… ir tikiu, kad rasiu dar ne vien? toki?, kuri mane nudiugins ir ?kv?ps :)

Tai vat tai, labai netik?tai Ourilijos garbei gavosi va toks pyragas tik fivoletinis (nuo pernyk?i? aldyt? trint? juod?j? serbent?) – kaip saul?lydis, tik alias :)