Pel?da sako: “u-?”

Pastaruoju metu tai en tai ten pasirodantis pel?dos personaas anks?iau ar v?liau tur?jo atsirasti ir m?s? namuose. i? id?j? sugeneravau jau prie kur? laik? ir, kai tik tinkama proga atsirado, ?miausi ?gyvendinimo.

Turiu pasteb?ti, kad visos aplinkyb?s itin palankiai sukrito, nors beveik iki paskutin?s minut?s neinojau, ar sp?siu iki dovanojimo akimirkos visk? ubaigti… Tod?l darbo metu fone vis sukosi mintys, kaip ?ia fail’o atveju reik?s nors pusvaladukui isi?st eim? ? virtuv? ir nepasteb?tai pabaigt darbus. Daniausiai, tiesa, viskas vyksta kita kryptimi – i virtuv?s :) bet b?na ir iim?i? :)

Bet… kaip jau min?jau viskas buvo puikiai – praktikai ?vyko planas A :) Per metus baigiu priprast, kad reikia tur?ti ne tik plan? B, C, bet danai ir ? :) itas man labiausiai nepatinka, nes danai b?na taip toli nuo id?jos, kad net g?da – nu, bet o k?.. :)

Pora odi? apie proces? ir mediagas:

Naudojau lino atrai?les, kuri? turiu begalyb? ir tuo diaugiuosi kiekvien? kart?, kai susigalvoju kok? pana? projekt?l? (kas tikrai retai nutinka) :) Taip pat upildui sunaudojau beveik vis? flizelin?, kurio buvau nusipirkus visai kitam (taip ir ne?vykusiam) projektui. Dar naudojau siuvimo main? :) ir siuvimo si?lus – g?da pel?da, bet kei?iau tik virutin? si?l?, pagal reikiam? spalv?, nes kas gi ten ardys t? pagalv?, kad tie balti apatiniai si?lai pasimatyt? :P ten laisvai gal?jo b?t ir kokie raudoni, bet balti buvo lik? nuo ano karto :) ir dar viena s?km? – tie baltieji per vis? projekt? nesibaig?! Tai ?ia kaip kokioj loterijoj laim?t :)

O buvo taip… i pradi? nusipieiau i? porel? ant popieriaus, tada isikirpau detales i mediagos. Visos detal?s prisi?tos kaip aplikacijos ant pagrindo. Visas dvi minutes rinkausi koki? ?ia gudresn? si?l? panaudot, kad mandriau b?t?, bet nusprendiau, kad paprastinis zigzagas yra good enough :)

Apie klaidas, kuri? netaisiau… :) Rasa, neskaityk itos pastraipos :) Didioji pel?da turi toki? neymi? irdies yd? – sunku ten t? siuvam?j? suvaldyt ant smulki? detali? ir laiko prispautam… :) O maajai panaiai su snapu nepasisek?. Dar galima ?velgti, kad kai kur tr?ksta sparn? suvedimo :) Ne tai, kad a b??iau k? nors taisius, net jei b??iau tur?jus galimyb? – gamtoje irgi ne visos pel?dos tobulos :) Tai sumoje gal ?ia koks planas ? gavosi :)

Tai va, pel?dos dar vard? neturi, bet jau?iasi gerai ir buvo iltai priimtos :) Jeigu pamatysiu ma?j? labai dulkant kur kampe, atardysiu ir ?si?siu tictac’o d?ut? su keliais irniais – gal?s bark?t tada :)

Toks tad plunksnuotas m?s? Valentinas iemet :)

“Ar padarysi man iemet kalendori??”

…tok? klausim? dar visai neseniai igirdau kitame “laido” gale… ir supratau, kad ?dirbis buvo ne veltui :) iemet, jei teisinga mano matematika, jau penktas (?ia kaip jubiliejinis:)) kalendorius!

Tiems, kas neskaito Mildlandijos naujien? (!), paaikinimas, kas tas kalendorius do daiktas :) Advento kalendorius skirtas vaik? diaugsmui ir dien? iki Kal?d? skai?iavimui nuo gruodio 1-osios iki pat K??i?. Kiekvien? dien? reikia “atrasti, iraizgyti, atriti ir pasidiaugti” – taigi, kalendorius ne kak? skiriasi nuo realyb?s :)

Jau antri metai kalendorius daugiau maiau susivalgomas ir, kad ir kaip b?t? keista, kuo toliau tuo maiau edukacinis reikalas :) Bet svarbiausia, kad jis teikia diaugsm? :)

Taigi vakar namai pakvipo meduoliais, o tuo pa?iu ir Kal?dom… kaip visada darbas usit?s? iki inakt?, bet rezultatas man visai mielas :) Tikiuosi patiks ir Jums… jeigu sukils id?jos, dar visa naktis iki tos gruodio 1-osios :)

Kalendorius iemet kitaip

Kadangi raau pla?iai primerktomis akimis (o tai tikrai n?ra lengva!), tai tiesiog trumpai post’telsiu arba, kitaip tariant, pasigirsiu savo naujais darbais :)

Kiekvienais metais kain kaip per v?lai susizgrimbu, kad vienam pilie?iui reikia gi Advento kalendoriaus!!11 Ir tada gimsta daugyb? pa?i? nerealiausi? id?j?,kuri? ?gyvendinimui tikrai neutekt? tos savait?s, likusios iki gruodio 1. Ir dar tikrai neutekt? tik mano rank? prikiimo ir tik mano galvos pasukimo :) Ir taip kiekvienais metais tie grand planai yra nukeliami “kitiems” metams.. bet a tikiu, kad kadanors tai tikrai bus ?gyvendinta ir tada a savimi didiuosiuos :) ir leisiu Jums mano s?kme (?) gro?tis :)

Viskas prasid?jo nuo to, kad tie Advento kalendoriai su paveiksl?liais ir langeliais, ir okoladukais tapo baisiai jau nuvalkioti.. Sta?iai slyktu i?r?ti ? Advento kalendori? su kokia ten Barbe ar tai Spiderman’u, sakykit k? norit, bet nes?mon?… Ne tai, kad Adventas man b?t? labai svarbus, bet kakam tai turi prasm?, ir turi j? pakankamai seniai, kad b?t? nekorektika i to ty?iotis. Negana to, tie pseudo Advento kalendoriai dar ir kainuoja brangiau u tuos tradicinius su “old good Santa” paveiksliukais. Kai man jie dar buvo reikalingi, tas malonumas kainuodavo 20Lt! O tai reik?, kad tur?jai j?, diaugeisi, kad turi pakankamai vyresn? ses? su kuria nebereikia juo dalintis :) ir laukei, kaip didiausio priekal?dinio stebuklo.. Koks stebuklas atsipraau u 3Lt?!? Kai t?veliams negaila tau juos xot 5 nupirkt… li?desys…

Tai tai… tada a supratau, kad noriu, kad Advento kalendorius b?t? iltas ir kak? reikt?, kad jis b?t? maas, bet tikras, naminis stebuklas. Pirmieji mano gaminti kalendoriai buvo pasi?ti, su maais maieliais saldainiams ir papildomomis uduotimis ugdymui :) Kadangi augame ir paveiksl?liai nebe taip svarbu, tai iemet kalendorius tiesiog suvalgomas, dar prie tai gali pab?ti Kal?dine vakide, jei sp?ja :)

advento_kalendorius_namas1

J?s dar irgi galite sp?ti… :)

Statyboms reikia visai nedaug… Statybin? mediaga – m?gstami sausainiai, okoladas ir cukraus ir citrinos sul?i? glajus.. na ir dar visokie saldainiukai, etc., etc. ir svarbiausia daug fantazijos :)

advento_kalendorius_namas2

Truput? bik? atostoga

Ironika, bet atostogavo Mildlandija, ils?josi nuo man?s :) o J?s tur?jote prog? gerai ianalizuoti visus iki iol paraytus post’us, m? :) O a tuo tarpu gyvenau realyb?je, o atostogos dabar tik prasideda.. pseudo atostogos… geriau negu nieko. ?ia a esu d?kinga m?s? nustabiai aliai, visai ne karalystei, bet… neb?t? Mindaugo – neb?t? atostog? :)
Taigi, turim vakar? krypt?, vakar?jant? dang? ir prasidedan?io ilgo ilgai laukto savaitgalio diuges?, dar truput? kirbant? realyb?s alsavim? ? nugar?… bet jos vis tolsta ir darosi ramu ir giedra… kiek nedaug mogui reikia, kai pagalvoji…
Jau?iu pareig? pasiteisinti… gal reik?t? sakyti jau?iu atsakomyb?.. net ir interneto platyb?se :) O jeigu rimtai, tai kaip ir sakiau, mane ?trauk? real life… Ir turiu pasakyti, kad a daugiau tuo diaugiuosi nei gailiuosi. Realyb? b?na sud?tinga, b?na sunki, b?na ir nepakeliama, bet klaida yra net nebandyti jos pakelti, atsiriboti ir neidr?sti pai?r?ti jai ? akis…
Diaugiuosi, kad man nereikia sl?ptis u iliuzij?, kurias mon?s susikuria tik tam, kad gal?t? save pateisinti, “nurayti” savo r?pes?ius ir problemas. Man nereikia religijos, stebuklingai netikro virtualaus pasaulio, komun? ir dvasini? mokytoj? ar lyderi?… man per akis gana gyvenimo :)
Tai vat toks tas mano sugr?imas… kurio gal b?t? reik?j? gerokai ilgiau palaukti… jei ne kolegos, Mildlandijos skaitytojai ir i?r?tojai :) A?i? Jums, mielieji, u velnius spirtel?jimus ? minkt? viet?… Kaip ten beb?t?, didiausi? motyvacij? suk?l? kolega i usienio, uklausdamas, ar k? nors ikepiau.. taip g?da pasidar? ir kakaip nesmagu nuvilti.. usien? :) a praktikai Lietuvos ?vaizdiu r?pinuosi :)
Tai tai… kad man?s ?ia nebuvo, tai dar nereikia, kad a nieko nenuveikiau :) Buvo daug ypating? prog? pasireikti ir a tikrai stengiausi nepraleisti prog?… tik vien? praleidau :( shame on me, bet fizikai nebesutilpau laike… adu pasitaisyti…
O dabar smagiausia dalis – a supratau, kad Mildlandija turi keli? kategorij? sve?i?. Tuo a ir adu pasinaudoti i kart?…
Pirmoji kategorija – pavadinsime j? atrad?jos vardu – Rasiniai :) Tie, kurie skaito visk? iki recepto ir i?ri paveiksliukus :)
Antroji kategorija – -”- – Sauliniai :) Tie, kurie skaito visk? ir i?ri visk?, bet daniausiai rezultatus pamato gyvai ir anks?iau negu jie atkeliauja iki Mildlandijos… o kai pamato, tai isyk ir recepto pasiklausia :)
Tre?ioji kategorija – usienie?iai :) Jie iuri tik paveiksliukus, nes Mildlandija yra grynai lietuvikas reikalas (nedr?stu sakyti “kol kas”).
Ketvirtoji kategorija – a :) o a ?ia kaip ir superuser’is :) tai darau visk?, ne tik skaitau, bet ir karpau, resize’inu, raau ir t.t. ir pan. Tai tai, man smagu tur?ti ?ia visus receptukus, nes tai patogu ir smagu :) bet iandien a transliuoju i mobilios darbo vietos :) ir nepasi?miau savo talmud? ir nieko neinau – man atostogos :)
Atsipraau vis? (jeigu aiku toki? yra), kurie nepateko ? nei vien? i kategorij?. Praau Jus atsiliepti, ir a sugalvosiu dar kategorij? :) kurios niekam ner?pi, tik man :) bet ?ia mano blog’as muhaha :) Dar atsipraau, t?, kurie nor?t? kak? tokio pasigaminti, bet ? kart? neras apraymo kaip… ?ia bus antaas – paraykit komentar?, paraysiu recept? :)
Tai gro?kit?s…

keksas

Gimtadienikas keksas – citrininis su baltuoju okoladu…

pyragas_su_kiviais

Te?io dienos skanumynas – pistacij? pyragas su citrininiu kremu ir kiviais…

pyragas_su_pudingu

Jonin?s-Nejonin?s – pyragas su vaniliniu pudingu ir vaisiais…

Nuo a?i? iki piaro tik vienas ingsnis…

Negaliu pasigirti, kad pa?stu daugyb? moni?. Bet t?, kuriuos pa?stu, ?vairov? kartais stebina ir mane pa?i? :) Negali pasirinkti, kokius mones sutikti, gali pasirinkti bendravim? arba nebendravim?… O mane itoks pasirinkimo momentas itinka itin retai :) ir neinia, kas d?l to kaltas – tolerancija, simpatija, ar kaip tik apatija?..

iandien kaip tik buvo viena t? diugi?-li?dn? dien?, kai kakas baigiasi – diugu, kad pasiektas dar vienas tikslas, ?koptas kalnas, li?dnoka, kad reikia atsisveikinti su mogumi, buvusiu vedliu toje kelion?je. Kakaip per daug li?dnai ?ia nuskamb?jo… bet i tikr?j? labiau linksma nei li?dna :) O dar man dabar linksma, kad itas post’as bus vienas t? savalaiki?, kuris turi nuotaik? ir dar ilt? emocij?.

Taigi, a m?gstu sakyti “a?i? ir iki pasimatymo” graiai.. ir skaniai :) o kas ?ia yra the bestest visomis progomis?!?

keksiukai

Tai tiek apie “a?i?”, o dabar apie piar? :) is itin slaptas interneto kampelis buvo pavieintas mano mieloms kelion?s bendrayg?ms! :) Bet reklama dar niekam nepakenk?, ar kaip ten yra sakoma. Tikiuosi neitrypsit dar labai glen? Mildlandijos daigeli? ir pasijausite ?ia jaukiai ir maloniai bei rasite kur akeles paganyti :) Ganykit?s ? sveikat?! :)

A?i? dovalia. Antra dalis – keksas vulgaris

Netik?tai, nelauktai at?jo metas antrai a?i? dovaliai :) I mean it! Ta prasme, kad jau kur? laik? galvojau, kad ita dovalia bus skirta kitam mogui.. bet atsitiko, kaip atsitiko.

Net neinau ar smagu jaustis skolinga. Vienareikmikai ?ia kalba ne apie pinigus ir kitus materialius reikalus. Paaikinimas: kepiniai ir skanumynai n?ra material?s reikalai, nes Midlandijoje jie pagaminti i meil?s :) ?ia kaip kokia reklama :P taip man ir reikia. Tai tai ir neinau, kaip ?ia geriau b?ti ar neb?ti skolinga?!

Turb?t reikt? atsakyti, kad geriau b?ti, be iim?i? – b?ti skolinga, b?ti reikalinga, b?ti darbinga, b?ti laiminga, b?ti teisinga, b?ti imintinga, b?ti… nes kai b?ni, tai ir kitiem kakaip lengviau b?nasi :) Ir dar tai skatina galvoti ir nor?ti, ?gyvendinti visokias kulinarines fantazijas arba iaip lengvai praleisti laik? jaukiausioje nam? vietoje – virtuv?je, tobulinant senus gerus receptukus…

Vat taip ir atsitiko ? kart?, nes ilgai vartant visokias recept? knygas bei iaip kontempliuojant, nieko gero nesusikontempliavo :) o dar laiko, kaip visada nepasirod? per daug – taigi reik?jo kako paprasto, patikrinto ir kaip tik to, ko reikia :)

Jeigu rimtai, tai ne?tik?tina, kad ito receptuko dar n?ra Mildlandijoje. Turb?t buvau taip usi?musi naujovi? paiekomis ir bandymais, kad retai sugr?davau prie sen? ger? recept?. Ir visai be reikalo!

Taigi, keksas paprastasis – nuostabusis :) itas kepinys yra puiki a?i? dovalia, kuri? galima dovanoti ir dovanoti, net tam pa?iam mogui, nes yra tiek daug ?vairi? pried? ir j? derini?, kad niekada nenusibosta jais aisti :)

keksas

Keksas Vulgaris :)

 • 4 kiauiniai,
 • 1 stiklin? cukraus,
 • 100g margarino kepiniams,
 • 2 auktai grietin?s,
 • 6 auktai pieno,
 • 11 aukt? milt?,
 • pakelis kepimo milteli? (pranc?zik? i IKI :))
 • vienam i aidimo variant?: ? kart? aidiau su kokoso rieutais, kakava (ale marmurinis keksas, kurio J?s deja nepamatysit d?l suprantam? priea?i?) ir brendyje mirkytomis vyniomis. Uuominos kitiems kartams: rieutai, okoladas, diovinti vaisiai (man asmenikai jak, bet ?ia J?s? teis? rinktis :)), aguonos, viei obuoliai ir/ar slyvos ir turb?t viskas, k? galima sugalvoti. Esm? yra nepersistengti ir neprid?ti visko tiek, kad keksas neikilt? :)

Greitasis maiymas: kol kas bus ustatome tirpintis margarin? ir pai?rime, kad jis neuvirt?, o kai tik isilydo, nukeliame ant alto paviriaus. Tuo tarpu gerai isukame kiauinius su cukrumi. ? kiauini? mas? pilame prav?sus? margarin?, pamaiome, ?dedame grietin?, imaiome, pilame pien?, imaiome. Tada atskai?iuojame reikiam? kiek? milt?, ant j? ubarstome kepimo miltelius ir visk? gerai sumaiome. O tada jau laikas priedams, visk? sudedame ir imaiome. iek tiek gudrumo yra su kakava, kadangi pirmiausia reikt? ?pilti pus? telos ? kepimo form?, tada ? likusi? tel? ?d?ti kakavos (por? aukt?), gerai imaiyti ir pilti ant baltos telos arba d?ti po aukt?. Jei kakavim? tela labai sunkiai maiosi, galima ?pilti dar iek tiek pieno. i tela yra sunkesn?, tod?l ji nusk?sta prie tai ?piltoje teloje ir gaunasi graus margumas :) Tai vat tiek – kepam apie 1val., pyrag? dedam ? tik prad?jusi? ilti orkait?. Patikrinam mediniu pagaliuku. Paprasta, anea? :)

keksas2

Namelis naujajam draugui

Taip jau atsitiko, kad m?s? namuose atsirado naujas gyventojas.. negali sakyt, kad be prieasties ar tai progos.. toli grau.. ?ia v?l tas kolegas kaltas :) Gaila bet tas gyventojas daug gyvyb?s neturi, nors ?ia kaip pai?r?si… :) Tiesiog noriu nuraminti-nuli?dinti visus pagalvojusius apie kok? tais gyv?n?l?.

hdd_case4

Kai pagalvoju, tai labai seniai jau tas buvo – lygiai prie pat Velykas… vat jos ?ia ir sumai? visus reikalus ir d?l laiko stokos dovana nebuvo visikai complete.. bet a pasitaisiau! Nors tai ir utruko :) Bet mane diugina, kad galiu ?rayti dar vien? reikal? ? baigt? darb? s?ra?.

Trumpai tariant, naujajam draugui reik?jo namelio :) “o k? a darau geriausiai?” pagalvojau ir nusprendiau, kad megztas namas – tai ne lygis :) o vat tada nusprendiau pabandyti ? t? naujo ir jau labai seniai ir labai mane viliojan?io. Dar n?ra Mildlandijos em?j Veltinio rajono, tai ?ia bus prie mezgimo, o po to pagalvosim, kaip karjera seksis :)

Labai jau skambiai ?ia prista?iau, o i tikro, pa?io v?limo tai ?ia ne pr?dai.. nu bet vis tiek :) Veltinis mane suav?jo nuo pat tada, kai apie j? suinojau. Vis buvo baisu prad?ti, tod?l nedr?siai ?sigijau pagrindini? ?ranki? ir mediag?, godiai iklausiusi labai jau yk?ius pardav?jos patarimus. No wonder, kai pagalvoji, tai a abejoju ar jinai kadanors tai dar?.. tai n?r ko nor?t :) Anyway, niekada nieko nepadariau pagal taisykles iki galo.. shame on me :| utat imokau pamatyti suvelto karolio kain?, ir dabar ji man?s jau nestebina. Brangios ne mediagos, o laikas, kur? reikia praleisti baksnojant vilnos gabal?l?, kol jis tampa tobulai apskritu, kietu rutuliuku.. o kur dar visai muilavimai, plovimai, kuriais a neusi?miau :)

Ties? sakant, neturiu nei vieno velto daikto, kuriuo gal??iau pasigirti ar pasipuoti.. na netur?jau.. dabar jau pusiau turiu :P Prie dideli? gumul? vilnos teb?ra keli suvelti karoliai, kurie gal kada taps auskarais ar dar kuo nors.. ir viskas.. visa kita bandymai, bandymai… Bet a pasiryau, ir gerai apgalvojus reikal? nusprendiau ? kart? nepersistengti.. tai kaip viskas buvo…

… tokiems tinginiams kaip a, iais laikais yra parduodama veltinio mediaga. Tai toks jau suveltas gabalas kokios nori spalvos u ne per ma? kain?, i kurio lieka tik kirpti g?leles, skiauteles ir jas visaip dizaininti :) bet jis man pasirod? toks netikras, neiltas ir ties? sakant overpriced, turint omeny, kad ne kieno nors rankos juos suv?l?, o grei?iausiai geros galvos (negali gin?ytis) sugalvota technika. Tada prisiminiau ymiai tikresn? reikal?, t.y. tok? senovin? tikrin? pilk? veltin?, naudojam? visokiems ten pailtinimams ir pan. Patenkinta kaip slyva ir sumok?jusi 2.50 Lt u pus? metro, jau uoliavau generuodama tobulo namo projekt? :)

hdd_case_5

Tai ilgai nepasakosiu.. nors utruko projektas beveik tiek, kad buvo verta d?ti ? “Nu ?ia dar nebaigta” skilt?… bet ne?d?jau, nes labiau nor?jau grei?iau pabaigti nei usiimti paaliniais reikalais… no offence :) Tai vat v?liau v?liau, baksnojau baksnojau, po to greit ikirpau, greit susiuvau ir tadam! :)

hdd_case3

Nusprendiau, kad atradau labai nuostabi? mildlandik? rankdarbiavimo atmain? :) kuria planuoju dar ne kart? pasinaudoti, kai tik tur?siu kruopel? laisvo laiko.. yea right :) Priimu usakymus… motyvacijai :)

Mamuk? dienos skanumynai

O plano kaip ir nebuvo… :) tiksliau turb?t plan? buvo tiek daug, kad neinojau, ko ?ia griebtis. Ta proga prisipirkau ?vairi? produkt? i s?rao “gali prireikti”. Tai va utat iandien viriau makaronus su grietinele :) nes taip ir neprireik?… ?ia aiku jokia b?da, nes paprastai tai teisingi, pla?iai panaudojami produktai :)

Taigi, aldytuvas pilnas, o geniali mintis neateina… perver?iau visas turimas recept? knygas… po tris kartus… ir nieko… Turb?t tokia ypatinga proga labai ?pareigoja.. norisi kako tobulo ir nuostabaus, kako, kas b?t? verta nors maojo Mamuko pirtelio :) Ir niekas n?ra pakankamai nuostabu ir d?l to ima panika…

Kaip ir reik?jo tik?tis visk? isprend? laikas :) tai reikia – turim penktadienio vakar? ir iaur? poreik? jau rytoj tur?ti kok? nors skanumyn?. Pasirinkau grauolius pyragai?ius, kurie niekada nenuvilia, labai graiai atrodo ir yra tikrai skan?s. Dar galiu pasididiuoti, kad ?ia toks truput? mano iradimas, kuris apvainikavo desperatikus bandymus pagaminti klasika tapusius sviestinius “Tulp?s” pyragai?ius (iais laikais juos gamina “Alkava”, jie vadinasi “Miko pasaka” ir yra iauriai overpriced).

sausainiai2

Aiku, n?ra ko ir tik?tis, kad pavyks aplieti pyragait? su svietiniu bokteliu plonu okolado sluoksniu… nes tas okoladas tai ivirtas… ant ugnies :) supraskit, kartas, o sviestas tai lydosi… Laim? a visas itas frustracijas aptur?jau pirmojo bandymo metu (kas buvo seniai seniai, kai Mildlandijos dar nebuvo ant interneto :)), tai ? kart? buvo aiku, k? daryti galima ir ko ne :) Tai gal ir prad?kim…

Grauoliai pyragai?iai

Sausainiams:

 • 125g margarino,
 • 75g cukraus,
 • 2 kiauini?,
 • auktelis kepimo milteli?,
 • iupsnelis druskos,
 • 250g milt? (gali prireikti ir truput? daugiau, reikia i?r?ti, kaip minkosi).

Margarin?, cukr? ir kiauinius itrinti iki purios mas?s. ?berti druskos, imaiyti. Tada uberti miltus ir kepimo miltelius ir suminkyti tel?. Jei tela labai limpa prie rank?, dar ?d?ti iek tiek milt?. Patartina tel? minkyti kuo trumpiau, tik tiek, kiek reikia. I suminkytos telos suformuoti rutul?, ?vynioti ? maistin? pl?vel? ir pad?ti ? aldytuv? pusvalandiui.

Atalusi? tel? iko?ioti ? 3-4mm storio lakt?, g?lyt?s formele ispausti sausainius ir kepti skardoje, iklotoje kepimo popieriumi, kol graiai pagelsta.

Kremui:

 • 75g cukraus,
 • 2 kiauini? tryni?,
 • 125g sviesto,
 • 50g juodojo okolado.

? puod? ?pilti 60ml vandens, suberti cukr? ir kaitinti ant vidutin?s ugnies. ilt? sirup? ?pilti ? gerai iplaktus kiauini? trynius. i? mas? reikia kaitinti dubenyje ant puodo su silpnai verdan?iu vandeniu. Virti reikia ilgokai… ? t? tarp? a bent por? kart? sp?jau pagalvoti, kad ?ia nes?mon? ir nieko nesigaus, ir niekas ten netirt?ja ir i viso… :) bet kremas tikrai pradeda tirt?ti, po kurio laiko :) Kai jau jis sutirt?ja ir graiai b?ga nuo aukto, duben? reikia ?statyti ? alt? vanden? arba led?, kad atalt?. Tuo tarpu sviest? iplakti iki purumo ir sud?ti ? atv?sus? krem?. okolad? itirpinti taip pat ant verdan?io vandens – tirpinti tik tiek, kad okoladas suminkt?t?, bet ne?kaist?, ir sud?ti ? krem? .Visk? gerai sumaiyti, kad nelikt? sviesto gabaliuk?.

O tada jau prasideda k?ryba… Jamam konditerin? virkt? ir liejam fantazij? ant sausainuk? kremo pavidalu :) Aij dar reikt? papasakot apie t? okolad?… galima isitirpinti okolado arba isivirti glajaus, bet naudoti j? pataru tik gerokai prav?sus?. Grei?iausiai nepavyks jo tolygiai utepti ar ulieti, tod?l v?l patariu naudoti konditerin? virkt? ir fantazij?. Mane ? kart? su glaistu truput? itiko nes?km?, tod?l a dariau okolado k?snelius ir naudojau juos puoybai. Dar naudojau vien? kit? rieut? bei perlin? cukr?…

sausainiai

O po to visi diaug?si, gro?josi ir ragavo :) Buvo grai ir saul?ta Mamuk? diena!

A?i? dovalia. Pirma dalis

?ia a be klaid? paraiau, jeigu k? :) Vienas Zuikis taip sakydavo, kai visai maiukas buvo… Matyt, kad nepamirt? pad?kot gav?s dovan?, kaip buvo mokomas :) A gi itam posakiui noriu suteikti truput? kit? prasm?… inot, kai reikia kam nors pad?koti… u gerus darbus…

Velykos nuostabios tuo, kad jos ne Kal?dos :) ir skolas galima gr?inti po j?, per daug nesigrauiant, kad pav?lavai. Taigi, oficialiai skelbiu skol? gr?inimo met?!

…I’m on fire!.. ar k?.. jau antras post’as iandien :)

Taigi, pirmoji a?i? dovalia geram draugui, kolegai, anonimui jis pats ino u k?, n?r ?ia ko pla?iajam pasauliui skelbti :) K? ?ia sl?psi, ita dovalia truput? ?takota ?vairi? velykini? skanumyn?, kai lieka truputis kremo ir daugyb? fantazijos… o iki kit? Velyk? dar toli :)

Kaip jau kakada esu min?jusi, saldainiai man atrodo puiki dovana. O dar puikesn? ji b?na tada, kai saldainiai yra hand made :) N?r ?ia k? sl?pt, pastang? aiku reikia, bet jos malonios, galvojant, kaip galima nudiuginti mog? rank? iluma suformuoto okolado gabal?liu.

saldainiai

Vienas dalykas yra skolos jausmas, kai jauti, kad reikt? kakaip atsilyginti, bet niekaip negimsta ta geniali mintis. Tada daniausiai viskas baigiasi tuo, kad nueini ? parduotuv? ir nuperki plytel? okolado… bet b?na taip, kad mintis kirba galvoje dar net neinant, kad jai teks b?ti ?gyvendintai. Ir tokie darbai b?na patys lengviausi, geriausiai pasisek? ir suteikiantys pasididiavimo savimi. itais saldainiais a didiuojuosi ir a visai ne persistengiau :P

Hand made saldainiams reikia:

 • juodojo okolado,
 • iek tiek ?vairi? rieutuk?,
 • karamelinio kremo (manikis buvo ir velykini? kiauini? ?daras :) jis virtas i kondensuoto pieno, cukraus, sviesto ir dirbtinio medaus),
 • keli? brendyje mirkyt? vyni?,
 • dar b?t? gerai tur?ti tam skirt? formeli?, bet jei yra pakankamai noro ir ryto, tai utenka ir stikliuk? bei folijos :)
 • nemaas kiekis rank? darbo :)

saldainiai2

Viskas vyko madaug taip: apdengi stikliuk? folija, aptepi aukteliu tirpint? okolad?, statai ? aldymo kamer?. Kai okoladas suauta, atsargiai nuimi gautus puodelius (kurie btw gal?t? b?ti puik?s valgomi stikliukai kokiam skaniam g?rim?liui) ir aldai kit? partij? :) Po kurio laiko, kai jauti, kad jau turi pakankamai okoladini? formeli?, prasideda k?ryba. Vienas formeles pripildiau kremu ir pagrainau rieutais, ? kitas prid?jau smulkint? rieut? ir vyni? bei apliejau tuo pa?iu tirpintu okoladu. Tikrai manau, kad ?ia yra pla?ios lankos fantazijai ir a tikrai po tas lankas dar pagrybausiu :)

saldainiai3

Kam patiko – sugalvokit, kaip priversti mane ?siskolinti ir gal Jums pavyks :)

Velykai

Oij kaip nesekasi man post’inti reguliariai :) bet a turiu pasiteisinim?! cha! Velykos – tai mini Kal?dos, o t? istorij? jau visi ino :) Tai ta proga daug ir neraysiu.. ir dar tod?l, kad noriu miego jau :P Tik labai jau?iu pareig? pasigirti velykiniais groiais of all kinds :)

Margieji…

velykos6

velykos3

velykos5

velykos4

Tortulis… t.y. pus?s tortulio kompozicija ft.hand-made okoladiniai kiauiniai :) (o tie maiuliai tai i pard?s :P)

velykos2

velykos

Jeigu kas klaust?, tai tortulis yra Napoleonas, the real one :)