Gerai subrandintas apkepas

Kakada, senokai :) buvo tokie puik?s metai, kai labai gerai uder?jo paragin?s pupel?s. Buvo j? visos dvi lysv?s :) pilnos pilnut?l?s… Puik?s buvo metai :) Taip nuskamb?jo, kaip apie kok? vyn? b??iau panek?jus :)

Tai tai, tais puikiais metais m?s? gyvenime ir virtuv?je atsirado is apkepas… Dabar tai skamba kakaip labai ikilmingai, o tada buvo labai didel? neviltis d?l to u dur? stovin?io kibiro pilno pupeli? :) pupel?s baig?si, puik?s metai taip pat, o apkepas vis dar kvepia m?s? namuose :) ?ia v?l vienas i t? ne?tik?tin? atvej? – neinau kod?l tik dabar at?jo laikas itam receptui atsirasti Mildlandijoje… bet svarbu, kad at?jo :) O ir apkepas per t? laik? subrendo, usi?m? garbing? pozicij? m?s? valgiaratyje :)

Beje is receptas taip pat yra dar ir ?rodymas, kad tobulumas slypi paprastume :) Rodos nieko ypatingo, nieko sud?tingo, nieko stebuklingo – bet visi kas ragauja, dar ilgai prisimena, mini geruoju ir prao pakartot :)

paragini? pupeli? apkepas

 • ~500g paragini? pupeli? (arba tiek kiek turit :)),
 • 5 kiauiniai,
 • 200g fermentinio s?rio,
 • 1 didel?s skiltel?s ?esnako,
 • druskos, pipir?,
 • iek tiek sviesto

Pupeles (nuskabius uodeg?les :)) reikia ivirti pas?dytame vandenyje. Keptuv?je itirpinti truput? sviesto, ispausti arba smulkiai sukapojus pakepinti ?esnak?. Tada sud?ti ivirtas pupeles, ir dar truput? pakepti. Apibarstyti druska ir pipirais. Kiauinius gerai suplakti ir ? palkin? ?maiyti smulkiai sutarkuot? s?r?.

Kepimo ind? itepti sviestu. Sud?ti apkeptas pupeles ir upilti kiauini? ir s?rio plakiniu. Kepti apie 40 min. 200 laipsni? kartyje. Kepimo laikas priklauso nuo apkepo dydio ir storio. D?l to man labai patinka mano stiklinis kepimo indas, per kur? puikiai matosi kepimo proces?lis :)

Apkep? galima valgyti ilt?, paildyt? arba alt? – visada puikus :)

Oraniniai ravioli

tai ir at?jo metas ravioliams atsirasti Mildlandijoje… ?ia toks vienas i nedaugelio s?rumyn? ir ko gero vienas i t? dalyk?, d?l kuri? i viso atsirado Mildlandija :) Atrodo nieko ?ia labai ypatingo, bet ravioliai man visada yra pasididiavimo objektas ir a b?nu labai patenkinta… na bent jau juos valgydama :) nes gamybos procese kaip inia visko nutinka… bet turiu pasakyti, kad visi bandymai pasibaig? s?kme… anks?iau ar v?liau :)

O jeigu taip dar nuoirdiau, tai turb?t tai tiesiog virtiniai… bet man jie ravioliai, nes taip ymiai smagiau :) ir dar vienas prisipainimas – ? kart? jie ne tokie kaip kad a visada darau… ? kart? jie tokie truput? bik? ekperimentiniai, bet still labai geri :)

Dar vienas smagumas su ravioliais, kad jie gali b?ti (o pas mane visada ir b?na) spalvoti :) Anks?iau jie visada b?davo rykiai aliu ?daru… o ? kart? nebuvo pinat? :( tai teko keisti spalv? :) the next best thing – oraniniai ravioliai su baltu ?daru :)

Oranin? tela (ravioliams arba makaronams – abu totalus g?ris)

 • ~3 stiklin?s kvietini? milt?,
 • 3 dideli kiauiniai,
 • 70g pomidor? koncentrato,
 • iupsnelis druskos.

Miltus pilam ant stalo ir padarom viduryje duobut?. ? j? ?muam kiauinius ir sudedam pomidor? tyr?. I pradi? maiom tel? akute, o kai pasidaro per sunku imam?s minkymo rankomis. Tai tikrai n?ra pats lengviausias usi?mimas, bet rezultatas to vertas – patariu apie j? ir galvoti minkant :)

Tela turi b?ti tinkama b?ti iko?iota labai plonai, tod?l gali tekti ?d?ti daugiau milt? arba ?pilti lakel? vandens, jei atrodo per kieta. Geriausia ko?iojimui naudoti makaron? darymo main? be makaroninio antgalio :) bet jeigu tokios neturite, teks i peties pasidarbuoti ko??lu :) bet vis dar verta :)

?daras

 • 500g saldaus pieno vark?s (ricotta),
 • 2 kiauiniai,
 • 2 auktai tarkuoto Diugo s?rio,
 • druskos, vieiai malt? pipir? ir tarkuoto muskato.

Visk? gerai sumaiyti. Tel? iko?ioti kiek ?manoma ploniau. D?ti po auktel? ?daro ir formuoti norimos formos virtinukus, naudojant formeles arba tiesiog i akies :) Raviolius rikiuoti ant gausiai miltuoto pad?klo ar ? plastikin? d?ut?, jei ruoiat?s aldyti. Tokiu atveju ravioli? sluoksnius reik?t? perdengti folija, o j? pabarstyti miltais. Po to kai ravioliai gerai su?la aldiklyje, juos galima perd?ti ? maielius – tada jie jau nebesulips.

Patiekti

 • tirpinto sviesto,
 • tarkuoto Diugo arba plonai pjaustyto lydyto s?rio,
 • vieio baziliko,
 • juod? alyvuogi?.

Raviolius d?ti ? pas?dyt? verdant? vanden? ir virti apie 5 minutes. Po to nukoti, apipilti tirpintu sviestu su alyvuog?mis, apibarstyti s?rio drol?mis ir papuoti vieiu baziliku… Gausiai skanu su vynu :)

Spalvos vea

iandien Mildlandijoje ven?iama Ourilijos vent? :) ?ia antra pagal m?gstamum? Mildlandijos gyventoj? alis, alis – partner?, ar kaip ?ia reik?t? sakyti :) Ekspertas bei Ourilijos kratotyrininkas teigia, kad ios alies v?liava yra i trij? alyvini? juost?… ta proga – teminis pyragas :)

O jeigu jau taip surimt?jus… tai realiai mes nieko neven?iam… mes tiesiog gaminam (nu nes kepimu ?ia proceso nepavadinsi) pyragus, o po to jais m?gaujam?s ir kartais dalinam?s su itin gerais Mildlandijos ir Ourilijos draugais :)

Ourilija ir Mildlandija panaios tuo, kad abi yra fiction… o skiriasi gyventoj? skai?iumi :) Prieingai nei Mildlandijoje, Ourilijoje gyvena labai daug moni?, kuri? dauguma apie tai nieko neino :)

Gerai, o dabar apie spalvas… A supratau, o gal prisiminiau, ar tai dar kart? ?sitikinau, kad vienas i t? virtuv?s stebukl? yra nuostabios spalvos, kurias galima igauti pa?iomis nat?raliausiomis priemon?mis… ir toks rezultatas dar labiau diugina… nes nu sorry, bet daugelio svajoni? alis (a.k.a. USA) man visada liks m?lyn? tort? alimi :) yak… tuos, kurie vis dar galvoja, kad m?lyn?s nudao m?lynai, turiu nuvilti – taip gali atsitikti nebent Ourilijoje :)

Jau praktikai gal??iau parayt knyga… “Mildos virtuv?s spalvos”… prisigrimuo?iau, pasisi??iau prijuost? pas dezainer?, pasidary?iau ieigin? ukuosen?, pasiim?iau ? rankas nei karto ind? kempin?l?s nema?ius? (supraskit, nesubraiyt?) shiny and brand new bli?d? prikraut? dirbtini? pinat? lap?… ir prisifotografuo?iau… u eglut?s, prie kr?melio, u spintel?s… aij tiesa pas mane spinteli? n?ra :) … bet kadangi nesu kokia tais ?ymyb? ar nacionalin? vertyb?, tai tiesiog papostinsiu :)

Spalvas a m?gstu ir, kaip turb?t pasteb?jot, danai naudoju savo diaugsmams ir nuotaikoms ireikti – pavyzdi? toli iekoti nereikia, utenka pai?r?ti ? prie tai buvus? post’? :) Kartais pavyksta geriau, kartais ne taip gerai kaip nor?t?si – vis tik daug kas priklauso nuo met? laiko ir aldytuvo ar “atsarg? spintel?s” turinio :) Bet spalvos vea… ir tikiu, kad rasiu dar ne vien? toki?, kuri mane nudiugins ir ?kv?ps :)

Tai vat tai, labai netik?tai Ourilijos garbei gavosi va toks pyragas tik fivoletinis (nuo pernyk?i? aldyt? trint? juod?j? serbent?) – kaip saul?lydis, tik alias :)

Meees laim???jom!!!

Nu k? a galiu pasakyt – pergal?s motyvuoja atsikelti 6 ryto! :)

alia – balta! alia – balta! alia – balta! Go go go!!!

Kolegos, virkit kava, here I come :)

Papras?iausias pasaulyje pyragas

Net ne?tik?tina, kad iki iol io pyrago dar nebuvo Mildlandijoje… Galiu tik bandyti pasiteisinti, kad is pyragas, kaip koks savaime suprantamas dalykas, kuris tiesiog neminimas… Pavyzdiui, kad dangus m?lynas, arba kad saul? ildo :) daaa-a :)

Bet gyveni ir mokaisi… ir labai danai paaik?ja, kad kai kurie dalykai n?ra taip pla?iai paplit? ir inomi, kaip tau gal?jo atrodyti… ?ia toks pasaulio painimo kartais diaugsmas, kartais li?desys :) Diaugsmas – kai supranti, kad viskas yra gana paprasta, tik mes danai visk? matome arba norime pateikti labai jau sud?tingai ir paslaptingai, kad visi galvas nusisukt? begalvodami kas ir kaip… o va ?ia jau li?desys…

Kad b?t? daugiau diaugsmo, si?lau pavasario rezoliucij? – i?r?ti dr?siai ir tiesiai… ? priek?, ? akis… kalb?ti garsiai ir aikiai… kad visi gird?t? ir nereik?t? kartoti… nerayti ir neskaityti tarp eilu?i?… kad gal? gale viskas b?t? juodu ant balto – juk viskas taip paprasta, jeigu tik pats to nori!

Tai tai tokiame paprastame gyvenime, paprastoje virtuv?je ir dar paprastesn?je orkait?je (be ventiliatoriaus, lemput?s, gar? ir kit? “mon?”) kepa paprastas kaip trys kapeikos pyragas :) O rytoj jis labai paprastai keliaus, neamas paprast? rank?, ? paprast?, bet labai miel?, ofis? pas ?vairaus paprastumo kolegas :) Kurie, tikiuosi, kaip paprastai apsidiaugs :)

Paprasto pyrago – paprasti ir ingredientai :)

 • 8-10 obuoli?,
 • 2 stiklin?s cukraus,
 • 2 stiklin?s milt?,
 • 6 kiauiniai,
 • cinamono.

Kaip ir reik?t? tik?tis, pyrago kepybos procesas taip pat labai paprastas :) Sud?tingiausias darbas ?ia nulupti obuolius, iimti s?klas ir supjaustyti gabal?liais. ?ia dar reikia pamin?ti, kad geriausiai pyragui tinka r?gtesni obuoliai (antaniniai, bogatyr).

Obuoli? gabal?lius gausiai apibarstyti cinamonu, nes jis daro stebuklus – pyrag? tada valgo net pyrag? nevalgantys kolegos :) Sumaiyti obuolius, kad cinamonas pasiskirstyt? tolygiai ir d?ti ? kepimo form?. Obuoliai turi padengti vis? formos dugn?. Mano vaikyst?je, kai dar viskas nebuvo taip paprasta :) is pyragas buvo kepamas vaigdut?s arba irdel?s formoje, bet a uaugau ir dabar kepu pyrag? paprastoje sta?iakamp?je formoje :)

Toliau ruoiame labai jau paprast? tel? :) Tam reikalui kiauinius iplakame su cukrumi. ?ia puikiai tinka naudoti paprast? mikser?, bet galima apsieiti ir su ymiai paprastesniu mediniu auktu. Plakti reikia, kol itirpsta cukrus ir mas?s padaug?ja :) Tada ?plakame miltus ir that’s it!

Tel? daugiau maiau tolygiai upilame ant obuoli? ir auname ? ?kaitint? 200 laipsni? kartumo orkait?. Kepame apie 40 min. Ikepimo lyg? paprastai galima patikrinti mediniu pagaliuku :)

CAUTION! Atal?s pyragas turi labai skani? ir traki? plutel? – istorijoje yra buv? atvej?, kai be priei?ros palikto pyrago beveik visa plutel? dingo katulio nasruose :)

P.S. Kas rytoj i ryto pacituos it? post’? – gaus dvigub? doz? pyrago :)

Ar mylit J? J?s?..

Ar eisi pakelt v?liav??.. Ne? alta?.. Na taip… iema juk…

Ar eisi pakelt v?liav??.. Ne? A, slidin?t ? Lenkij? keliauji?.. Na taip, inoma, negi nepasinaudosi, kai “duoda” laisv? dien?… O per artim?j? gimtadienius irgi ivaiuoji, jei proga pasitaiko?.. Ne?.. Ach taip, gi supykt?, kad per vent? neb?si kartu…

Ar eisi pakelt v?liav??.. Ne? Aij projektas baigiasi – per kovo 11-?j? atsigriebsi?.. Taip taip, dar turb?t bus sniego, gal?si paslidin?t…

Ar eisi pakelt v?liav??.. Ne? Neverta? Nemoka lietuviai v?sti?.. Na taip, bet kalb?dami apie “juos” i tikro kalbame apie “save”… Ne?.. ?ia ne apie mus?.. ?ia apie tuos kitus, ne apie save ir mane, inoma… inoma…

Diugu, kad Vasario 16-?j? jau galima nusipirkti v?liav?l? ar enkliuk?, o ne ki?in? irdel? su nuolaida :)

Diugu, kad skais?iai viet? saul? :)

Diugu, kad arbata ild?, o pyragas diugino :)

Greitas ir labai geras pyragas

 • 360g okoladini? sausaini? (2 pakeliai),
 • 200g sviesto,
 • 500g vark?s,
 • 500ml grietin?l?s plakimui,
 • 1 indelis kondensuoto pieno,
 • 3-4 auktai cukraus,
 • 20g elatinos,
 • papuoim?: moli?gien?s el?, trint? braki? el?, saldintos grietin?s su “matcha” arbatos miltukais el?.

Sausainius sumalti, sumaiyti su itirpintu sviestu. Gauta mas? ilyginti ir prispausti prie formos dugno. Geriausia naudoti form? su nusegamu kratu, o jeigu ne, tai galima ?tiesti folijos, kad po to galima b?t? u krat? su?mus pyrag? ikelti.

Grietin?l? iplakti iki standi? put?. Vark? pertrinti, kad pasidaryt? kremin?. A d?jau vark? su kondensuotu pienu ? blender? ir sekiau gamintojo instrukcijas :) Po to gaut? mas? paragaujam ir ?dedam atitinkam? kiek? cukraus. Atsargiai ?maiom plakt? grietin?l?.

elatin? itirpinam nedideliame kiekyje karto vandens. ?maiome ? krem?. Upilame krem? ant paruoto pagrindo, ilyginame ir dedame ? aldytuv?, kad suaut?.

Pasiruoiame papuoimus. Kai vark?s kremas sustingsta tiek, kad papuoimai nenusk?st?, pieiam v?liavas :) aldom per nakt?, po to pjaustom maom v?liav?l?m ir ragaujam :)

Realyb? ir pudingas i vaikyst?s

Gal?site mesti ? mane kok? nors daikt? (tik kok? ne itin sunk?, a?i? :)), jeigu kada pasakysiu, kad neturiu k? veikti :) Aiku, tur?jimas ir nor?jimas, ar tai neting?jimas, yra i esm?s skirtingi dalykai… Bet visikai susipainiojusi prioritetuose, pagalvojau “o kod?l gi nepapostinus?” :)

Kita ?domyb?, a kakod?l vis dar esu ir visada buvau ?sitikinus, kad man negali pritr?kti mediagos postams… Ir a ?ia visai nenoriu pasigirti, o labiau noriu pasakyti, kad viskas priklauso nuo pateikimo – papras?iausia rytin? kiauinien? irgi gali b?ti ?domi!

Ir tada iryk?ja toks keistas dalykas – d?l ko viskas daroma, ar labiau reik?t? sakyti, raoma?.. Kartais imu ir apsidairau po savo artimesni? ir tolimesni? kaimyn? kiemus (supraskit blog’us), ir kain kaip usinori dar labiau usimauklinti kapion? ir susig?ti :/ Ne d?l to, kad ten kakas negero vykt?, o d?l to, kad pasijuntu balta varna :)

…?ia buvo iokia tokia pauz?, kol galvojau, ar verta ?ia rayti TAI, k? i tikro galvoju, ir TAIP, kaip i tikro galvoju…

A piktas mogus, tod?l nusprendiau, kad kur daugiau, jei ne ?ia :) ir vat tai yra tas skirtumas – a nejau?iu reikalo kakur dalyvauti, nes visi ten dalyvauja ir renkasi tarpusavyje geriausius, nuostabiausius ir maiktaikniausius :) Rao laiku ir ? tem? :) O a raau, kada noriu ir tai kas auna ? galv?… tod?l, kad, kaip jau kakada sakiau gerbiamiems emigrantams, ?ia viskas asmenika ir viskas mano! ?ia ne visai tas atvejis, kur “viskas, k? rasite mike – MANO!”, bet ? t? pus? :)

Nesakau, kad daryti tai, k? reikia ir kada reikia, yra blogai… tiesiog tam a turiu darb? :) o Mildlandija yra man, mano mintims, eksperimentams, diaugsmams ir nusivylimams… ir Jums, jei tik norite ir kada norite :)

Pikta pradia tokiam lengvam ir puriam skanumynui :) sori?kas :) bet taip jau gavosi…

Kad neb?t? taip sausa ir pikta – pora istorij? apie puding? :)

Apie iuolaikin? pien?…

Skambina man kart? mama, ir labai susir?pinusi aikina, kad iais laikais ? pien? turb?t ko nors prideda (arba k? nors iima :)), nes bo pudingas nebesigauna… totalus li?desys, nes kep? du kartus ir sugadino 12 kiauini?, o pudingas nepavyko – skystas ir tiek… Ir tada paaik?ja paslaptis – ? recept? reikia laikas nuo laiko pasii?r?ti, kad ir koks senas ir ?prastas jis b?t? :) Mat labai nesunku sumaiyti su kokiu kitu, kur produktai tokie patys, tik kad naudojami tik kiauini? tryniai :)

Apie isigalvojimus…

J?s? vaikai tikrai ne visada isigalvoja… i patirties sakau :) Valgom su mamuku, o desertui laukia pudingas :) Mamukas utruko, tai man teko puding? ragauti pirmai… Pirmas k?snis – keistuma, kartu kakaip… nu gerai, bandau dar kart? – vis tiek kartu… sakau mamai, kad kakas ne taip, kartu… Mamas: “valgyk ir neisigalvok!” Nu ok, valgyk tai valgyk – ?ia problem? mes niekada netur?jome :) Liko gal auktelis mano l?kt?j, kai pudingo paragauja mama… ir OMG! “Nevalgyk daugiau! Kas ?ia taip kartu?!?” Stebuklas – vietoj paprastai naudojamo vanilinio cukraus, buvo panaudotas vanilinas, tik vat kiekis nebuvo teisingai pamatuotas :)

Ir gal? gale vanilinio pudingo receptas

 • 6 kiauiniai,
 • 1ltr pieno,
 • 1 stiklin? cukraus,
 • iek tiek vanilino :) arba vanilinio cukraus

Pien? uvirti. Galima ?d?ti vanil?s ankt?, cinamono lazdel?, apelsino ievel?s arba anyiaus vaigdut? – gausis vis skirtingas skonis. Pus? stiklin?s cukraus supilkite ? stiklin? kepimo ind? ir upilkite trupu?iu vandens. Maiant ant silpnos ugnies itirpinti cukr? ir pavirti, kol ims karamelizuotis. Kiauinius iplakti su likusia puse stiklin?s cukraus ir vanilinu. ? gaut? plakin? ?plakti uvirt? pien?. Jeigu ? pien? d?jote kokiu prieskoni?, tai prie tai j? reik?t? nukoti :)

Suplakt? mas? pilti ant karamelizuoto cukraus. Orkait? ?kaitinti iki 200 laipsni?. Ind? su pudingu ?statyti ? kok? nors duben? arba kita form? su vandeniu. D?ti ? orkait? ir kepti 1 valand?. Prie ragaujant, b?tinai ataldykite (jei labai skubate, d?kite ? alto vandens vonel? arba ledukus).

Muffin’ai “Pl?mai kaip karv?s”

Nu su pra?jusiom ir Jus… :)

Eilinis naujas metas liko neatym?tas Mildlandijoj… kaip ir antrasis gimtadienis… ir nieko :) saul? vie?ia, em? sukasi, o namai kvepia muffin’ais :) Gal ?ia d?l teisingai prad?t? nauj? met? – kaip ir planuota, vis? pirm? met? dien? slampin?jau su piama, kaip reikiant numigau, pai?r?jau ?dom? film?, ikepiau pic? ir sausaini?… Done! Done! Done! :) Tikiuosi taip ir toliau pildyti planus :)

Pavadinimas muffin’ams buvo sugalvotas spontanikai, lygiai per fotosesij? nepaprastojo ir ?galiotojo Mildlandijos fotografo :) tai negi paliksi dabar mog? u kadro :)

Bet, kas mane labiausiai nustebino ir galima sakyti gr?ino tik?jim? okoladiniais muffin’ais, tai tikrai neblogas skonis. Jeigu nety?ia nesusigaudote apie k? a ?ia, si?lau paskaityti senesn? post’? apie okoladinius muffin’us (tuos su marcipanin?m g?lyt?m). Tai tai, galima sakyti, kad ?ia kakaip prieingai gavosi, nes tela atrod? taip ne itin.. o vat paragavus, neat?jo tas keistas nusivylimas… bet gal ?ia viskas kaip ir turi b?ti :) o gal ?ia ta vark? patais? reikalus :)

Kadangi paskutin?mis dienomis labiau draugavau su virbalais nei su auktais ir keptuv?m, tai iems muffin’ams teko truput? luktelti “ant lentynos”. Bet gal ir verta buvo – susigul?jo ir paaik?jo, kad a tikrai noriu juos ibandyti :) Dar vieni irgi okoladiniai, o be to dar ir m?tiniai, vis dar laukia savo eil?s – gal pavyks ir jiems :)

Receptulis

 • 4 kiauiniai,
 • 250g cukraus,
 • 100g tirpinto margarino kepiniams,
 • 200g vark?s,
 • 50ml espresso kavos,
 • 375g milt?,
 • 4 auktai kakavos,
 • maas maielis kepimo milteli? (a naudojau pam?gtus pranc?zikus),
 • “Pl?mams kaip karv?s”: 85g cukraus pudros ir lakelis stiprios kavos.

Kiauinius plakti su cukrumi, kol is itirpsta. Atv?sus? tirpint? margarin? ir kav? sumaiyti su varke. Atskirai sumaiyti miltus, kakav? ir kepimo miltelius. ? vark?s mas? ?maiyti kiauini? mas? ir ?sijoti milt? miin?. Visk? sumaiyti. Tada dalinti tel? ? formeles ir auti ? ?kaitint? 180 laipsni? kar?io orkait?. Kepti 20-30 min. (priklausomai nuo formeli? dydio), galim patikrinti mediniu pagaliuku.

Papuoimui sumaiom cukraus pudr? su kava, kad gaut?si tokia tirtoka mas?. Aptepam muffin’us kaip karvytes ar kaip nors kitaip :) Palaukiam, kol sustingsta, ir vaiinam kolegus :)

Kal?dom kvepiantis pyragas

Nuostabiausias dalykas, kad itas pyragas gali kvep?ti kuo tik panor?si… O a panor?jau, kad ? kart? jis kvep?t? Kal?dom :) Ir dar neabejoju, kad nor?siu ibandyti visoki? kitoki? kvap? ir skoni? ateityje.

O dabar pad?kos ir dedikacijos :)

A?i? Giedriui u urodyt? puik? recept? :)

A?i? savo intuicijai, kad ? kart? pasirinkau apelsin? vietoj vynios…

Ir tod?l galiu dedikuoti ? pyrag? Kal?doms :) ar bent jau j? pasiruoimui bei gi prieventin?ms skrandi? treniruot?ms :)

iaip tai niekaip nesugalvo?iau susieti vark?s pyrago su Kal?dom, bet apelsinai daro stebuklus :) Be to juk reikia sudaryti konkurencij? cinamonui, gvazdik?liams, muskatui, kvapiesiems pipiriukams, imbierui ir t.t.

Taigi, pranc?zikas vark?s pyragas, kuris pirm? kart? man pasirod? toks pr?skokas, bet vertas antro bandymo… akivaizdu :) Va taip ir b?na, kai tik skaitai recept? ir nesivalgai ? alis… po to reikia bandyti antr? kart? :) Nuoirdiai diaugiuosi, kad nenuraiau ito pyrago ? t? “nu gal dar kadanors…” s?ra? – i jo labai retai kas nors b?na ibrauktas :)

Dar vienas didelis io kepinio pliusas – greitas ir baisiai nesud?tingas paruoimas… o k? jau kalb?ti apie pagyrimus bei liaupses :) Man asmenikai labiausiai patiko apelsino kvapas ir tas crunchy virus… mmm…

Vark?s pyragas

 • 200g margarino kepiniams,
 • 1/2 stiklin?s cukraus,
 • 2 stiklin?s milt?,
 • vanilinio cukraus,
 • ?darui: 0.5 kg vark?s, 1/2 stiklin?s cukraus, 3 kiauiniai, 1 apelsino plonai nutarkuota ievel?, sauja apelsin? cukat?.

Margarin? sutarkuoti burokine tarka. Sud?ti miltus, cukr? ir vanilin? cukr? ir suminkyti pirtais, kol gausis biri trupini? mas?.

?darui sumaiyti visus ingredientus ir paskaninti, pasitarus su fantazija :) Kaip jau sakiau, man?s tikrai labai nenuvyl? apelsininis pasirinkimas – vertas b?ti pakartotas danai ir po daug :) bet lygiai taip pat noriu pabandyti ir visoki? kitoki? skoni? – man patinka receptai su galimybe pasireikti fantazijai :)

Pus? telos trupini? beriame ? kepimo skard? ir ilyginame. Tada supilame sumaiyt? ?dar?, o ant viraus tolygiai paskleidiame likusius telos trupinius.

Kepame 200 laipsni? kar?io orkait?je apie valand?. Palaukiam, kol atv?sta, ragaujam, diaugiam?s ir laukiam Kal?d? :)

“Ar padarysi man iemet kalendori??”

…tok? klausim? dar visai neseniai igirdau kitame “laido” gale… ir supratau, kad ?dirbis buvo ne veltui :) iemet, jei teisinga mano matematika, jau penktas (?ia kaip jubiliejinis:)) kalendorius!

Tiems, kas neskaito Mildlandijos naujien? (!), paaikinimas, kas tas kalendorius do daiktas :) Advento kalendorius skirtas vaik? diaugsmui ir dien? iki Kal?d? skai?iavimui nuo gruodio 1-osios iki pat K??i?. Kiekvien? dien? reikia “atrasti, iraizgyti, atriti ir pasidiaugti” – taigi, kalendorius ne kak? skiriasi nuo realyb?s :)

Jau antri metai kalendorius daugiau maiau susivalgomas ir, kad ir kaip b?t? keista, kuo toliau tuo maiau edukacinis reikalas :) Bet svarbiausia, kad jis teikia diaugsm? :)

Taigi vakar namai pakvipo meduoliais, o tuo pa?iu ir Kal?dom… kaip visada darbas usit?s? iki inakt?, bet rezultatas man visai mielas :) Tikiuosi patiks ir Jums… jeigu sukils id?jos, dar visa naktis iki tos gruodio 1-osios :)