Pastaruoju metu tai en tai ten pasirodantis pel?dos personaas anks?iau ar v?liau tur?jo atsirasti ir m?s? namuose. i? id?j? sugeneravau jau prie kur? laik? ir, kai tik tinkama proga atsirado, ?miausi ?gyvendinimo.

Turiu pasteb?ti, kad visos aplinkyb?s itin palankiai sukrito, nors beveik iki paskutin?s minut?s neinojau, ar sp?siu iki dovanojimo akimirkos visk? ubaigti… Tod?l darbo metu fone vis sukosi mintys, kaip ?ia fail’o atveju reik?s nors pusvaladukui isi?st eim? ? virtuv? ir nepasteb?tai pabaigt darbus. Daniausiai, tiesa, viskas vyksta kita kryptimi – i virtuv?s :) bet b?na ir iim?i? :)

Bet… kaip jau min?jau viskas buvo puikiai – praktikai ?vyko planas A :) Per metus baigiu priprast, kad reikia tur?ti ne tik plan? B, C, bet danai ir ? :) itas man labiausiai nepatinka, nes danai b?na taip toli nuo id?jos, kad net g?da – nu, bet o k?.. :)

Pora odi? apie proces? ir mediagas:

Naudojau lino atrai?les, kuri? turiu begalyb? ir tuo diaugiuosi kiekvien? kart?, kai susigalvoju kok? pana? projekt?l? (kas tikrai retai nutinka) :) Taip pat upildui sunaudojau beveik vis? flizelin?, kurio buvau nusipirkus visai kitam (taip ir ne?vykusiam) projektui. Dar naudojau siuvimo main? :) ir siuvimo si?lus – g?da pel?da, bet kei?iau tik virutin? si?l?, pagal reikiam? spalv?, nes kas gi ten ardys t? pagalv?, kad tie balti apatiniai si?lai pasimatyt? :P ten laisvai gal?jo b?t ir kokie raudoni, bet balti buvo lik? nuo ano karto :) ir dar viena s?km? – tie baltieji per vis? projekt? nesibaig?! Tai ?ia kaip kokioj loterijoj laim?t :)

O buvo taip… i pradi? nusipieiau i? porel? ant popieriaus, tada isikirpau detales i mediagos. Visos detal?s prisi?tos kaip aplikacijos ant pagrindo. Visas dvi minutes rinkausi koki? ?ia gudresn? si?l? panaudot, kad mandriau b?t?, bet nusprendiau, kad paprastinis zigzagas yra good enough :)

Apie klaidas, kuri? netaisiau… :) Rasa, neskaityk itos pastraipos :) Didioji pel?da turi toki? neymi? irdies yd? – sunku ten t? siuvam?j? suvaldyt ant smulki? detali? ir laiko prispautam… :) O maajai panaiai su snapu nepasisek?. Dar galima ?velgti, kad kai kur tr?ksta sparn? suvedimo :) Ne tai, kad a b??iau k? nors taisius, net jei b??iau tur?jus galimyb? – gamtoje irgi ne visos pel?dos tobulos :) Tai sumoje gal ?ia koks planas ? gavosi :)

Tai va, pel?dos dar vard? neturi, bet jau?iasi gerai ir buvo iltai priimtos :) Jeigu pamatysiu ma?j? labai dulkant kur kampe, atardysiu ir ?si?siu tictac’o d?ut? su keliais irniais – gal?s bark?t tada :)

Toks tad plunksnuotas m?s? Valentinas iemet :)