Isvajotas apgavikas

Viskas tikrai ne taip dramatika, kaip galima b?t? pagalvoti :) Ir neturi nieko bendro su apgavyst?mis beigi aferomis, anei astrologu Leonidu :) Na gerai, daug? daugiausia tai galima b?t? pavadinti optine apgaule… Sp?kit kas? :)

Kol galvojat (ir nescrolinat i?r?ti nuotrauk?!), pasipasakosiu… Yra toks reikalas – mano pom?giuose visikai neveikia multitasking’as :) Kai jau kepyba, tai kepyba… ir pastaroji danai pirmauja, nes valgyt gi vis tiek reikia :) bet kai ueina mezgybos periodas, galima ir sumutiniais misti kur? laik? :) Na o jeigu rankose atsiduria gera knyga… ir taip visada, nors tikrai stengiuosi persiaukl?ti. itas post’as gal?t? b?ti puikus mano pastang? ?rodymas, nors projek?iukas ne i rimt?j?, kai pagalvoji. Bet vis pradia :) Tiesa dar yra mano aliasis megztulis, kuris laukia kol bus ?d?tas ? “Nu ?ia dar nebaigta”.. bet ?ia kit? kart? :)

Taigi, apgavikas… ?ia toks daiktas vietoj aliko i tikr?j? :) o apgavikas jis d?l to, kad atrodo kaip megztinio apykakl?… o megztinio tai n?ra :) Usieniuose jis turi neck gaiter’io arba neck warmer’io pavadinim?. Kod?l ne alikas galvojat?.. Turb?t tod?l, kad alik? reikia kruop?iai apsivynioti, jis b?na storas ir pro kok? plyel? vis tiek pu?ia v?jas… sakau “turb?t”, nes iaip nieko prie alikus neturiu ir puikiai su jais sugyvenu :) bet gal ?ia d?l to, kad a “ji”, o “jiems” danai kakaip kitaip :)

Taip gavosi, kad po i?kio pri?mimo ir ilgo pasiruoimo, susi?miau :) ir vat jums ir praom.. keturi vakarai su virbalais = isvajotas apgavikas :)

apgavikas_2

Trumpai papasakosiu kas ir kaip, jei susigundytum?te (apie vien? sugundyt?j? jau inau :)). Pradiai turiu pasakyti, kad man labai patiko pasirinkti si?lai – pusviln?, storas ir visai nep?kuotas si?las, atrodo matinis ir tur?t? nesivelti.. Kaip ?ia bus i tikr?j?, pai?r?sim, bet kol kas atrodo puikiai :) Virbalus naudojau plonesnius, nei rekomenduojami iems si?lams, kad mezginys b?t? tankesnis ir ne toks “skystas” – gi ?ia ne alikas! :)

Mezgiau “gera-bloga akis” ratu, penkiais virbalais. Prie tai nusimezgiau ma? pavyzd?l? ir pamatavau beveik maksimaliai itempus ? onus (nes mano apgavikas be sag?, o usimaunamas per galv?). Tokiu b?du imatuotas apgavikas lengvai usimaunamas, o umautas, gerai priglunda prie kaklo. Taigi pamatuojam galvos (o ne kaklo) apimt? ir isiskai?iuojam reikaling? umesti aki? skai?i? – man gavosi 90 aki?. Tai tai, tokiu b?du numezgiau 26cm (?ia reik?t? ?vertinti kaklo ilg?) – mano perlenktas apgavikas tur?jo b?ti 13-14cm auk?io. Tada apgavik? reikia iek tiek iplatinti, kad ueit? ant pe?i? ir nelikt? plyeli? v?jui, apsivilkus virutin? r?b? :) Platinau per du kartus: pirm? kart? ud?jau po vien? ivirk?i? ak? prie kas antros ivirk?ios akies (t.y. kas ketvirt? ak?), tada numezgiau dar vien? eil? neud?dama aki?. O tada ud?jau dar po ivirk?i? ak?, ten, kur buvo likus viena ivirk?ia akis. odiu, gal? gale ratas tur?t? b?ti “gera-bloga-bloga”. Visas praplatinimas tur?t? b?ti apie 4cm ilgio (aiku, viskas priklauso nuo poreikio). Ir viskas, lieka graiai nuimti akis, labai nesuspaudiant, kad netraukt?. O tada jau reikia naudoti fantazij? apgaviko mode’ams sugalvoti :)

apgavikas_1

Kai gerai dera vark?s s?ris. III dalis – kartais ateina tortadienis

Tai tai ir at?jo tortadienis ? mano namus.. ir jau i?jo :) dabar ateis geri prisiminimai ? Mildlandij? :) Turiu pasigirti, kad gavau daugyb? g?rybi? ir… komentar? Mildlandijoje :) Labai a?i? visiems dalyvavusiems :)

Neivengiamai, kai ateina tortadienis, ateina ir sve?iai :) o sve?ius, kaip inia, reikia kuo nors pavaiinti. Taip jau atsitiko, kad ? kart? man teko b?ti atsakingai tik u “sald?j? stal?”. Neinau kod?l, bet neturiu ?kv?pimo siekti kakoki? konditerini? auktum?, kai vent? mano – edevrus maloniau dovanoti :) o be to mano tortin? patirtis daug gero neada :)

Taigi, nu?jau paprastuoju keliu.. o jis visai neblogas – jei pabandysit, gal?sit man paantrinti :) Dar jeigu pai?r?sim ? original?j? skan?sto pavadinim? – “vark?s apkepas”… na gerai “skaniausias vark?s apkepas”, bet vis tiek apkepas :) Man apkepas asocijuojasi su varke ir makaronais, o va gimtadienis su makaronais nesiasocijuoja :) Laimei, is apkepas labiau panaus ? vark?s pyrag?, ar net tort?. Tod?l manau, kad sprendimas pasirinkti j? tortadienio skan?stu, teisingas ir labai vyk?s… sve?iai irgi gali parayt komentar? :)

Dar reikia pasakyti, kad gimtadienis vienos dienos (vent?s) reikalu buvo jau labai seniai.. tik vaikyst?je :) iais metais mano gimtadienis, kaip geros kaimikos vestuv?s, yra trij? dien? reikalas :) Tod?l tik k? i orkait?s itraukiau tre?i?j? skanumyn? – puding?, apie kur? papasakosiu kit? dien? :) o vakar valgiau pachlav?… recept? turiu jau senokai, o dabar turiu ir motyvacijos pabandyti :) coming soon, tskant :)

varskes_pyragas

Vark?s apkepas-pyragas-tortas arba tiesiog skanumynas :)

100g sviesto,

160g smulkint? rieut?, saul?gr??, moli?g?, sezamo s?kl?, malt? di?v?s?li? miinio (manau tikt? ir kokie sausainukai sutrupinti),

1kg vark?s arba iek tiek maiau vark?s s?rio (s?r? reikia smulkiai sutarkuoti ir ?pilti truput? pieno arba ?d?ti grietin?s, kad gaut?si mas? panai ? vark? :)),

200g cukraus,

4 kiauini?,

1/2 citrinos,

saujel? aguon?,

vanilinio cukraus,

250g grietin?s sumaiytos su pora aukt? cukraus.

Galima patiekti su trintomis uogomis arba kokia uogiene, bet a ? kart? patiekiau plain :)

Taigi, i smulkint? reikal? ir itirpinto sviesto ilipdome pagrind?, be joki? ten krateli? – patanojam ir tiek :) A naudoju (ir man atrodo labiausiai iam reikalui tinka) susegam? tortin? form? – toki?, kur galima atsegti ir nuimti krat?. Dar turiu pamin?ti, kad mano forma turi tok? apsaugin? griovel?, kad koks skystim?lis nety?ia neisiliet? ? orkait?, bet deja jis n?ra pakankamas iuo atveju :) Man vis tiek privarv?jo abu kartus :) Kit? kart? d?siu po apa?ia skard?, tegu sau varva :) Taigi, paruot? pagrind? aunam ? kart? (180) orkait? ir kepam apie 10 minu?i?.

Tada ruoiame vark?s krem?… Vark? arba s?rio mas? gerai itrinam. Sudedame cukr?, aguonas, vanilin? cukr?, turput? citrinos ievel?s, citrinos sultis ir kiauini? trynius (!). Baltymus iplakame atskirai iki standi? put?. Imaiome vark?s mas? ir tada atsargiai ?maiome plaktus baltymus. Vark?s mas? supilame ant ikepto pagrindo ir kepame tame pa?iame kartyje dar apie 50 minu?i?.

Ikept? pyrag? itraukiame i orkait?s ir vir? aptepame grietin?s ir cukraus miiniu. Tada dar 10 minu?i? pakepame. tai ir viskas, lieka ataldyti, sveikintis ir vaiintis :)

varskes_pyragas3

Ar neatrodo, kad jis ? Tave i?ri? :)