Mmm… ledai

Nagi prisipainkit, kas vaikyst?je nesvajojo tur?ti pilno aldytuvo led?, kad gal?tum valgyti kada panor?j?s ir kiek panor?j?s (itam dar ir sveikatos atitinkamos reikia :)). Na jei ne aldytuvo, tai bent jau pilnos kien?s kapeik? :) Ties? sakant, mano vaikika svajon? praktikai isipild?, tik pabaiga buvo ne visai diugi… Guli sau per atostogas lovoj su begalybe temperat?ros… net neinau, kuris ?ia odis labiau tikt? – gaila ar gerai – kad ta lova Nidoj :)

Bet ledai buvo tikrai skan?s… kaip ir daug kas vaikyst?je, jie turi tokio nesugadinto ir tikrov?s beviltikumo ne?takoto spindesio… mano akys tikrai nuvinta vaikiku naivumu atsistojus prie led? aldytuvo :) ir man patinka, kad mano gyvenime yra toki? dalyk?, kurie nesikei?ia mogui augant – jie tampa tik brangesni ir iltesni, nes su jais siejasi patys nuostabiausi prisiminimai.

Tai tai – ledai! okoladiniai, vaniliniai, karameliniai, plombyras, erbetas, su uogiene, okolado ir sausaini? gabaliukais, trakiais rieut?liais, baltu ar kakaviniu glaistu, gerai apkepusiame vafliniame puodelyje ar ant dailiai fig?rinio pagaliuko… mmm… seil?s takosi ant klaviat?ros :)

Apie namini? led? gamyba galvojau jau labai seniai, dar tada kai nebuvo Mildlandijos. Bet kaip ir visoms didioms id?jos pritr?kdavo laiko, ?kv?pimo, produkt?, o i tikr?j?, tai dr?sos. Neinia kod?l, bet kai labai sureikmini kakok? reikal?, staiga jam pradeda reik?ti ypatingo pasiruoimo ir nusiteikimo… o realiai daniausiai reikia teisingai sukritusi? aplinkybi? :) Taip atsitiko ir man… aplinkyb?s? li?dnas (nes galvoja, kad j? visi pamiro) grietin?l?s indelis aldytuve ir iaurus kartis ne tik u lango, ver?iantis kuriam laikui atsisakyti bet kokio gyvybikai neb?tino orkait?s ?jungimo veiksmo. Rezultatai diugina “po iai dienai” :)

ledai2

750ml vaikyst?s svajon?s J?s? aldytuve reikia:

 • 200ml grietin?l?s,
 • 300ml pieno,
 • 4 kiauini? tryni?,
 • 150g cukraus,
 • vanilinio cukraus,
 • pried?, jeigu norisi (a naudojau juod? okolad? ir sausainius “Gaidelis” vulgaris :))

Pien? ir grietin?l? paildyti puode su 75g cukraus. Trynius isukti su likusiu cukrumi iki baltos purios mas?s, liaudyje vadinamos kogel-mogel. Galima naudotis elektro?ranga arba rankine plakimo luotele, ?ia kaip kam labiau patinka. Pieno miin? po truput?, maiant supilti ? tryni? mas?. Tada visk? v?l supilti ? puod? ir kaitinti ant silpnos ugnies, kad neuvirt?. Mas? ima labai po truput? tirt?ti ir tai yra enklas liautis :) Tada visk? reikia ataldyti – geriausia t? daryti ?merkaint puod? ? alto vandens vonel?. Per t? laik?, dar galima atsialdyti metalin? duben? aldiklyje. ? j? perpilti prav?susi? mas?. Tada pats metas sud?ti norimus priedus, kvapus ir t.t. Ir visk? aunam ? aldikl?.

Tenka pripainti – procesas ilgas… na bent jau su mano aldikliu, rezultatas pasimat? tik kit? ryt? :) Pagal apraym?, gaminant ledus be led? gaminimo mainos, reikia juos 3-4 kartus perplakti jiems be?lant. Kadangi a gamyba prad?jau gerokai vakare ir mano aldiklis nepasiymi greit?eiga, kit? ryt? jau nebuvo jokios prasm?s atildyti led? vien tam, kad juos suplakti. Nuo plakimo, mas? tur?t? darytis vientisesn? ir kremikesn?, bet a esu labiau nei patenkinta rezultatu, tod?l ignoruosiu ? fakt?.. bent jau iki kito karto :)

ledai1

O dabar a svajoju apie led? gamybos main?… su kibir?liu ledams, kuris tilpt? ? mano aldikl?… mmm… :)

O tai gal gr?tinie?iai?..

Beiekodama io recepto (o realiai, tai kokio nors recepto su grietine :)) interneto platyb?se, uma?iau toki? antrat? “Grietinie?iai ar grietin??iai?”. Isprogintomis akimis aplenkusi ? google’o ipuol?, susivaldiau ir neu?jau… bet tai visiem aiku, k? galima rasti vaizduokli? ir skaitli? karalyst?je :) dar senov?s imintis byloja, kad kai neturi k? pasakyti, geriau patyl?ti… gaila, kad ne visiems m?s? gimtosios kalbos ekspertams tas supratimas duotas…

Kaip ten beb?t?, tikiuosi, kad itas netik?tas nuotaikos kepinys taps the next next next best thing :) po keksiuk?, bisko?i? ir sufl? (?ia i skyrelio “nu ?ia dar n?ra” :)) Tuoj gr? ekspertas ir ?vertins :) gal net komentar? suregz…

Beje, a taip ir nesupratau, kod?l jie vadinasi apie grietin? :/ gal jie tikrai gr?tinie?iai…

grietinieciai_1

Gr?tinie?iai

 • 100g margarino kepiniams,
 • 100g cukraus,
 • 75g grietin?s,
 • 1 kiauinis + 1 maas kiauinis aptepimui,
 • 400g milt?,
 • auktelis kepimo milteli?;
 • ?darui: 250g vark?s, 2 auktai cukraus, vanilinio cukraus, 1 auktas milt?, 1 kiauinis.

Margarin? itrinti su cukrumi. Grietin? iplakti su kiauiniu. Visk? kartu sumaiyti. Atsargiai ?maiyti miltus su kepimo milteliais. Truput? paminkyti, kad gaut?si vientisa ko?iojama tela. Pagal rekomendacij? tel? reikt? ko?ioti, ipjauti apskritimus, ? kuriuos d?ti ?dar? ir t.t. Man iandien buvo neko?iojimo nuotaika, tai tiesiog ?miau po gabal?l? telos ? delnus ir, kaip vienas kolega iandien sak?, tapnojau, kol gavosi blynukas :) ? blynuk? d?jau po auktel? ?daro (gauto sumaiius visus ?daro komponentus) ir uspaudiau “kibinas style”. Tokiu b?du man gavosi 14 vnt. Gr?tinie?ius aptepti plaktu kiauiniu ir kepti 200 laipsni? kaitroje apie 20 min. arba kol graiai pagelsta. Go gr?tinie?iai!

grietinieciai_2

Truput? bik? atostoga

Ironika, bet atostogavo Mildlandija, ils?josi nuo man?s :) o J?s tur?jote prog? gerai ianalizuoti visus iki iol paraytus post’us, m? :) O a tuo tarpu gyvenau realyb?je, o atostogos dabar tik prasideda.. pseudo atostogos… geriau negu nieko. ?ia a esu d?kinga m?s? nustabiai aliai, visai ne karalystei, bet… neb?t? Mindaugo – neb?t? atostog? :)
Taigi, turim vakar? krypt?, vakar?jant? dang? ir prasidedan?io ilgo ilgai laukto savaitgalio diuges?, dar truput? kirbant? realyb?s alsavim? ? nugar?… bet jos vis tolsta ir darosi ramu ir giedra… kiek nedaug mogui reikia, kai pagalvoji…
Jau?iu pareig? pasiteisinti… gal reik?t? sakyti jau?iu atsakomyb?.. net ir interneto platyb?se :) O jeigu rimtai, tai kaip ir sakiau, mane ?trauk? real life… Ir turiu pasakyti, kad a daugiau tuo diaugiuosi nei gailiuosi. Realyb? b?na sud?tinga, b?na sunki, b?na ir nepakeliama, bet klaida yra net nebandyti jos pakelti, atsiriboti ir neidr?sti pai?r?ti jai ? akis…
Diaugiuosi, kad man nereikia sl?ptis u iliuzij?, kurias mon?s susikuria tik tam, kad gal?t? save pateisinti, “nurayti” savo r?pes?ius ir problemas. Man nereikia religijos, stebuklingai netikro virtualaus pasaulio, komun? ir dvasini? mokytoj? ar lyderi?… man per akis gana gyvenimo :)
Tai vat toks tas mano sugr?imas… kurio gal b?t? reik?j? gerokai ilgiau palaukti… jei ne kolegos, Mildlandijos skaitytojai ir i?r?tojai :) A?i? Jums, mielieji, u velnius spirtel?jimus ? minkt? viet?… Kaip ten beb?t?, didiausi? motyvacij? suk?l? kolega i usienio, uklausdamas, ar k? nors ikepiau.. taip g?da pasidar? ir kakaip nesmagu nuvilti.. usien? :) a praktikai Lietuvos ?vaizdiu r?pinuosi :)
Tai tai… kad man?s ?ia nebuvo, tai dar nereikia, kad a nieko nenuveikiau :) Buvo daug ypating? prog? pasireikti ir a tikrai stengiausi nepraleisti prog?… tik vien? praleidau :( shame on me, bet fizikai nebesutilpau laike… adu pasitaisyti…
O dabar smagiausia dalis – a supratau, kad Mildlandija turi keli? kategorij? sve?i?. Tuo a ir adu pasinaudoti i kart?…
Pirmoji kategorija – pavadinsime j? atrad?jos vardu – Rasiniai :) Tie, kurie skaito visk? iki recepto ir i?ri paveiksliukus :)
Antroji kategorija – -”- – Sauliniai :) Tie, kurie skaito visk? ir i?ri visk?, bet daniausiai rezultatus pamato gyvai ir anks?iau negu jie atkeliauja iki Mildlandijos… o kai pamato, tai isyk ir recepto pasiklausia :)
Tre?ioji kategorija – usienie?iai :) Jie iuri tik paveiksliukus, nes Mildlandija yra grynai lietuvikas reikalas (nedr?stu sakyti “kol kas”).
Ketvirtoji kategorija – a :) o a ?ia kaip ir superuser’is :) tai darau visk?, ne tik skaitau, bet ir karpau, resize’inu, raau ir t.t. ir pan. Tai tai, man smagu tur?ti ?ia visus receptukus, nes tai patogu ir smagu :) bet iandien a transliuoju i mobilios darbo vietos :) ir nepasi?miau savo talmud? ir nieko neinau – man atostogos :)
Atsipraau vis? (jeigu aiku toki? yra), kurie nepateko ? nei vien? i kategorij?. Praau Jus atsiliepti, ir a sugalvosiu dar kategorij? :) kurios niekam ner?pi, tik man :) bet ?ia mano blog’as muhaha :) Dar atsipraau, t?, kurie nor?t? kak? tokio pasigaminti, bet ? kart? neras apraymo kaip… ?ia bus antaas – paraykit komentar?, paraysiu recept? :)
Tai gro?kit?s…

keksas

Gimtadienikas keksas – citrininis su baltuoju okoladu…

pyragas_su_kiviais

Te?io dienos skanumynas – pistacij? pyragas su citrininiu kremu ir kiviais…

pyragas_su_pudingu

Jonin?s-Nejonin?s – pyragas su vaniliniu pudingu ir vaisiais…